Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nySista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2021
  Den 1 april 2021 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamh…
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -
 • nyInternationella Brottsofferdagen 2021
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Arrangemanget kommer att genomföras digitalt.-- Delivered by Feed43 service
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -
 • nyWebbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 12 februari 2021
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 12 februari 2021.-- Delivered by Feed43 service
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -
 • nyTystna inte – ett samtal om hot och hat i samhällsdebatten
  Brottsoffermyndigheten medverkar i Ung medias evenemang Tystna inte – ett samtal om hot och hat i samhällsdebatten den 28 januari klockan 18.-- Delivered by Feed43 service
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -
 • nyBrottsoffermyndigheten söker telefonist
  Brottsoffermyndigheten söker just nu en telefonist. Välkommen med din ansökan senast den 10 februari.-- Delivered by Feed43 service
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -
 • nyDelta i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling
  Har du skrivit en uppsats på brottsofferområdet? Då är du välkommen att delta i Brottsoffermyndighets tävling för universitets- och högskolestudenter.-- Delivered by Feed43 service
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -
 • nyWebbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 22 januari 2021
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 22 januari 2021.-- Delivered by Feed43 service
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -
 • nyNy utbildning på gång om Sveriges sexualbrottslagstiftning
  I februari 2021 lanserar Brottsoffermyndigheten en webbaserad utbildning med tillhörande lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Materialet kan användas av skolpersonal som ska undervisa om lagstiftningen, sexualbrott, normer och fr…
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -
 • nyNästan 36 miljoner till projekt om brottsofferfrågor
  Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 36 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Vi har fått in många ansökningar och har kunnat finansiera flera nya angelägna projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsofferm…
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -
 • nyBrottsoffermyndigheten tar fram information till offer för terrorism
  Brottsoffermyndigheten arbetar just nu med att ta fram ett informationsmaterial som riktar sig till offer för terrorism. Det kommer att finnas på myndighetens webbplats och i form av informationsblad som skickas ut till berörda myndigheter och org…
  - 9 hours ago, 2021-01-27 19:49 -

Brottsförebyggande rådet

 • Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2021
  I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. I år kommer några att få en specialenkät med…
  - 6 days ago, 2021-01-22 08:00 -
 • Brås ekonomiska stöd: Utvärdering fick kommunen att prioritera brottsförebyggande uppdrag
  Umeå kommun arbetar, i samarbete med polisen, med uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert för att motverka att staden ska få ett utsatt område. Utvärderingen har bland annat hjälpt samverkansparterna och den politiska ledningen att se att…
  - 7 days ago, 2021-01-21 13:11 -
 • Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i december
  Det totala antalet anmälda brott i december 2020 var 1 procent högre än i december 2019. Ökningar märktes framför allt för skadegörelse­brotten och för samlingskategorin övriga brott. Samtidigt fortsatte dock antalet anmälda brott att min…
  - 7 days ago, 2021-01-21 08:30 -
 • Anmälda brott 2020 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagar­myndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andr…
  - 7 days ago, 2021-01-21 08:30 -
 • Följder av pandemin: Ökad samverkan i Mölndal
  När pandemin kom till Mölndal fick delar av det brottsföre­byggande arbetet pausas, medan andra delar stärktes. Det är nu fler aktörer som rapporterar in om otrygghet och brottslighet, vilket bidrar till bättre analyser och ökad samverkan. I…
  - 15 days ago, 2021-01-13 10:35 -
 • Brå får i uppdrag att studera afrofobiska hatbrott
  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism och då särskilt afrofobi.
  - 41 days ago, 2020-12-18 08:19 -
 • Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i november
  Det totala antalet anmälda brott i november 2020 låg på en oförändrad nivå jämfört med i november 2019, och även sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad 2020 jämfört med 2019. Inom vissa brottstyper – såsom misshan…
  - 42 days ago, 2020-12-17 08:30 -
 • Följder av pandemin: Fokus på relationsvåld i Medelpad
  Pandemin påverkar stora delar av samhället − även brottsligheten och människors trygghet. Annica Odelind, kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad, svarar här på hur hon tycker att pandemin har påverkat deras brottsförebyggande arbete. P…
  - 50 days ago, 2020-12-09 14:06 -
 • Brås ekonomiska stöd: Länsstyrelsen i Blekinge utvärderar projektet Tryggare skola
  Under 2020 har tretton ansökningar beviljats sammanlagt 4,25 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd från Brå, för utvärderingar och uppföljningar. Ett av de projekten som får ekonomiskt stöd och som nu kommer att utvärderas är Länsstyrelse…
  - 56 days ago, 2020-12-03 13:01 -
 • Hatbrottsmotiv bakom vart femte brott
  En femtedel av alla som utsatts för brott enligt Nationella trygghetsundersökningen 2019 uppger att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är också vanligt att det finns fler än ett hatbrottsmotiv. Det visar en ny fördjupningsstudie om hatbrott som…
  - 58 days ago, 2020-12-01 07:30 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   Socialstyrelsen

