Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nySe bilderna från Internationella Brottsofferdagen
  Den 22 februari 2018 uppmärksammades den Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. Drygt 400 personer var på plats för att ta del av aulaföreläsningar och seminarier inom brottsofferområdet.-- Delivered by Feed43 service
  - 4 hours ago, 2018-03-23 21:48 -
 • Unga ska få kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen
  Brottsoffermyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen. Målgruppen är i huvudsak unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag.--…
  - 3 days ago, 2018-03-20 23:23 -
 • Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm
  Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.-- Delivered by Feed43 service
  - 6 days ago, 2018-03-18 13:41 -
 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna i Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 24–25 april 2018. Föreläsningen har titeln "Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn".-- Delivered by Feed43 service
  - 6 days ago, 2018-03-18 13:41 -
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2018
  Den 1 april 2018 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamh…
  - 6 days ago, 2018-03-18 13:41 -
 • Internationella Brottsofferdagen 2018
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.-- Delivered by Feed43 service
  - 6 days ago, 2018-03-18 13:41 -
 • Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm
  Nu har rättegången om attentatet på Drottninggatan i Stockholm inletts. Om du blev utsatt för brott och har ersättningsanspråk på grund av skador är det bra att kontakta polisen om du inte har gjort det tidigare. Du kan också kontakta lastbi…
  - 6 days ago, 2018-03-18 13:41 -
 • Så tycker förskolepersonalen om Liten och trygg
  Brottsoffermyndigheten har utvärderat Liten och trygg som är en handledning för förskolepersonal om brott, känslor och rättigheter. Över 95 procent av de svarande anser att handledningen gjort det enklare för dem att samtala med barnen om kä…
  - 6 days ago, 2018-03-18 13:41 -
 • Boken Liten delas ut på internationell konferens
  En engelsk version av barnboken Liten kommer att delas ut på en internationell högnivåkonferens om våld mot barn. Brottsoffermyndigheten har tagit fram boken i samarbete med bokförlaget Bonnier Carlsen och författaren och illustratören Stina W…
  - 6 days ago, 2018-03-18 13:41 -
 • Nya möjligheter till ersättning för brott på nätet
  Sedan den 1 januari 2018 är det olagligt att sprida integritetskänsligt material, till exempel nakenbilder, läkarintyg om allvarliga sjukdomar eller filmer på någon som blir misshandlad. Det är också enklare att få brottsskadeersättning om d…
  - 6 days ago, 2018-03-18 13:41 -

