Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2021
  Den 1 april 2021 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamh…
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -
 • Webbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 17 mars 2021
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck onsdagen den 17 mars 2021.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -
 • Brottsoffermyndigheten söker en ekonomichef
  Brottsoffermyndigheten söker en ekonomichef. Ansök innan den 14 mars.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -
 • Internationella Brottsofferdagen 2021
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Arrangemanget kommer att genomföras digitalt.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -
 • Brottsoffermyndigheten lanserar en ny digital referatsamling
  Brottsoffermyndighetens senaste referatsamling kommer nu i digitalt format. En nyhet är att det går att söka bland referat och nya beslut. Dessutom är det möjligt att skriva ut enskilda referat och spara länkar.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -
 • Webbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 12 februari 2021
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 12 februari 2021. ARRANGEMANGET ÄR FULLSATT.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -
 • Ny utbildning för elever om frivilligt sex
  Brottsoffermyndigheten lanserar en ny lärarhandledning och webbutbildning för att öka kunskapen i skolan om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Frågan om hur samtycke och frivillighet kan ingå i undervisningen är aktuell. Förra veckan beslutade…
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -
 • Tystna inte – ett samtal om hot och hat i samhällsdebatten
  Brottsoffermyndigheten medverkar i Ung medias evenemang Tystna inte – ett samtal om hot och hat i samhällsdebatten den 28 januari klockan 18.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -
 • Webbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 22 januari 2021
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 22 januari 2021.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -
 • Nästan 36 miljoner till projekt om brottsofferfrågor
  Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 36 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Vi har fått in många ansökningar och har kunnat finansiera flera nya angelägna projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsofferm…
  - 3 days ago, 2021-03-03 04:46 -

Brottsförebyggande rådet

 • Brottsoffer i fokus
  Den 22 februari är den internationella brottsofferdagen. Här är ett urval av Brås senaste rapporter som på olika sätt berör brottsutsatta.
  - 11 days ago, 2021-02-22 08:34 -
 • Anmälda brott: Tydliga indikationer på konsekvenser av pandemins andra våg i statistiken för januari
  Nivån för det totala antalet anmälda brott i januari 2021 var påtagligt lägre jämfört med januari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Det är den största minskningen för en enskild månad, jämfört med motsvarande månad året innan…
  - 15 days ago, 2021-02-18 08:30 -
 • Minskat antal skjutningar i Malmö visar utvärdering av Sluta skjut
  Antalet skjutningar i Malmö minskade under perioden som pilotprojektet Sluta skjut pågick. Malmö har också haft en kontinuerligt nedåtgående trend när det gäller skjutningar under de senaste åren jämfört med andra städer i Sverige. Det ä…
  - 16 days ago, 2021-02-17 14:05 -
 • Digitalt presseminarium om effektutvärderingen av Sluta skjut i Malmö
  Den 17 februari publiceras en effektutvärdering av pilotprojektet Sluta skjut, som pågick i Malmö 2018–2020. Utvärderingen presenteras på ett presseminarium samma dag. Under seminariet deltar även bland andra professor David Kennedy och justi…
  - 17 days ago, 2021-02-16 10:29 -
 • Brås ekonomiska stöd: Individanpassat stöd framgångsfaktor i avhopparverksamhet
  Under 2018 beviljades stiftelsen Fryshuset ekonomiskt stöd för utvärdering av deras verksamhet Passus, för avhopp från gäng och kriminalitet. Torbjörn Forkby, professor, Linnéuniversitetet har tillsammans med Kristina Alstam, universitetslekt…
  - 29 days ago, 2021-02-04 09:30 -
 • Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2021
  I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. I år kommer några att få en specialenkät med…
  - 42 days ago, 2021-01-22 08:00 -
 • Brås ekonomiska stöd: Utvärdering fick kommunen att prioritera brottsförebyggande uppdrag
  Umeå kommun arbetar, i samarbete med polisen, med uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert för att motverka att staden ska få ett utsatt område. Utvärderingen har bland annat hjälpt samverkansparterna och den politiska ledningen att se att…
  - 43 days ago, 2021-01-21 13:11 -
 • Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i december
  Det totala antalet anmälda brott i december 2020 var 1 procent högre än i december 2019. Ökningar märktes framför allt för skadegörelse­brotten och för samlingskategorin övriga brott. Samtidigt fortsatte dock antalet anmälda brott att min…
  - 43 days ago, 2021-01-21 08:30 -
 • Anmälda brott 2020 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagar­myndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andr…
  - 43 days ago, 2021-01-21 08:30 -
 • Följder av pandemin: Ökad samverkan i Mölndal
  När pandemin kom till Mölndal fick delar av det brottsföre­byggande arbetet pausas, medan andra delar stärktes. Det är nu fler aktörer som rapporterar in om otrygghet och brottslighet, vilket bidrar till bättre analyser och ökad samverkan. I…
  - 51 days ago, 2021-01-13 10:35 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   Socialstyrelsen

