Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

  Brottsoffermyndigheten

   Brottsförebyggande rådet

   • Ny mall identifierar fel och risker i regelverk inom välfärdssystemet
    Nu finns en mall för hur du gör crime proofing-analyser för att förebygga välfärdsbrott. Johanna Skinnari, utredare på Brå, berättar om arbetet med att ta fram mallen och ger tips på hur du lyckas med din analys.
    - 6 days ago, 2024-06-19 07:00 -
   • Brå och CVE medverkar i Almedalen
    Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att arrangera flera seminarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat antisemitism, våld i nära relationer, vålds…
    - 7 days ago, 2024-06-18 07:00 -
   • Brå och CVE medverkar i Almedalen
    Brottsförebyggande rådet och Center mot våldsbejakande extremism deltar i Almedalsveckan den 26 och 27 juni. Här kan du läsa om våra seminarier. Alla seminarier äger rum i B-huset (Maltfabriken) på Uppsala universitet Campus Gotland. Gå in…
    - 14 days ago, 2024-06-11 09:25 -
   • Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat i hela landet
    Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.
    - 22 days ago, 2024-06-03 07:07 -
   • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
    Under 2023 ökade antalet utdömda fängelsemånader med 25 procent jämfört med året innan. Det har även skett en kraftig ökning av antalet lagföringsbeslut om mord. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar i…
    - 26 days ago, 2024-05-30 06:00 -
   • Antalet utdömda fängelsemånader har fördubblats sedan 2014
    Under 2023 ökade antalet utdömda fängelsemånader med 25 procent jämför med året innan, samtidigt som antalet har fördubblats på tio år. Den kraftiga ökningen beror både på att antalet fängelsedomar ökat under perioden, men också på a…
    - 26 days ago, 2024-05-30 06:00 -
   • Umeå storsatsar på brottsförebyggande arbete för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet
    I november 2023 fattade kommunstyrelsen i Umeå beslut om att öronmärka 60 miljoner kronor för brottsförebyggande arbete. Genom satsningen Umeå växer tryggt och säkert 2.0 vidareutvecklar kommunen den satsning på förebyggande arbete fö…
    - 33 days ago, 2024-05-23 07:49 -
   • Se konferensen Samling mot våldsbejakande extremism
    CVE:s årliga konferens handlar om hur vi kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Under två dagar, den 23–24 maj, förmedlar centret kunskap, lyfter fram framgångsrikt lokalt och regionalt arbete och bidrar till nätverksbyggande.…
    - 34 days ago, 2024-05-22 14:54 -
   • Utsatthet och oro för brott bland personer med utländsk bakgrund
    Personer med utländsk bakgrund uppger högre nivåer av självrapporterad utsatthet för brott, och känner oftare otrygghet och oro för att utsättas för brott, jämfört med personer med svensk bakgrund. Utsattheten och oron skiljer sig dessutom…
    - 35 days ago, 2024-05-21 06:30 -
   • Det dödliga våldet sedan 1990
    Två av tre fall av dödligt våld sker inte i kriminell miljö. Jämfört med Europa i stort, ligger Sverige på en högre nivå gällande dödligt våld mot unga män, däremot på en lägre nivå avseende dödligt våld mot kvinnor inom familjen.…
    - 40 days ago, 2024-05-16 06:30 -

   Polisen

    Åklagarmyndigheten

     Sveriges Domstolar

      Socialstyrelsen

       Sveriges Kommuner och Landsting