Brottsförebyggande rådet

 • nyKameraövervakning i kombination med proaktivt polisarbete kan förebygga brott
  Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar, såväl i Sverige som i många andra länder. Två skäl till detta är ökade krav på trygghet och säkerhet samt den tekniska utvecklingen.
  - 13 hours ago, 2018-03-23 12:56 -
 • Brott i arbetslivet vanligare i kvinnodominerade yrken
  Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent u…
  - 4 days ago, 2018-03-20 08:00 -
 • Boende i utsatta områden anpassar sig efter kriminella
  Kvinnor i socialt utsatta områden är otryggare än män i samma områden. Män, särskilt yngre, har lägre förtroende för polisen än vad kvinnor har. Något som drar ned befolkningens förtroende är att polisens insatser mot exempelvis buskör…
  - 9 days ago, 2018-03-15 09:30 -
 • Trakasserier och hot mot elitidrotten
  Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte at…
  - 11 days ago, 2018-03-13 13:06 -
 • Ungdomar i rika stadsdelar misstänks sällan för narkotikabruk
  I rikare stadsdelar i Stockholm misstänks ungdomar mer sällan för narkotikabruk än i områden med lägre medelinkomst, trots att de rapporterar högre narkotikakonsumtion. Det är också sex gånger vanligare att pojkar misstänks för eget bruk…
  - 17 days ago, 2018-03-07 07:30 -
 • Purple Flag-certifiering gör Karlskoga tryggare
  Att ta en shoppingtur efter klockan fem i Karlskoga ska inte längre vara omöjligt. Inte heller att ha en trevlig utekväll eller känna sig trygg under kvällspromenaden. Efter att staden Purple Flag-certifierades i oktober 2017 kan invånare och b…
  - 18 days ago, 2018-03-06 09:21 -
 • Förändringar i brottstrukturen påverkar personuppklaringen
  Den totala uppklaringen av brott påverkas delvis av sammansättningen av olika brottskategorier av anmälda brott. Till exempel gav färre stölder ökad uppklaring 2001–2010 medan färre ingripandebrott bidrog till minskad uppklaring 2010–2016.
  - 32 days ago, 2018-02-20 07:30 -
 • Regionala resultat av NTU 2006-2017
  Sett över tid visar resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med störst andel brottsutsatta jämfört med riket som helhet.
  - 33 days ago, 2018-02-19 07:30 -
 • Anmälan om olaga intrång minskade trapphäng i Malmö
  När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat.…
  - 45 days ago, 2018-02-07 13:14 -
 • Fem ansökningar beviljades ekonomiskt stöd 2017
  Under 2017 har sammanlagt fem ansökningar beviljats 1 190 000 kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.
  - 47 days ago, 2018-02-05 13:52 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • Skotthål upptäckta och polisanmälda
    I samband med fönsterputsning på hovrätten i Malmö upptäcktes på onsdagsmorgonen skador i fasaden som har orsakats av att någon beskjutit byggnaden.
    - 2014-04-23 13:02 -
   • Skattesmäll för delägare i finanshärva
    Skatteverket beslutade i december 2012 att öka inkomst av tjänst med 5,1 mkr för en av delägarna i Värmlands Finans Sverige AB. Beslutet gäller för taxeringsåren 2011 och 2012. Skatteverket påförde även straffavgift med 1 mkr. Förvaltning…
    - 2014-04-22 09:38 -
   • Tre års fängelse för hämndplaner
    Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt angående förberedelse till mord som begåtts i bl.a. Falkenberg under perioden den 27…
    - 2014-04-17 09:03 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-16
    - 2014-04-17 08:14 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-10    
    - 2014-04-17 08:07 -
   • Svea hovrätt söker
    en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .
    - 2014-04-16 11:23 -
   • Förstod du varför du dömdes? - Tingsrätten intervjuar parter för ökad begriplighet
    Går det att förstå hur tingsrätten har dömt och varför? Under veckorna 17–20 kommer Jönköpings tingsrätt att intervjua parter som fått domar muntligt avkunnade. Syftet är att hämta in synpunkter för att kunna meddela domar på ett sät…
    - 2014-04-16 09:20 -
   • Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
    Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig kvinna med ett knivliknande föremål.
    - 2014-04-16 09:14 -
   • Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
    Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar och andra bolag.
    - 2014-04-16 09:01 -
   • Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad
    Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åt…
    - 2014-04-16 06:59 -

   Kriminalvården

   • Möt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:24 -
   • Unik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:24 -
   • Krami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:24 -
   • Träffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:23 -
   • Kriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:23 -
   • Satsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:23 -
   • Barnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:23 -
   • Succé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:23 -
   • Hur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:23 -
   • Martin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2018-03-20 23:23 -

