Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyInternationella Brottsofferdagen 2021
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Arrangemanget kommer att genomföras digitalt.-- Delivered by Feed43 service
  - 14 hours ago, 2020-10-27 10:02 -
 • nyBrottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.-- Delivered by Feed43 service
  - 22 hours ago, 2020-10-27 01:47 -
 • nyWebbsändning om hot och hat, 23 oktober 2020
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hot och hat i samhällsdebatten fredag den 23 oktober 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 22 hours ago, 2020-10-27 01:47 -
 • nyRiva hinder, en föreläsningsserie om våld i nära relationer, 22 oktober
  Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för femte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.-- Delivered by…
  - 22 hours ago, 2020-10-27 01:47 -
 • nyRiva hinder, en föreläsningsserie om våld i nära relationer, 20 oktober
  Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för femte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.-- Delivered by…
  - 22 hours ago, 2020-10-27 01:47 -
 • nyTvå bidrag nominerade till Publishingpriset
  Brottsoffermyndighetens webbplats Brottsofferguiden och informationsfilmen Rättegången har gått vidare till final i tävlingen Publishingpriset 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 22 hours ago, 2020-10-27 01:47 -
 • nyRiva hinder, en föreläsningsserie om våld i nära relationer
  Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för femte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.-- Delivered by…
  - 22 hours ago, 2020-10-27 01:47 -
 • nyKampanj för webbplats om hot och hat
  Brottsoffermyndigheten startar i dag en kampanj för webbplatsen tystnainte.se. Med kampanjen vill myndigheten uppmuntra utsatta personer i samhällsdebatten att polisanmäla brott och förmedla budskapet att det finns stöd och hjälp att få.-- Del…
  - 22 hours ago, 2020-10-27 01:47 -
 • nyVarning för bedrägerier – polisen ger råd och tips
  Brottsoffermyndigheten varnar för bedragare som påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för bedrägerier som den uppringda har utsatts för. De kan dessutom ringa från ett telefonnummer som…
  - 22 hours ago, 2020-10-27 01:47 -
 • nyBrottsoffermyndighetens servicetelefon och växel får nya öppettider
  Med anledning av att vi för närvarande har lägre bemanning har vi begränsade öppettider.-- Delivered by Feed43 service
  - 22 hours ago, 2020-10-27 01:47 -

