Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyBarn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Stockholm
  Den 22 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer.-- Delivered by Feed43 service
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -
 • nyViktimologisk forskarkonferens 2017, Stockholm
  Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn oc…
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -
 • nyAtt uppmärksamma brottsutsatta barn, Skellefteå
  Brottsoffermyndigheten, Skellefteå kommun och länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län och bjuder in till en förmiddag om Liten och trygg, Brottsoffermyndighetens handledning för förskolan. Arrangemanget riktar sig till förskoleche…
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -
 • nyBrottsoffermyndigheten på Skolforum 2017, Älvsjö
  Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum 2017 och medverkar med en föreläsning. Varmt välkommen!-- Delivered by Feed43 service
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -
 • nyTemadag Riva hinder, Umeå
  Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.-- Delivered by Feed43 service
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -
 • nyBarns utsatthet för våld och olika sätt att stödja brottsoffer, Göteborg
  Under förmiddagen kommer du att få information om hur barns hjärna formas när de utsätts för trauma och hur det i sin tur påverkar barns beteende samt praktiska verktyg kring hur du kan bemöta och uppmärksamma barn som har blivit utsatta fö…
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -
 • nySista ansökningsdag till Brottsofferfonden hösten 2017
  Den 1 oktober 2017 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verks…
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -
 • nyBrottsoffermyndigheten får pris för starkaste varumärke
  Brottsoffermyndigheten har utsetts till det starkaste varumärket bland statliga verk och myndigheter. Den 21 september tog myndigheten emot priset Swedish Brand Award på en prisutdelning i Stockholm.-- Delivered by Feed43 service
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -
 • nyBarn som bevittnat brott – fördubbling av ansökningar i sommar
  Den 4 juli arrangerade Brottsoffermyndigheten ett panelsamtal i Almedalen om barn som bevittnat brott. Frågan uppmärksammades sedan med intervjuer i Ekot och i P1-morgon. I sommar har antalet ansökningar om brottsskadeersättning till barn som bev…
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -
 • nySveriges åtaganden för offer för terrorism
  Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, ska analysera vilka åtgärder som behövs för att Sverige ska leva upp till bestämmelserna i EU:s terrorismdirektiv om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. Up…
  - 13 hours ago, 2017-09-22 21:56 -

Brottsförebyggande rådet

 • Halvårsstatistik över handlagda brott
  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Under första halvåret 2017 blev 759 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 %) jämfört med första halvåret 2016.
  - 2 days ago, 2017-09-21 07:48 -
 • Två nya kortanalyser från Brå
  Brås kortanalyser använder befintlig statistik för att snabbt och kortfattat analysera brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat. De två senaste analyserna belyser dels andelen fängelsdomar i landets tingsrätter, dels upprepad…
  - 22 days ago, 2017-09-01 09:17 -
 • Ny version av klassificering av brott
  Nu finns en ny version av Klassificering av brott med anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter som registrerar brott.
  - 23 days ago, 2017-08-31 12:14 -
 • Brotten som anmäls mest på sommaren
  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.
  - 78 days ago, 2017-07-07 12:40 -
 • Anmälda brott under första halvåret 2017
  Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (−2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de…
  - 79 days ago, 2017-07-06 07:33 -
 • Gå från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet
  Hur går man från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet - och varför är det ibland så svårt att ta nästa steg? Det var temat för en fika på Brottsförebyggande rådets årliga konferens, Råd för framtiden , i mars, där en g…
  - 82 days ago, 2017-07-03 12:26 -
 • Pris för gränsöverskridande forskning och ett banbrytande livsverk
  Årets Stockholm Prize in Criminology delades i förra veckan ut av Drottningen. Mottagare är professor Richard E. Tremblay. Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottsli…
  - 85 days ago, 2017-06-30 12:27 -
 • Brå medverkar i Almedalen