   Socialstyrelsen

   • Vård vid endometrios ska förbättras med nya riktlinjer
    Kunskapen om sjukdomen endometrios behöver bli betydligt bättre inom vården. Det är också viktigt att smärtan inte normaliseras, att vårdinsatser sätts in tidigt och att fler får tillgång till individualiserad behandling.Det är några cen…
    - 2 days ago, 2018-03-22 09:00 -
   • Socialstyrelsen kontrollerar beräkningar om åldersbedömning
    Några statistiker vid olika lärosäten har ifrågasatt delar av Socialstyrelsens systematiska översikt om metoder för radiologisk åldersbedömning från april 2016. Myndigheten har mot bakgrund av detta ett pågående arbete med att på nytt kon…
    - 3 days ago, 2018-03-21 13:45 -
   • Allt fler placerade barn använder psykofarmaka
    Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga syns även bland barn i familjehem eller HVB. Andelen placerade barn som behandlas med psykofarmaka är hög sedan tidigare och fortsätter nu att öka. År 2016 använde sju procent av alla 15-16-år…
    - 3 days ago, 2018-03-21 09:00 -
   • Operation kan bota fler personer med epilepsi
    Personer med epilepsi borde få rätt diagnos, behandling och uppföljning tidigare. Minst dubbelt så många som i dag borde också få möjlighet till en operation för att helt undvika epileptiska anfall. Det framgår av Socialstyrelsens första n…
    - 9 days ago, 2018-03-15 09:00 -
   • Nya riktlinjer ska ge mer jämlik vård vid psoriasis
    Individuell genomgång av riskfaktorer och stöd att ändra levnadsvanor bör erbjudas personer med psoriasis. Krämer med kortison, medicinsk fotvård och i svårare fall klimatvård är andra rekommendationer i Socialstyrelsens första nationella r…
    - 12 days ago, 2018-03-12 09:00 -
   • Bättre demensutredningar men stora brister i vården för de som bor hemma
    Fler personer med demens genomgår en fullständig utredning och får därför möjlighet till rätt behandling. Däremot minskar antalet multiprofessionella demensteam och förskrivningen av antipsykosmedel till personer med demenssjukdomar ökar ig…
    - 18 days ago, 2018-03-06 10:00 -
   • Större fokus på förebyggande arbete ska minska kroniska sjukdomar
    Allt fler landsting överväger nu att ge hälsofrämjande metoder mer utrymme inom vården, bland annat genom att erbjuda så kallade hälsosamtal. Större fokus på sjukdomsförebyggande åtgärder kan bidra till att färre insjuknar i diabetes, h…
    - 23 days ago, 2018-03-01 09:00 -
   • Ökad risk för vårdskador vid personal- och kompetensbrist
    Det råder fortsatt brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården. Samtidigt bekräftar en ny analys att problem med kompetensförsörjningen påverkar patientsäkerheten. Bristande bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador, visar b…
    - 24 days ago, 2018-02-28 09:00 -
   • Ökat tryck på kommunernas insatser till personer med funktionsnedsättning
    Kommunernas insatser för personer med funktionsnedsättning ökar. Samtidigt får den enskilde vänta allt längre på beslut och kostnaderna för insatserna har stigit markant de senaste åren, visar en rapport från Socialstyrelsen. Mellan 2015 oc…
    - 25 days ago, 2018-02-27 09:00 -
   • Stora skillnader i väntetider för plats på äldreboende
    Det finns stora skillnader i hur länge äldre får vänta för plats på särskilt boende. Fler äldre får vård för alkoholmissbruk - och antalet äldre med hemsjukvård har ökat. Det visar den nya rapporten Vård och omsorg om äldre från Soc…
    - 29 days ago, 2018-02-23 09:00 -

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • nySKL släcker på lördag
    Lördagen den 24 mars 20.30-21.30 släcker SKL ljuset för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen Earth Hour.
    - 11 hours ago, 2018-03-23 14:38 -
   • Statliga reformer kräver framförhållning
    Riksrevisionens granskning visar att staten brister i tillämpning av finansieringsprincipen. SKL instämmer i att statliga reformer ofta har för snäva tidsramar och bristfälliga underlag.
    - 2 days ago, 2018-03-22 12:26 -
   • Förlossningsvården – en del av vårdkedjan
    SKL har genomfört en nationell studie om vårdkedjan före, under och efter graviditet. Vårdens resultat är överlag goda men det finns förbättringsområden, bland annat i eftervården.
    - 2 days ago, 2018-03-22 06:41 -
   • Satsning på trygghet före, under och efter graviditet
    Regeringen och SKL är nu överens om en miljardsatsning på förlossningsvården. Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018.
    - 2 days ago, 2018-03-22 06:00 -
   • Lokala behov i fokus för kulturskoleförslag
    SKL välkomnar regeringens förslag om utveckling av kulturskoleverksamheter. Särskilt viktigt är fokus på barn och ungas behov och att de statliga insatserna ger utrymme för lokala olikheter.
    - 4 days ago, 2018-03-19 14:58 -
   • EU-direktiv om dricksvatten alltför detaljreglerat
    SKL har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens reviderade dricksvattendirektiv. Den detaljreglering som föreslås är alltför långtgående. 
    - 8 days ago, 2018-03-16 13:32 -
   • Rekommenderad patientavgift för digital vård
    SKL:s styrelse har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Varje landsting avgör om man vill sätta en högre avgift.
    - 8 days ago, 2018-03-16 10:24 -
   • Öppen förskola för språkstöd och integration
    För att kommunerna ska få stöd i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledighet avser SKL och regeringen att ingå en överenskommelse.
    - 8 days ago, 2018-03-16 09:19 -
   • Jämställt föräldraskap för ett jämställt arbetsliv
    Om mödra- och barnhälsovården stödjer pappor att vara mer delaktiga föräldrar kan det bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Det gynnar också barns hälsa, visar en ny rapport från SKL.
    - 9 days ago, 2018-03-14 14:51 -
   • Sammanställning 2017: Sjukfrånvaron minskar
    Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag en sammanställning som visar att sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner minskar för första gången sedan 2011.
    - 11 days ago, 2018-03-13 09:06 -