Brottsförebyggande rådet

 • Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvalt…
  - 12 days ago, 2020-10-16 07:00 -
 • Anmälda brott: Få tydliga konsekvenser av pandemin i september
  Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni till en ökning som höll i sig i juli. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti…
  - 13 days ago, 2020-10-15 07:30 -
 • Eget ansvar hindrar stölder på lantbruk
  Stölder kostar bygg- och jordbruksbranschen mycket varje år. Det finns stora värden i lantbruksutrustning vilket gör den eftertraktad. Med ökad kunskap hos lantbrukarna och konkreta åtgärder såsom bättre inbrottsskydd kan stölder förebygga…
  - 19 days ago, 2020-10-09 08:46 -
 • Oro över brottsligheten ökar bland unga män
  Otryggheten och oron för brott har generellt ökat något. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Förtroendet för rättsväsendet har ökat och störst förtroende har polisen. Det v…
  - 20 days ago, 2020-10-08 06:30 -
 • Brå får i uppdrag att följa upp förbudet mot köp av sex
  Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.
  - 26 days ago, 2020-10-02 07:53 -
 • Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder
  Enligt EU:s kriminalstatistik ligger Sverige i topp när det gäller anmälda våldtäkter i Europa. I en ny rapport från Brå studeras dessa siffror närmare. Det visar sig då att positionen förklaras av skillnader mellan länderna när det gäll…
  - 28 days ago, 2020-09-30 06:30 -
 • Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder
  Våldtäkt är ett allvarligt brott som många kvinnor oroar sig för. Den oron kan förstärkas ytterligare när man ser att Sverige hamnar högt i jämförelser mellan länder av antalet anmälda våldtäkter som i EU:s kriminalstatistik, vilket Br…
  - 28 days ago, 2020-09-30 06:30 -
 • NTU: Uppföljningsintervjuer ger mer kunskap om omständigheter kring brotten
  Uppföljningsintervjuer har genomförts med ett urval av de som i enkät­undersökningen för NTU 2019 uppgav att de utsatts för brott. Detta för att få svar på frågor om omständigheterna kring brotten – bland annat vilken typ av brottsplats…
  - 28 days ago, 2020-09-30 06:29 -
 • Följder av pandemin: Färre bostadsinbrott när Höganäsborna semestrar hemma
  Under pandemin har många valt att semestra hemma i Sverige. Det har man märkt av i Höganäs kommun, som haft 30 procent fler besökare än tidigare somrar. Det ökade ”hemmasemestrandet” kan även ha påverkat bostadsinbrotten, där man i Hög…
  - 29 days ago, 2020-09-28 14:15 -
 • Minskning av anmälda brott i augusti
  Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 vändes i juni och juli 2020 till ökningar, vilket hängde samman med en kraftig ökning av a…
  - 41 days ago, 2020-09-17 07:30 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • Innehav av knivar och metallrör på en skola har bedömts som grovt brott mot knivförbudslagen
    En 16-årig elev innehade två knivar och ett metallrör på en gymnasieskola. En kniv bar han dold innanför kläderna och en annan kniv i en ficka. Metallröret fanns i en jacka i hans elevskåp.
    - 7 days ago, 2020-10-21 06:45 -
   • Nytt inlägg på domarbloggen
    En stor del av de mål som handläggs vid tingsrätten är familjemål, dvs. mål som handlar om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Domstolen har en skyldighet att se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillräck…
    - 7 days ago, 2020-10-20 14:26 -
   • Dom från Migrationsöverdomstolen
    När föräldrar och syskon till ensamkommande barn som är alternativt skyddsbehövande ansöker om uppehållstillstånd ska ansökan prövas enligt utlänningslagen.
    - 7 days ago, 2020-10-20 13:06 -
   • Huvudförhandlingsplan i synnerligen grovt narkotikamål
    Fredagen den 23 oktober inleds huvudförhandling i mål som berör synnerligen grovt narkotikabrott. Förhandlingen beräknas pågå under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt.
    - 7 days ago, 2020-10-20 12:42 -
   • Ett rättsfall om förverkande vid tullbrott
    En person förde in 13 armbandsur till Sverige utan att anmäla dem till tullbehandling. Personen dömdes för tullbrott. Högsta domstolen uttalar sig i rättsfallet bl.a. om vilka förhållanden som ska särskilt beaktas vid bedömningen av om det…
    - 8 days ago, 2020-10-20 07:15 -
   • Livstids fängelse för mord m.m.
    En person som åtalats för bl.a. mord döms till livstids fängelse. Han ska också betala skadestånd till den avlidnes anhöriga och till två andra brottsoffer.
    - 9 days ago, 2020-10-19 09:00 -
   • Spelbolaget får inte tillbaka sin licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning
    Kammarrätten har kommit fram till att bolaget under aktuell tid har överträtt bestämmelser i spellagen om insättningsgränser för onlinespel, kundkontakt, bonuserbjudanden och åtgärder mot penningtvätt. Det finns på grund av detta skäl fö…
    - 9 days ago, 2020-10-19 08:51 -
   • I ärenden om utlämning som rör ett barn ska barnets bästa utredas, beaktas och bedömas
    En man begärdes utlämnad till Serbien för att verkställa ett fängelsestraff där. Han gjorde gällande att en utlämning var oförenlig med Barnkonventionen. Högsta domstolen konstaterar att principen om barnets bästa ska vägas in i bedömni…
    - 9 days ago, 2020-10-19 06:45 -
   • Huvudförhandlingsplan i mål om mord i Tollarp
    HuvudförhandlingsplanDag 1, fredagen den 23 oktober09.00–12.00 Yrkanden och inställning samt åklagarens sakframställning12.00–13.00 Lunch13.00–16.00 Åklagarens sakframställningDag 2, tisdagen den 27 oktober09.00–12.00 Åklagarens…
    - 11 days ago, 2020-10-16 12:36 -
   • Falcon Funds del 1 - tidigarelagd dom
    Hovrätten har idag beslutat att domen i det så kallade Falcon Funds-målet, B 5474-20, tidigareläggs till den 22 oktober 2020 kl. 14.00.
    - 12 days ago, 2020-10-16 09:03 -

   Socialstyrelsen

    Sveriges Kommuner och Landsting