  - 86 days ago, 2017-06-29 11:19 -
 • Medborgarlöfte ska skapa ett tryggare stationsområde i Jakobsberg
  När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen…
  - 89 days ago, 2017-06-26 13:21 -
 • Föräldrar viktiga för att förebygga brott och minska våldsamt beteende
  Forskning om sambandet mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende, har bidragit till att professor Richard E. Tremblay, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology . På tisdag de…
  - 96 days ago, 2017-06-19 06:30 -

Polisen

Åklagarmyndigheten

  Sveriges Domstolar

  • Skotthål upptäckta och polisanmälda
   I samband med fönsterputsning på hovrätten i Malmö upptäcktes på onsdagsmorgonen skador i fasaden som har orsakats av att någon beskjutit byggnaden.
   - 2014-04-23 13:02 -
  • Skattesmäll för delägare i finanshärva
   Skatteverket beslutade i december 2012 att öka inkomst av tjänst med 5,1 mkr för en av delägarna i Värmlands Finans Sverige AB. Beslutet gäller för taxeringsåren 2011 och 2012. Skatteverket påförde även straffavgift med 1 mkr. Förvaltning…
   - 2014-04-22 09:38 -
  • Tre års fängelse för hämndplaner
   Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt angående förberedelse till mord som begåtts i bl.a. Falkenberg under perioden den 27…
   - 2014-04-17 09:03 -
  • Nya domarutnämningar
   Regeringen har 2014-04-16
   - 2014-04-17 08:14 -
  • Nya domarutnämningar
   Regeringen har 2014-04-10    
   - 2014-04-17 08:07 -
  • Svea hovrätt söker
   en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .
   - 2014-04-16 11:23 -
  • Förstod du varför du dömdes? - Tingsrätten intervjuar parter för ökad begriplighet
   Går det att förstå hur tingsrätten har dömt och varför? Under veckorna 17–20 kommer Jönköpings tingsrätt att intervjua parter som fått domar muntligt avkunnade. Syftet är att hämta in synpunkter för att kunna meddela domar på ett sät…
   - 2014-04-16 09:20 -
  • Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
   Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig kvinna med ett knivliknande föremål.
   - 2014-04-16 09:14 -
  • Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
   Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar och andra bolag.
   - 2014-04-16 09:01 -
  • Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad
   Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åt…
   - 2014-04-16 06:59 -

  Kriminalvården

   Socialstyrelsen

   • Diabetesvården har ännu inte nått målen
    De nationella målnivåer som fastställts för diabetesvården i landet uppnås inte. En första uppföljning av målnivåerna visar att det är en bra bit kvar innan landsting och regioner lyckas nå upp till målen. Men uppföljningen visar också…
    - 2 days ago, 2017-09-21 09:00 -
   • Fortsatt stora regionala skillnader i ekonomiskt bistånd
    Det är fortfarande stora regionala skillnader i fördelningen av ekonomiskt bistånd över landet. I en del kommuner får en av tio ekonomiskt bistånd medan det i andra kommuner knappt betalas ut något ekonomiskt bistånd alls.
    - 10 days ago, 2017-09-13 09:00 -
   • Bättre tandhälsa – men skillnader finns
    Tandhälsan fortsätter att bli bättre hos befolkningen. Samtidigt syns skillnader beroende på utbildningsnivå och var i landet man bor. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.
    - 11 days ago, 2017-09-12 09:00 -
   • Fortsatt många dödsskjutningar bland unga män
    Under 2016 dog 19 män i åldern 15–29 år av skottskador. Det är något färre än året innan – men antalet är fortsatt på en betydligt högre nivå än tidigare under 2000-talet. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregi…
    - 17 days ago, 2017-09-06 09:00 -
   • "Riktlinjerna lyfter tydligt fram alternativ till KBT"
    Debattreplik av Lars-Torsten Larsson och Anders Berg, avdelningschef respektive projektledare på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 15 augusti 2017.
    - 39 days ago, 2017-08-15 15:21 -
   • Många organdonatorer – men behovet fortsatt stort
    Hittills i år har 91 avlidna personer kunnat bli organdonatorer. Det innebär ett resultat i nivå med 2016, då antalet donatorer var högre än någonsin tidigare. Samtidigt är det fortsatt många som står på väntelistan för ett nytt organ.
    - 72 days ago, 2017-07-13 09:00 -
   • Könsdysfori ökar – särskilt bland unga
    Antalet personer som får diagnosen könsdysfori ökar. Särskilt tydlig är ökningen bland unga, det visar en ny sammanställning från Socialstyrelsen.
    - 80 days ago, 2017-07-05 09:00 -
   • Underlag till demensstrategi lämnas över
    Det finns stora brister i vård och omsorg om personer med demenssjukdom när det gäller kompetens, samverkan och insatser för patienter och anhöriga. Vården skiljer sig också åt i landet. I dag lämnar Socialstyrelsen över ett underlag till e…
    - 86 days ago, 2017-06-29 14:30 -
   • Många initiativ har gjorts för cancervården
    Debattreplik av Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Länstidningen Östersunds webbplats den 29 juni 2017.
    - 86 days ago, 2017-06-29 09:25 -
   • Andelen ensamkommande flickor och yngre barn ökar
    En allt större andel av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn. Socialstyrelsens analys visar att kommunerna behöver utveckla sitt mottagande av dem. Många befinner sig i en utsatt situation – flera av flickor…
    - 86 days ago, 2017-06-29 09:00 -

