Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyInternationella Brottsofferdagen 2021
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Arrangemanget kommer att genomföras digitalt.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -
 • nyWebbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 11 december 2020
  Då sändningen den 4 december är fullbokad så kommer Brottsoffermyndigheten även webbsända föreläsningarna om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 11 december 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -
 • nyWebbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 4 december 2020
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 4 december 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -
 • nyBrottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -
 • nyBrottsofferjourer utbildar digitalt under coronapandemin
  För att minska smittspridningen i Sverige ställer allt fler verksamheter om till arbete på distans. Landets brottsofferjourer tar hjälp av digitala lösningar för att kunna utbilda nya vittnesstöd och fortbilda redan aktiva. Ett exempel är Bro…
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -
 • nyHöjd ersättning för kränkning vid människohandel för sexuella ändamål
  En 18-årig kvinna som utsatts för människohandel får 250 000 kronor i kränkningsersättning av Brottsoffermyndigheten. Det är ett högre belopp än vad domstolen dömt ut. Nivån höjs eftersom synen på både sexualbrott och människohandel ha…
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -
 • nyHöjd ersättning till barn som utsatts för grova sexualbrott
  Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning för kränkning med 350 000 respektive 600 000 kronor till två barn som utsatts för grova sexualbrott under en lång tidsperiod. Beloppen är avsevärt högre än vad domstolarna dömde ut till barnen.…
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -
 • nyBrottsoffermyndighetens nya referatsamling är klar
  Brottsoffermyndigheten har tagit fram en helt omarbetad och uppdaterad utgåva av myndighetens referatsamling. Den innehåller ny praxis, bland annat för olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.-- Delivered by Feed…
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -
 • nyWebbsändning om hot och hat, 23 oktober 2020
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hot och hat i samhällsdebatten fredag den 23 oktober 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -
 • nyRiva hinder, en föreläsningsserie om våld i nära relationer, 22 oktober
  Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för femte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.-- Delivered by…
  - 5 hours ago, 2020-11-27 17:38 -

Brottsförebyggande rådet

 • Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2019
  Varje år sammanställer Brå en samling publikationer som har polisverksamheten som sitt forskningsfält. Nu går det att ta del av den nya forskningen som sammanställts för 2019.
  - 8 days ago, 2020-11-20 08:52 -
 • Anmälda brott: Svaga indikationer på konsekvenser av pandemin i oktober
  Hittills under hösten har nivån av anmälda brott i september 2020 varit den samma som i september 2019, medan nivån i oktober minskade med 1 procent jämfört med oktober 2019. Minskningarna av antalet anmälda brott under vårmånaderna 2020 –…
  - 9 days ago, 2020-11-19 08:33 -
 • Utvärdering av Sluta skjut visar att modellen kan vara användbar i fler svenska städer
  Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige.…
  - 12 days ago, 2020-11-16 10:00 -
 • Digital pressträff om utvärderingen av Sluta skjut i Malmö
  Sluta skjut är en satsning för att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Malmö stad, tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö, var pilotkommun för satsningen 2018–2020. En utvärdering av satsningen presenteras av Br…
  - 16 days ago, 2020-11-12 07:35 -
 • Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden
  Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva…
  - 19 days ago, 2020-11-09 07:00 -
 • Oro för brott får elever att begränsa sin vardag
  Nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta. Det visar Skolundersökningen om brott 2019, som Brå…
  - 23 days ago, 2020-11-05 07:30 -
 • Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvalt…
  - 43 days ago, 2020-10-16 07:00 -
 • Anmälda brott: Få tydliga konsekvenser av pandemin i september
  Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni till en ökning som höll i sig i juli. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti…
  - 44 days ago, 2020-10-15 07:30 -
 • Eget ansvar hindrar stölder på lantbruk
  Stölder kostar bygg- och jordbruksbranschen mycket varje år. Det finns stora värden i lantbruksutrustning vilket gör den eftertraktad. Med ökad kunskap hos lantbrukarna och konkreta åtgärder såsom bättre inbrottsskydd kan stölder förebygga…
  - 50 days ago, 2020-10-09 08:46 -
 • Oro över brottsligheten ökar bland unga män
  Otryggheten och oron för brott har generellt ökat något. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Förtroendet för rättsväsendet har ökat och störst förtroende har polisen. Det v…
  - 51 days ago, 2020-10-08 06:30 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • Innehav av knivar och metallrör på en skola har bedömts som grovt brott mot knivförbudslagen
    En 16-årig elev innehade två knivar och ett metallrör på en gymnasieskola. En kniv bar han dold innanför kläderna och en annan kniv i en ficka. Metallröret fanns i en jacka i hans elevskåp.
    - 38 days ago, 2020-10-21 06:45 -
   • Nytt inlägg på domarbloggen
    En stor del av de mål som handläggs vid tingsrätten är familjemål, dvs. mål som handlar om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Domstolen har en skyldighet att se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillräck…
    - 38 days ago, 2020-10-20 14:26 -
   • Dom från Migrationsöverdomstolen
    När föräldrar och syskon till ensamkommande barn som är alternativt skyddsbehövande ansöker om uppehållstillstånd ska ansökan prövas enligt utlänningslagen.
    - 38 days ago, 2020-10-20 13:06 -
   • Huvudförhandlingsplan i synnerligen grovt narkotikamål
    Fredagen den 23 oktober inleds huvudförhandling i mål som berör synnerligen grovt narkotikabrott. Förhandlingen beräknas pågå under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt.
    - 38 days ago, 2020-10-20 12:42 -
   • Ett rättsfall om förverkande vid tullbrott
    En person förde in 13 armbandsur till Sverige utan att anmäla dem till tullbehandling. Personen dömdes för tullbrott. Högsta domstolen uttalar sig i rättsfallet bl.a. om vilka förhållanden som ska särskilt beaktas vid bedömningen av om det…
    - 39 days ago, 2020-10-20 07:15 -
   • Livstids fängelse för mord m.m.
    En person som åtalats för bl.a. mord döms till livstids fängelse. Han ska också betala skadestånd till den avlidnes anhöriga och till två andra brottsoffer.
    - 40 days ago, 2020-10-19 09:00 -
   • Spelbolaget får inte tillbaka sin licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning
    Kammarrätten har kommit fram till att bolaget under aktuell tid har överträtt bestämmelser i spellagen om insättningsgränser för onlinespel, kundkontakt, bonuserbjudanden och åtgärder mot penningtvätt. Det finns på grund av detta skäl fö…
    - 40 days ago, 2020-10-19 08:51 -
   • I ärenden om utlämning som rör ett barn ska barnets bästa utredas, beaktas och bedömas
    En man begärdes utlämnad till Serbien för att verkställa ett fängelsestraff där. Han gjorde gällande att en utlämning var oförenlig med Barnkonventionen. Högsta domstolen konstaterar att principen om barnets bästa ska vägas in i bedömni…
    - 40 days ago, 2020-10-19 06:45 -
   • Huvudförhandlingsplan i mål om mord i Tollarp
    HuvudförhandlingsplanDag 1, fredagen den 23 oktober09.00–12.00 Yrkanden och inställning samt åklagarens sakframställning12.00–13.00 Lunch13.00–16.00 Åklagarens sakframställningDag 2, tisdagen den 27 oktober09.00–12.00 Åklagarens…
    - 42 days ago, 2020-10-16 12:36 -
   • Falcon Funds del 1 - tidigarelagd dom
    Hovrätten har idag beslutat att domen i det så kallade Falcon Funds-målet, B 5474-20, tidigareläggs till den 22 oktober 2020 kl. 14.00.
    - 43 days ago, 2020-10-16 09:03 -

