Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • Temadag Tystna inte – om hot och hat i samhällsdebatten, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten anordnar temadagen Tystna inte – om hot och hat i samhällsdebatten i Göteborg den 6 december 2019.-- Delivered by Feed43 service
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
 • Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Sundsvall
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och…
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
 • Webbsänd temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen
  Brottsoffermyndigheten webbsänder en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp oc…
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
 • Utbildning för vittnesstödssamordnare 2019, Stockholm
  Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 11-12 november i Stockholm.-- Delivered by Feed43 service
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
 • Dubbel vinst för Brottsoffermyndighetens kampanj
  Brottsoffermyndighetens filmer och webbplats om den nya sexualbrottslagstiftningen belönades båda med förstapriser i tävlingen Publishingpriset. Bidragen tävlade i kategorierna kampanjsajter och opinionsbildningsfilmer.-- Delivered by Feed43 ser…
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
 • Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Växjö
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Växjö om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och s…
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
 • Polisman och hans familj får brottsskadeersättning för mordförsök
  En polis i Västerås och hans familjemedlemmar får 100 000 kronor vardera i kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten efter att deras hus blivit beskjutet med automatvapen. Myndigheten anser att familjemedlemmarna varit utsatta för förs…
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
 • Hedersomnämnande till Brottsoffermyndighetens kampanj
  Brottsoffermyndighetens kampanj om den nya sexualbrottslagstiftningen har fått ett hedersomnämnande i tävlingen YouTube Works.-- Delivered by Feed43 service
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
 • Kampanj om frivilligt sex nominerad till 100-wattaren
  Brottsoffermyndighetens kampanj Av fri vilja om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning är nominerad till reklamtävlingen 100-wattaren 2019. Den 28 november går finalen av stapeln.-- Delivered by Feed43 service
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
 • Brottsoffermyndighetens jubileumskonferens
  Brottsoffermyndigheten firar 25 år som myndighet. Detta högtidlighålls genom en jubileumskonferens på Norra Latin i Stockholm tisdagen den 15 oktober.-- Delivered by Feed43 service
  - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -

Brottsförebyggande rådet

 • Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område
  Idag tilldelas Sofielundsprojektet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den europeiska finalen äger rum i Helsingfors 12 december.
  - 4 days ago, 2019-11-08 08:30 -
 • Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld
  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär. Det visar en n…
  - 6 days ago, 2019-11-06 09:00 -
 • Polisanmälda hatbrott 2018
  Under 2018 identifierade Brå nästan 7 090 polisanmälda brott med hatbrottsmotiv. Det är en ökning med 11 procent sedan 2016, och 29 procent sedan 2013. Störst ökning syns för brott med antisemitiska motiv samt motivet som rör sexuell läggn…
  - 12 days ago, 2019-10-31 07:00 -
 • Anmälda bidrag till 2019 års brottsförebyggande tävling
  Här är samtliga bidrag som tävlar i att få representera Sverige i European Crime Prevention Award (ECPA) i december i Helsingfors.
  - 18 days ago, 2019-10-25 13:00 -
 • Sammanställning av studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund
  Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. Litterat…
  - 26 days ago, 2019-10-17 12:14 -
 • Brå får i uppdrag att fördjupa kunskapen om islamofobiska hatbrott
  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi,…
  - 26 days ago, 2019-10-17 10:59 -
 • Brå får uppdrag om informations­delning mellan aktörer
  Regeringen ger Brå i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder.
  - 28 days ago, 2019-10-15 13:37 -
 • Förtroendet för polisen har ökat
  Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung kvinna u…
  - 35 days ago, 2019-10-08 07:30 -
 • Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport
  För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att ge tidiga utsagor ett stö…
  - 42 days ago, 2019-10-01 08:15 -
 • Orsaksanalys – navet i arbetet för en tryggare station i Rinkeby
  Sommaren 2018 blev situationen ohållbar på tunnelbanestationen i Rinkeby i Stockholm. För att få komma åt problemen med öppen narkotikaförsäljning och ungdomsgäng använde de berörda parterna sig av Brås handbok för orsaksanalys. Utifrån…
  - 43 days ago, 2019-09-30 11:52 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   Kriminalvården

   • Möt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
   • Unik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
   • Krami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
   • Träffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
   • Kriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
   • Satsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
   • Barnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
   • Succé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
   • Hur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -
   • Martin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 2 days ago, 2019-11-09 22:52 -

   Socialstyrelsen

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • nyMigrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser
    Ungdomar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får inte bo kvar på statliga anläggningsboenden enligt Migrationsverkets tolkning. SKL är kritiskt till konsekvenserna.
    - 15 hours ago, 2019-11-11 12:30 -
   • nyBesök SKL på Kvalitetsmässan
    Nu är det åter dags för Kvalitetsmässan i Göteborg. SKL finns på plats med monter och medverkar i en mängd seminarierna med fokus på att utveckla välfärden.
    - 17 hours ago, 2019-11-11 10:53 -
   • Nationell strategi för Nära vård nödvändig
    Framtidens vård och omsorg utgår ifrån individens behov och förutsätter ett nära samarbete mellan kommuner och regioner. Men det krävs både lagändringar och att statens roll tydliggörs.
    - 4 days ago, 2019-11-08 10:11 -
   • 300 skolor deltar i Make Music Matter! I Have A Dream
    Runt 300 skolor deltar i projektet Make Music Matter!. Klass 5 på Gemöskolan i Älmhult har blivit utvalda att framföra sin version av ABBA:s "I Have A Dream" vid firandet av Barnkonventionen 30 år.
    - 4 days ago, 2019-11-08 09:42 -
   • SKL till regeringen: Röj hinder för bredbandsutbyggnaden
    SKL lämnar idag ett förslag till regeringen om en lagförändring för att underlätta kommunal bredbandsverksamhet. En ändring behövs för att Sverige ska klara bredbandsutbyggnaden.
    - 4 days ago, 2019-11-07 15:35 -
   • Kommuner får medel för att förebygga våld i skolan
    I juni utlyste SKL medel till skolhuvudmän som vill stärka det våldsförebyggande arbetet. Nu står det klart att 48 kommuner får ta del av medlen. Satsningen är ett samarbete med regeringen.
    - 5 days ago, 2019-11-07 10:00 -
   • Dagens Samhälle får ny ägare
    SKL Företag har idag överlåtit aktierna i Dagens Samhälle AB till Di-gruppen inom Bonnier News. Di-gruppen tar över Dagens Samhälle och verksamheten från och med idag, den 7 november 2019.
    - 5 days ago, 2019-11-07 09:31 -
   • Hot och hat mot förtroendevalda ökade under 2018
    Under 2018 ska var tredje förtroendevald ha utsatts för trakasserier, hot eller våld enligt Brottsförebyggandet rådet. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system konstaterar SKL.
    - 6 days ago, 2019-11-06 12:27 -
   • Nya vägledningar för molntjänster
    SKL har tagit fram tre vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.
    - 7 days ago, 2019-11-05 11:06 -
   • Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken utreds
    SKL välkomnar regeringens utredning om kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken. Men det krävs betydligt mer för att komma till rätta med den allvarliga situation som råder.
    - 13 days ago, 2019-10-30 09:32 -