Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
 • Viktimologisk forskarkonferens 2020, Stockholm
  Den 5 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
 • Webbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, juni 2020
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld den 5 juni 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
 • Webbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, april 2020
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld den 17 april 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
 • Höjd ersättning vid oaktsam våldtäkt
  En man utsatte en kvinna för oaktsam våldtäkt i september 2018. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 55 000 kronor. Brottsoffermyndigheten har beslutat om högre brottsskadeersättning än så i enlig…
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
 • Så kan övergrepp upptäckas bland äldre
  Ett formulär med tio frågor kan hjälpa sjukvården att upptäcka och följa upp utsatthet för övergrepp bland äldre. En första studie har visat att formuläret fungerar bra – utsatthet upptäcks oavsett om det hänt nyligen eller för över…
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
 • Rekord i inbetalningar från gärningspersoner
  Förra året krävde Brottsoffermyndigheten tillbaka 37 miljoner kronor från gärningspersoner som har en skuld till myndigheten. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin.-- Delivered by…
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
 • Brottsoffermyndigheten expert i två utredningar
  Brottsoffermyndigheten medverkar som expert och sakkunnig i två statliga utredningar som ska presentera förslag under 2021.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
 • Tre uppsatsvinnare får pris
  Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp, hur domstolar tillämpar ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott och hur förundersökningsbegränsning för…
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
 • Se filmade föreläsningar från Internationella Brottsofferdagen 2020
  Den 21 februari högtidlighölls Internationella Brottsofferdagen 2020 på Norra Latin i Stockholm. Brottsoffermyndigheten arrangerade dagen tillsammans med nio ideella organisationer och årets tema var barn och ungas rättigheter. Nu finns de filma…
  - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -

Brottsförebyggande rådet

 • Nytt schema ger fler poliser på kvällen
  Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell so…
  - 2 days ago, 2020-05-28 13:42 -
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2019, samt återfall i brott 2013 (slutlig) och 2017 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av in…
  - 2 days ago, 2020-05-28 07:30 -
 • Svensk polisforskning nu tillgänglig i databas
  Brå sammanställer årligen svensk polisforskning som nu finns tillgänglig i Polisens databas Justitia. Där hittar du forskning som har polisen och polis­verksamheten som sitt forskningsfält.
  - 19 days ago, 2020-05-11 09:10 -
 • Fortsatt minskning av anmälda brott
  Antalet anmälda brott i april 2020 har minskat med 5 procent, jämfört med i april förra året. Det är en minskning för andra månaden i rad, men utvecklingen är inte entydig utan skiljer sig åt mellan olika brottskategorier.
  - 23 days ago, 2020-05-07 07:30 -
 • Brå får i uppdrag att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiker
  Regeringen ger Brå i uppdrag att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda för mellanvalsåret 2020. Resultaten ska redovisas i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och jämföras med resultaten från tidi…
  - 23 days ago, 2020-05-07 06:30 -
 • Kortare strafftider för vissa narkotikabrott har inte ökat återfallen
  Under åren 2011–2012 utformades en praxis­ändring för narkotikamål som har inneburit en straffsänkning för vissa narkotikabrott. Brå har undersökt om den nya praxisen har inverkat på nivåerna vad gäller lagförda återfall.
  - 25 days ago, 2020-05-05 07:30 -
 • Färre brott anmäldes under mars månad
  Antalet anmälda brott i mars 2020 minskade med 4 procent jämfört med i mars förra året. I Stockholm var minskningen 7 procent. Det visar den preliminära statistiken för mars som publiceras idag. Minskningen motsvarar i huvudsak förväntningar…
  - 44 days ago, 2020-04-16 07:49 -
 • Statistik över brottsmålsprocessen
  I dag publicerar Brå statistiken över handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.
  - 45 days ago, 2020-04-15 08:02 -
 • Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren

  - 58 days ago, 2020-04-02 05:00 -
 • Snabbare lagföring har haft avsedd effekt
  Snabbare lagföring är en försöks­verksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polis­ingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. En ny rapport som Brotts­förebyggande rå…
  - 59 days ago, 2020-04-01 06:30 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   Kriminalvården

   • Möt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
   • Unik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
   • Krami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
   • Träffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
   • Kriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
   • Satsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
   • Barnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
   • Succé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
   • Hur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -
   • Martin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-05-27 02:03 -

   Socialstyrelsen

    Sveriges Kommuner och Landsting

    • nyResurser till tillsyn av krogar räcker inte
     Regeringens förslag till tillfällig lag om en effektivare tillsyn av krogar för att minska spridningen av covid-19 är bra. Men resurserna till kommunernas tillsyn räcker inte.
     - 22 hours ago, 2020-05-29 10:14 -
    • nyStaten måste ta ansvar för belysning längs sina vägar
     Kommunerna äger hundratusentals belysningsanläggningar längs statlig väg. SKR framhåller i en skrivelse till regeringen att Trafikverket måste få uppdraget att erbjuda sig att ta över anläggningarna.
     - 23 hours ago, 2020-05-29 09:39 -
    • Klart för kommuner att beställa skyddsutrustning
     Kommunerna kan nu beställa skyddsutrustning som saknats i till exempel äldreomsorgen. SKL Kommentus har beställt det som saknas genom OneMed som nu kan försäljas via företagets webbutik.
     - 2 days ago, 2020-05-28 14:13 -
    • Inte markpriser som gör det dyrt att bygga bostäder
     Mark är en liten utgiftspost i bostadsbyggandet och säljs av de allra flesta kommuner till ett genomsnittligt pris under 2 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea, visar en enkät från SKR.
     - 2 days ago, 2020-05-28 12:44 -
    • Regionernas ansvar för testning gäller priogrupp 1-3
     Statsminister Stefan Löfven har i en intervju idag sagt att regionerna tar ansvar för samtliga fyra priogrupper som Folkhälsomyndigheten pekat på i sin strategi för testning av covid-19.
     - 2 days ago, 2020-05-28 12:36 -
    • Satsningen på förlossningsvården ger resultat
     Ökad nöjdhet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar resultaten från SKR:s uppföljning av satsningen på vården före, under och efter graviditet.
     - 2 days ago, 2020-05-28 08:00 -
    • Regionerna beslutar om ansvar för provtagning
     Sveriges 21 regioner har gemensamt beslutat att ta ansvar för provtagning av covid-19 för priogrupperna 1-3. Nu finns kapacitet att öka antalet tester på ett långsiktigt och robust sätt.
     - 3 days ago, 2020-05-27 05:46 -
    • Stor ökning av besök inom psykiatrin
     Antalet besök inom barn-, ungdoms-, och vuxenpsykiatrin har ökat med drygt 920 000 mellan år 2016 och 2019 på riksnivå.
     - 4 days ago, 2020-05-26 08:00 -
    • Möjligheter till digital vård inom nationella taxan
     SKR välkomnar regeringens beslut om att möjliggöra digital vård inom den nationella taxan. Nu ska SKR och de fackliga organisationerna skyndsamt ta fram förslag till ersättningsnivåer.
     - 8 days ago, 2020-05-22 15:30 -
    • Ökad tydlighet krävs om yrkesvux och feriejobb
     Regeringen har gjort flera satsningar för att möta behov av omskolning och kompetensutveckling, bland annat på yrkesvux. Men det behövs mer för att ge önskad effekt och det är bråttom.
     - 8 days ago, 2020-05-22 09:59 -