Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • Viktimologisk forskarkonferens 2018, Stockholm
  Den 20 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.-- Delivered by Feed43 s…
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -
 • Brottsoffermyndigheten på Skolforum 2018
   Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum den 29-30 oktober 2018.-- Delivered by Feed43 service
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -
 • Utbildning för vittnesstödssamordnare 2018, Stockholm
  Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 25-26 oktober i Stockholm.-- Delivered by Feed43 service
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -
 • Temadag om hatbrott, Stockholm
  Brottsoffermyndigheten bjuder in till en dag för ökad kunskap om hatbrott.-- Delivered by Feed43 service
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -
 • Sexualbrott, temadag i Malmö
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag som belyser sexualbrott och lyfter frågan kring vad som är ett sexualbrott samt hur vi upptäcker och hjälper personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.-- Delivered by Feed43 service
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -
 • Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm
  Nu har tingsrätten meddelat domen för attentatet på Drottninggatan i Stockholm. Vänta med att ansöka om brottsskadeersättning tills tingsrättens dom inte längre går att överklaga. Om domen överklagas till hovrätten kan du behöva vänta m…
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -
 • Sexualbrott, temadag i Göteborg
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott i Göteborg.-- Delivered by Feed43 service
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -
 • Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm
  Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.-- Delivered by Feed43 service
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -
 • Victim Support Europe 2018, konferens i Stockholm
  Den internationella konferensen Victim Support Europe äger rum i Stockholm den 23-24 maj. Brottsofferjouren Sverige arrangerar konferensen tillsammans med paraplyorganisationen Victim Support Europe. I år är temat "Reaching out to victims".-- Deli…
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -
 • Brottsoffermyndigheten söker en chef till Brottsskadeenheten
  Brottsoffermyndigheten söker en chef till Brottsskadeenheten. Enheten ansvarar för handläggningen av ärenden som rör brottsskadeersättning och består av närmare 20 medarbetare – brottsskadejurister, beredningsjurister och beredningsassisten…
  - 4 days ago, 2018-06-16 10:39 -

Brottsförebyggande rådet

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • Skotthål upptäckta och polisanmälda
    I samband med fönsterputsning på hovrätten i Malmö upptäcktes på onsdagsmorgonen skador i fasaden som har orsakats av att någon beskjutit byggnaden.
    - 2014-04-23 13:02 -
   • Skattesmäll för delägare i finanshärva
    Skatteverket beslutade i december 2012 att öka inkomst av tjänst med 5,1 mkr för en av delägarna i Värmlands Finans Sverige AB. Beslutet gäller för taxeringsåren 2011 och 2012. Skatteverket påförde även straffavgift med 1 mkr. Förvaltning…
    - 2014-04-22 09:38 -
   • Tre års fängelse för hämndplaner
    Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt angående förberedelse till mord som begåtts i bl.a. Falkenberg under perioden den 27…
    - 2014-04-17 09:03 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-16
    - 2014-04-17 08:14 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-10    
    - 2014-04-17 08:07 -
   • Svea hovrätt söker
    en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .
    - 2014-04-16 11:23 -
   • Förstod du varför du dömdes? - Tingsrätten intervjuar parter för ökad begriplighet
    Går det att förstå hur tingsrätten har dömt och varför? Under veckorna 17–20 kommer Jönköpings tingsrätt att intervjua parter som fått domar muntligt avkunnade. Syftet är att hämta in synpunkter för att kunna meddela domar på ett sät…
    - 2014-04-16 09:20 -
   • Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
    Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig kvinna med ett knivliknande föremål.
    - 2014-04-16 09:14 -
   • Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
    Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar och andra bolag.
    - 2014-04-16 09:01 -
   • Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad
    Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åt…
    - 2014-04-16 06:59 -

   Kriminalvården

   • Möt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -
   • Unik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -
   • Krami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -
   • Träffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -
   • Kriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -
   • Satsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -
   • Barnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -
   • Succé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -
   • Hur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -
   • Martin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 7 days ago, 2018-06-13 06:45 -