    Sveriges Kommuner och Landsting

    • Regionernas vaccinering går enligt plan
     Regionernas lägesrapport visar att vaccineringen mot covid-19 fortlöper som planerat. En avgörande förutsättning för den fortsatta planeringen är tydlighet kring leveranser till Sverige.
     - 2 days ago, 2021-01-26 12:36 -
    • Regionala konferenser för en stärkt demokrati
     SKR samlar under året företrädare från kommuner och regioner till regionala konferenser om hur demokratin kan stärkas. 26 januari går den första demokratikonferensen av stapeln i Leksand.
     - 2 days ago, 2021-01-26 08:00 -
    • Förvaltningsrättens dom skapar osäkerhet om sammanträden
     Beskedet om att upphäva fullmäktigebesluten i Luleå spär på osäkerheten kring digitala politiska sammanträden. Det anser SKR efter dagens dom i förvaltningsrätten.
     - 6 days ago, 2021-01-22 16:31 -
    • Regeringen behöver öronmärka pengar för bredband
     Tillgången till snabbt bredband är avgörande för Sveriges utveckling. För att säkra utbyggnaden måste staten skjuta till minst 4,45 miljarder kr som tidigare fanns i EU:s landsbygdsprogram.
     - 7 days ago, 2021-01-21 13:32 -
    • Oroande slapp hantering av EU:s minimilönedirektiv
     EU:s förslag om minimilöner är ett direkt hot mot Sveriges kollektivavtalsmodell. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte gör sitt yttersta för att stoppa minimilönedirektivet.
     - 8 days ago, 2021-01-20 13:58 -
    • 37 fler kommuner och regioner med i Glokala Sverige
     Nu arbetar över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner tillsammans för att nå FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030.
     - 9 days ago, 2021-01-19 11:56 -
    • Marie Lindström ny chef för kommunikationsavdelningen
     Marie Lindström har anställts som ny chef för kommunikationsavdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner. Hon tillträder sin tjänst den 6 april 2021.
     - 10 days ago, 2021-01-18 14:30 -
    • Regeringsbeslut möjliggör vaccinering av Modernas vaccin
     Regeringens beslut i dag om att ge uppdrag till Kammarkollegiet att täcka försäkringskostnader för eventuella biverkningar innebär att regionerna kan påbörja vaccinering av Modernas vaccin.
     - 14 days ago, 2021-01-14 15:09 -
    • Behov av tydliga besked om vaccinförsäkring
     Modernas vaccin, som i dagarna levereras till Sverige, är inte en del av ett svenskt system för läkemedelsförsäkring. SKR uppmanar regeringen att skyndsamt åtgärda det.
     - 15 days ago, 2021-01-13 12:37 -
    • Nödvändiga tillskott för att upprätthålla testningen
     Regeringen ger besked i dag om ytterligare medel för testning och smittspårning. Det är nödvändiga tillskott för att regionerna ska kunna upprätthålla den storskaliga testningen av covid-19.
     - 16 days ago, 2021-01-12 09:45 -