Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyBrottsoffermyndigheten i Almedalen 2019
  Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld är brottsoffer” och det andra ”Av fri vilja – om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning-- D…
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
 • nyBrottsoffermyndigheten på Victim Support Europes konferens 2019
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Victim Support Europes årliga konferens. Föreläsningen har titeln Free will only - new law on sexual offences and awareness raising campaign.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
 • nyBrottsoffermyndigheten på Stockholm Criminology Symposium 2019
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Stockholm Criminology Symposium den 12 juni 2019. Föreläsningen har titeln Free will only – A campaign about the new sexual offence legislation och handlar om en kampanj som myndigheten ge…
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
 • nyTemadag om hatbrott, Göteborg 2019
  Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
 • nyBarn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förho…
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:17 -
 • nyTystna inte – en ny webbplats om hot och hat
  Brottsoffermyndigheten lanserar i dag webbplatsen tystnainte.se. Webbplatsen ger information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer,…
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:17 -
 • nyBarnrättsdagarna
  Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna 2019.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:17 -
 • nyTvå år sedan terrorattentatet på Drottninggatan
  Den 7 april för två år sedan skedde terrorattentatet på Drottninggatan. I slutet av juni 2018 vann domen laga kraft. Efter det har Brottsoffermyndigheten betalat ut närmare 11,3 miljoner kronor i brottsskadeersättning till 115 personer.-- Deliv…
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:17 -
 • nySista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2019
  Den 1 april 2019 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamh…
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:17 -
 • nyKampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga
  Närmare sju av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning genom en kampanj av Brottsoffermyndigheten. Lagstiftningen och kampanjens huvudbudskap är att sex är alltid frivilligt, annars är det e…
  - 1 min ago, 2019-05-24 05:17 -

Brottsförebyggande rådet

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • Skotthål upptäckta och polisanmälda
    I samband med fönsterputsning på hovrätten i Malmö upptäcktes på onsdagsmorgonen skador i fasaden som har orsakats av att någon beskjutit byggnaden.
    - 2014-04-23 13:02 -
   • Skattesmäll för delägare i finanshärva
    Skatteverket beslutade i december 2012 att öka inkomst av tjänst med 5,1 mkr för en av delägarna i Värmlands Finans Sverige AB. Beslutet gäller för taxeringsåren 2011 och 2012. Skatteverket påförde även straffavgift med 1 mkr. Förvaltning…
    - 2014-04-22 09:38 -
   • Tre års fängelse för hämndplaner
    Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt angående förberedelse till mord som begåtts i bl.a. Falkenberg under perioden den 27…
    - 2014-04-17 09:03 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-16
    - 2014-04-17 08:14 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-10    
    - 2014-04-17 08:07 -
   • Svea hovrätt söker
    en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .
    - 2014-04-16 11:23 -
   • Förstod du varför du dömdes? - Tingsrätten intervjuar parter för ökad begriplighet
    Går det att förstå hur tingsrätten har dömt och varför? Under veckorna 17–20 kommer Jönköpings tingsrätt att intervjua parter som fått domar muntligt avkunnade. Syftet är att hämta in synpunkter för att kunna meddela domar på ett sät…
    - 2014-04-16 09:20 -
   • Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
    Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig kvinna med ett knivliknande föremål.
    - 2014-04-16 09:14 -
   • Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
    Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar och andra bolag.
    - 2014-04-16 09:01 -
   • Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad
    Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åt…
    - 2014-04-16 06:59 -

   Kriminalvården

   • nyMöt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
   • nyUnik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
   • nyKrami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
   • nyTräffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
   • nyKriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
   • nySatsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
   • nyBarnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
   • nySuccé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
   • nyHur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:18 -
   • nyMartin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-05-24 05:17 -