    Sveriges Kommuner och Landsting

    • Krislägesavtalet aktiveras i Region Västerbotten
     SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Västerbotten. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.
     - 2 days ago, 2021-03-03 11:30 -
    • 2020 innebar ett förbättrat resultat i kommunsektorn
     Verksamhetsresultatet för kommunsektorn landade på 51,5 miljarder kronor för 2020. Överskottet beror på tillfälliga pandemirelaterade tillskott och minskad efterfrågan på välfärdstjänster.
     - 3 days ago, 2021-03-02 15:15 -
    • Stor vaccinationskapacitet i regionerna
     Regionerna har kapacitet att ge över 1,2 miljoner doser vaccin i veckan, visar SKR:s sammanställning. Det som avgör vaccinationstakten är leveransen av vaccin till Sverige.
     - 7 days ago, 2021-02-26 08:15 -
    • Ny lägesbild och förväntad vaccinationskapacitet
     SKR presenterar en uppdaterad lägesbild från samtliga regioner kring pågående vaccination mot covid-19 samt kapaciteten för den fortsatta vaccineringen på en digital pressträff 26/2 kl 9.00.
     - 8 days ago, 2021-02-25 18:41 -
    • Förtroendet för vården ökar kraftigt
     Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat kraftigt i hela landet under pandemin. Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver.
     - 9 days ago, 2021-02-24 09:00 -
    • Okunnig kritik mot vaccineringen
     Regeringens kritik mot att regionerna inte vaccinerar snabbare är okunnig och grundlös. Regionerna vaccinerar i takt med att det finns vaccin och det är statens ansvar att säkra leveranserna.
     - 13 days ago, 2021-02-20 14:31 -
    • Granskning av skador inom covid-vården
     Andelen skador inom covid-19-vården var dubbel så hög jämfört med andelen skador i den övriga slutenvården under inledningen av pandemin. Men covid-vården har succesivt förbättrats.
     - 14 days ago, 2021-02-19 10:32 -
    • Starkare skatteunderlagstillväxt i SKR:s prognos
     SKR:s senaste skatteunderlagsprognos visar en starkare tillväxt för 2020 och 2021 än i tidigare prognoser. Utsikterna för en konjunkturuppgång stärks dock först under andra halvåret av 2021.
     - 15 days ago, 2021-02-18 13:46 -
    • Förslag till Kommundelegation
     I går skickades förslaget till Kommundelegation för kommunal ekonomi i balans på remiss till SKR.
     - 15 days ago, 2021-02-18 12:18 -
    • Justerade planer en följd av bristande vaccinleveranser
     Flera regioner flaggar nu för justerade tidsplaner för vaccinering, trots att vaccinationskapaciteten i regionerna är god. Det är ett resultat av bristande vaccinleveranser till Sverige.
     - 17 days ago, 2021-02-16 10:19 -