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • SKL välkomnar välfärdssatsningar
    I budgetpropositionen finns flera större satsningar på välfärden under de kommande åren. Mest glädjande är en permanent höjning av de generella statsbidragen från 2019 och framåt.
    - 3 days ago, 2017-09-20 08:36 -
   • Färre drabbas av vårdskador
    Patientsäkerheten i Sverige har förbättrats. Det visar världens största granskning av nära 65 000 journaler från omkring 60 svenska sjukhus under fyra år.
    - 4 days ago, 2017-09-19 08:01 -
   • Större andel gymnasieelever tar examen
    Andelen gymnasieelever som tar examen ökar. Men en stor grupp hoppar av eller når inte målen. Inkluderande lärmiljöer kan vara ett sätt att få fler unga att fullfölja utbildningen.
    - 9 days ago, 2017-09-14 08:00 -
   • Ansvar för klimatanpassning fortfarande inte löst
    Staten måste bli tydlig med att det är fastighetsägaren som ska skydda sin tomt och byggnad mot klimatförändringarnas negativa effekter. Det svarar SKL Klimatanpassningsutredningen.
    - 12 days ago, 2017-09-11 10:50 -
   • Utförare av välfärdstjänster måste ha samma krav
    Samma krav bör ställas på såväl offentlig som privat utförare och offentliga medel ska gå till avsedd verksamhet. Det är SKL:s ståndpunkt till Välfärdsutredningens slutbetänkande.
    - 15 days ago, 2017-09-08 12:35 -
   • Ansvar och befogenheter måste följas åt i skolan
    Skolkommissionen har fokus på regler och system istället för kvalitet i undervisningen och en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Det behöver lösas i ett nationellt samråd.
    - 15 days ago, 2017-09-08 12:06 -
   • Sänkta avgifter ger högre tjänstepension
    Från årsskiftet sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det innebär mer tjänstepension för de drygt 1,1 miljoner anställda i kommun och landsting.
    - 17 days ago, 2017-09-06 12:45 -
   • Ulf Olsson ny ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation
    Ulf Olsson föreslås bli ny ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation. Han utses formellt av SKL:s styrelse den 8 september.
    - 25 days ago, 2017-08-29 08:00 -
   • Ny ordförande för utredningen om kommunernas framtid
    Niklas Karlsson är ny ordförande för kommunutredningen. SKL utgår ifrån att utredningen fortsätter att värna det lokala självstyret och underlättar samverkan.
    - 29 days ago, 2017-08-25 10:29 -
   • Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter öka
    Den totala kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter att öka. Men i Region Östergötland, Region Skåne och Landstinget i Kalmar minskar kostnaderna.
    - 29 days ago, 2017-08-25 08:04 -