   Socialstyrelsen

   • nyDet juridiska läget är inte oklart
    Debattreplik av Mona Heurgren, avdelningschef statistik och jämförelser, Socialstyrelsen, och Peter Alvinsson, avdelningschef e-hälsotjänster, eHälsomyndigheten. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 23 maj 2019.
    - 22 hours ago, 2019-05-23 07:00 -
   • Fortsatt minskning av aborter bland yngre
    Socialstyrelsens nya statistik om aborter 2018 visar att antalet tonårsaborter minskar, att de flesta aborter utförs före vecka 7 i graviditeten och att medicinsk abort är den vanligaste metoden.
    - 2 days ago, 2019-05-22 09:00 -
   • Bristande skydd för personuppgifter i socialtjänsten
    Information om individers missbruk, ekonomi och familjesituation riskerar att läcka ut från socialtjänsternas it-system. Detta eftersom många kommuner inte försäkrar sig om att känsliga personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Det visar…
    - 7 days ago, 2019-05-17 09:00 -
   • Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården
    Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga. Fler får vård och behandling men trots det växer köerna. Det visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression och ångestsyndrom, som pu…
    - 9 days ago, 2019-05-15 09:00 -
   • Ångest och depression ökar bland våra unga
    Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 15 maj 2019.
    - 9 days ago, 2019-05-15 09:00 -
   • Övervikt och fetma bland gravida fortsätter öka
    Andelen gravida som skrivs in i mödrahälsovården med övervikt eller fetma fortsätter att öka. Andelen allvarliga bristningar vid förlossning liksom kejsarsnitt ligger kvar på samma nivåer som året innan, med fortsatt stora skillnader över…
    - 22 days ago, 2019-05-02 09:00 -
   • Vårdrelaterade infektioner och organsvikt är de allvarligaste vårdskadorna
    En ny analys från Socialstyrelsen visar att de vårdskador som främst bidrar till dödsfall är vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala funktioner, läkemedel och skador efter kirurgi. Risken för dödsfall är större vid dessa skador än vid…
    - 25 days ago, 2019-04-29 09:00 -
   • "Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor behöver byggas ut"
    Debattartikel av generaldirektör Olivia Wigzell och Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 25 april 2019.
    - 29 days ago, 2019-04-25 06:00 -
   • Antidepressiva till äldre kan orsaka rubbningar i hjärtrytmen
    Nästan 500 000 personer 65 år och äldre använder läkemedel som är klassade med risk att kunna orsaka en ovanlig men livshotande rubbning i hjärtrytmen. Hälften av dessa läkemedel är antidepressiva preparat. Men förebyggande åtgärder och…
    - 39 days ago, 2019-04-15 10:00 -
   • Vård för ryggmärgsskadade föreslås bli nationell högspecialiserad vård
    Ett nytt område föreslås bli nationell högspecialiserad vård – vården för ryggmärgsskadade. Detta förslag går nu på remiss.Samtidigt har en lista tagits fram med fler än 250 nya förslag till vad som skulle kunna bli nationell högspec…
    - 43 days ago, 2019-04-11 09:00 -

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • nyStraffskärpning för brott mot förtroendevalda välkomnas
    Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot demokratin. SKL välkomnar att regeringen nu äntligen skickar ett färdigt förslag på strängare straff till lagrådet.
    - 16 hours ago, 2019-05-23 13:42 -
   • 120 miljoner för ökad tillgänglighet i barnhälsovården
    Regeringen och SKL har kommit överens om 120 miljoner kronor till regionerna för att öka tillgängligheten i barnhälsovården.
    - 4 days ago, 2019-05-20 07:57 -
   • 200 miljoner till nationella kvalitetsregister
    SKL och regeringen har kommit överens om en fortsatt utveckling av nationella kvalitetsregister. Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor för 2019.
    - 4 days ago, 2019-05-20 07:51 -
   • Standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden
    Nu har regeringen och SKL slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom flera sjukdomsområden.
    - 4 days ago, 2019-05-20 07:39 -
   • Förslag urholkar skydd för ökade läkemedelskostnader
    SKL riktar kritik mot läkemedelsutredningens förslag att regionerna ska ta över ansvaret för läkemedelskostnaderna. Kostnaderna riskerar att öka snabbt och slå hårt mot regionernas ekonomi.
    - 7 days ago, 2019-05-17 13:15 -
   • Förändringar av kostnadsutjämningen behövs
    Förändringar av kostnadsutjämningssystemet krävs för att hantera utmaningarna i välfärden. SKL ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag, men med vissa invändningar.
    - 7 days ago, 2019-05-17 12:44 -
   • SKL välkomnar förslag i skogsbrandsutredning
    SKL har nu yttrat sig över utredningen av fjolårets omfattande skogsbränder. Utredningen redovisar viktiga lärdomar och lämnar i huvudsak bra förslag om hur räddningsinsatser kan förbättras.
    - 7 days ago, 2019-05-17 12:11 -
   • Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och könsstympning
    SKL välkomnar att skyddet stärks för barn som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Det skriver SKL:s styrelse i ett remissyttrande till regeringen.
    - 7 days ago, 2019-05-17 12:07 -
   • Nytt avtal klart med Vårdförbundet
    SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har enats om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet gäller från 1 april 2019 till 31 mars 2022.
    - 8 days ago, 2019-05-16 17:06 -
   • Säkrare beslut med digital tjänst inom socialtjänsten
    Bättre kvalitet och ökad rättssäkerhet. Det är två av fördelarna med den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd, SSBTEK, enligt kommuner och myndigheter. Det visar en ny utvärdering.
    - 8 days ago, 2019-05-16 07:28 -