   Socialstyrelsen

   • nyNy metod lyfts fram i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
    En ny metod för att behandla svår förträngning i en av hjärtklaffarna får hög prioritet i Socialstyrelsens uppdaterade Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Nya blodförtunnande läkemedel till personer med förmaksflimmer, så kallade…
    - 20 hours ago, 2018-06-19 09:00 -
   • Minskade regionala skillnader i antal organdonatorer
    I södra Sverige har donationsfrekvensen ökat det senaste året. I sydöstra regionen, där Kalmar, Östergötland och Jönköping ingår, med så mycket som 56 procent jämfört med året innan. Även södra regionen, med Skåne, Kronoberg, Bleking…
    - 2 days ago, 2018-06-18 10:00 -
   • Steg mot en ny nationell högspecialiserad vård
    Arbetet med nationell högspecialiserad vård går nu vidare till nästa fas när den nya lagen börjar gälla den 1 juli. Centralt för det fortsatta arbetet är att effekterna för akutsjukvården behöver analyseras och att tidsplan och arbetssät…
    - 5 days ago, 2018-06-15 13:30 -
   • Ny kartläggning av digitala vårdtjänster – nationell uppföljning föreslås
    Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användarna och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av…
    - 5 days ago, 2018-06-15 09:00 -
   • Allt fler kommuner har rutiner vid våldsutsatthet
    Andelen kommuner med aktuella skriftliga rutiner för hur socialtjänsthandläggare ska agera vid tecken på att en vuxen utsatts för våld i en nära relation har ökat de senaste tre åren. Det visar årets öppna jämförelser av nio socialtjäns…
    - 6 days ago, 2018-06-14 09:00 -
   • Fler insjuknar i cancer men överlevnaden ökar
    Under 2016 upptäcktes drygt 64 000 nya cancerfall i Sverige. Det är 6 000 fler än för fem år sedan. Även om fler insjuknar, överlever betydligt fler i dag sin cancerdiagnos. Överlevnaden ökar till och med kraftigt för flera cancersjukdomar.…
    - 6 days ago, 2018-06-14 06:30 -
   • Barn tillåts tolka inom offentlig verksamhet visar ny kartläggning
    Minderåriga barn och andra anhöriga används istället för professionella tolkar inom offentlig verksamhet i Sverige. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen låtit göra. Användandet kan få allvarliga konsekvenser för de berörda, och i…
    - 12 days ago, 2018-06-08 09:00 -
   • Ny kartläggning visar på bristande kunskap om vestibulit inom vården
    Antalet som får diagnosen vestibulit har ökat, och mörkertalet kan vara stort. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. Samtidigt är kunskapen om vestibulit och långvarig vulvasmärta begränsad och det finns skillnader i diagnossät…
    - 15 days ago, 2018-06-05 07:00 -
   • Socialstyrelsen stärker arbetet för att främja fler donationer
    Underlätta och verka för att fler ska göra sin donationsvilja känd, ansvara för nationell samordning och stöd till hälso- och sjukvården och att ge allmänheten kontinuerlig information om donations- och transplantationsfrågor. Det är fråg…
    - 19 days ago, 2018-06-01 10:00 -
   • Satsning på den sociala barn- och ungdomsvården har gett resultat
    Regeringens stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården har lett till fler anställda, minskad stress för personalen och stärkt rättssäkerhet för klienterna. Flera kommuner uttrycker dock en oro över va…
    - 19 days ago, 2018-06-01 09:00 -

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • nyPolitiska läget i kommuner och landsting inför valet
    76 olika partikonstellationer styr landets kommuner och åtta olika konstellationer styr landstingen. I höstens kommunval väntas över 300 partier delta och tre folkomröstningar genomföras.
    - 21 hours ago, 2018-06-19 08:00 -
   • Lindriga skador i vården ökar
    Lindriga skador i vården ökar något, men allvarliga skador ökar inte. Det visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.
    - 2 days ago, 2018-06-18 11:00 -
   • Nyckeltal ska stödja sektorns arbete med Agenda 2030
    SKL har överenskommit med regeringen att nyckeltal ska tas fram så att kommuner, landsting och regioner ges bättre förutsättningar att arbeta med Agenda 2030.
    - 2 days ago, 2018-06-18 09:34 -
   • Ansvaret för våra vägar behöver förtydligas
    SKL anser att ansvarsfördelningen för Sveriges vägar behöver förtydligas. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare.
    - 5 days ago, 2018-06-15 13:53 -
   • Det behövs ett samråd om professionsutveckling i skolan
    SKL vill, liksom regeringen, utveckla en tydligare och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling. Förslaget till professionsprogram kan utgöra en bra början.
    - 5 days ago, 2018-06-15 11:54 -
   • SKL och regeringen överens om ökad patientmiljard
    SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 600 miljoner kronor inom ramen för den befintliga patientmiljarden.
    - 5 days ago, 2018-06-15 10:23 -
   • Bra förslag med mindre detaljstyrning
    Detaljstyrningen behöver minska nationellt, regionalt och lokalt. Det slår Tillitsdelegationens fast i huvudbetänkandet. SKL ser särskilt positivt på generella statsbidrag som huvudprincip.
    - 6 days ago, 2018-06-14 13:45 -
   • Helhetsgrepp för att motverka studieavbrott
    Genom individanpassat stöd och tydliga rutiner för uppföljning kan antalet elever som gör studieavbrott minska. Det visar slutrapporten av SKL-projektet Plug in.
    - 6 days ago, 2018-06-14 12:16 -
   • Brukarnas upplevelser ska förbättra socialtjänsten
    Mer än varannan kommun har använt brukarundersökningar för att utveckla sin LSS-verksamhet. Bland annat det visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.
    - 6 days ago, 2018-06-14 07:00 -
   • Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser
    Allt färre dör i stroke och allt fler överlever cancer. Samtidigt skiftar förtroendet för vården. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.
    - 7 days ago, 2018-06-13 08:30 -