   Socialstyrelsen

    Sveriges Kommuner och Landsting

    • nyGoda intentioner men otillräcklig tid
     Betygsutredningens uppdrag är att ge elever bättre förutsättningar för lärande samt minska gymnasieskolans och gymnasiesärskolans fragmentisering. Det menar SKR i grunden är bra.
     - 1 day ago, 2020-11-26 15:28 -
    • nyVälkommet med rekommendationer kring snabbtester
     SKR välkomnar Folkhälsomyndighetens besked om vägledning för snabbtester för covid-19. Studier av snabbtester pågår redan i flera regioner, nu behövs tydliga ekonomiska förutsättningar.
     - 1 day ago, 2020-11-26 14:58 -
    • Granskning av läkarvård på äldreboenden
     I dag har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterat en granskning av covid-vården på äldreboenden. Granskningen är viktig för det fortsätta utvecklingsarbetet.
     - 3 days ago, 2020-11-24 15:12 -
    • Så möter vi välfärdens kompetensutmaning
     Genom att fler i välfärdens yrken arbetar mer och förlänger arbetslivet kan behovsökningen av anställda minskas med 4 500 personer per år och pensionsavgångarna med 10 000 personer per år.
     - 4 days ago, 2020-11-24 08:00 -
    • Omfattande byråkrati med statlig skolvalsprocess
     SKR ser positivt på förslaget att det införs ett aktivt skolval. Men att föra över ansvaret för val och placeringar till Skolverket innebär mer byråkrati. Det skriver SKR i ett yttrande.
     - 4 days ago, 2020-11-24 07:14 -
    • Få konkreta lösningar i gymnasie- och komvuxutredning
     Utredningen om planering och dimensionering av gymnasieskola och komvux flyttar befogenheter till staten, medan ansvaret och kostnaderna ligger kvar hos kommunerna.
     - 7 days ago, 2020-11-20 14:18 -
    • Viktigt kunna kombinera idrott och gymnasieutbildning
     SKR avstyrker förslagen i promemorian om gymnasie- och gymnasiesärskola med specialidrott, bland annat med hänvisning till att antalet utbildningsplatser avsevärt minskar.
     - 7 days ago, 2020-11-20 13:54 -
    • Revisorsinspektionens krav strider mot kommunallagen
     Revisorsinspektionens beslut om att kommuner och regioner måste använda auktoriserade revisorer står i konflikt med kommunallagen. Beslutet riskerar den kommunala revisionens helhetssyn.
     - 7 days ago, 2020-11-20 13:47 -
    • SKR välkomnar utredning om LSS och assistansersättning
     SKR anser att utredningens förslag om att staten framöver ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans är bra. Det är en fråga som SKR drivit i många år.
     - 7 days ago, 2020-11-20 13:06 -
    • Riskskatt slår mot välfärden
     Låt inte riskskatten drabba välfärden. Det betonar SKR och Kommuninvest i ett gemensamt yttrande om regeringens förslag om en ny lagstiftning för banker och kreditinstitut.
     - 7 days ago, 2020-11-20 12:46 -