Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • Uppfyller Sverige EU:s brottsofferdirektiv?
  Ett projekt lett av Victim Support Europe, där Brottsoffermyndigheten ingått i styrgruppen, har undersökt hur väl medlemsländerna uppfyller EU:s brottsofferdirektiv. Arbetet har resulterat i 26 nationella rapporter – varav en handlar om Sverig…
  - 4 days ago, 2020-01-22 06:47 -
 • Nya åtgärder för brottsoffer
  Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott. Dessutom föreslår regeringen att grundavdraget för brottsskadeersättning ska slopas från den 1 juli 2020.-- Delivered by Feed43…
  - 4 days ago, 2020-01-22 06:47 -
 • Tre nya regeringsuppdrag
  Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om information till offer för terrorism, kunskapsstöd till aktörer som kommer i kontakt med barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende samt digital kommunik…
  - 4 days ago, 2020-01-22 06:47 -
 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 21-22 april 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.-- Delivered by Feed43 service
  - 6 days ago, 2020-01-20 14:54 -
 • Temadag om barn och ungas utsatthet för våld
  Brottsoffermyndigheten anordnar en temadag om barn och ungas utsatthet för våld i Malmö den 17 april 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 6 days ago, 2020-01-20 14:54 -
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2020
  Den 1 april 2020 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamh…
  - 6 days ago, 2020-01-20 14:54 -
 • Internationella Brottsofferdagen 2020
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari men i år uppmärksammas dagen fredagen den 21 februari eftersom den 22 infaller på en lördag.…
  - 6 days ago, 2020-01-20 14:54 -
 • Anmäl dig till Internationella Brottsofferdagen 2020
  Nu är anmälan till Internationella Brottsofferdagen öppen. Dagen äger rum den 21 februari och du får då bland annat lära dig mer om barnkonventionen och hur barn drabbas av sexuella övergrepp via nätet. Dessutom har du möjlighet att välja…
  - 6 days ago, 2020-01-20 14:54 -
 • Ny webbplats ska guida brottsoffer
  Brottsoffer behöver komma i kontakt med många olika myndigheter. Det kan upplevas svårt i en redan utsatt situation. För att göra situationen enklare har Brottsoffermyndigheten tagit fram webbplatsen Brottsofferguiden. Där går det att få info…
  - 6 days ago, 2020-01-20 14:54 -
 • Vuxna som möter unga får veta mer om sexualbrottslagstiftningen
  Brottsoffermyndigheten har sedan hösten 2018 genomfört kampanjer riktade till unga med budskapet att sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Nu fortsätter myndigheten att sprida information om sexualbrottslagstiftningen med en broschy…
  - 6 days ago, 2020-01-20 14:54 -

Brottsförebyggande rådet

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   Kriminalvården

   • Möt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -
   • Unik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -
   • Krami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -
   • Träffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -
   • Kriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -
   • Satsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -
   • Barnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -
   • Succé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -
   • Hur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -
   • Martin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 5 days ago, 2020-01-20 19:47 -

   Socialstyrelsen

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • Digitala nationella prov kräver ökat stöd från staten
    Skolverket meddelar att tidsplanen för digitala nationella prov flyttas fram. SKR vill medverka till en framgångsrik satsning men huvudmännen behöver kompenseras för stora investeringar.
    - 2 days ago, 2020-01-24 10:06 -
   • Bra att regeringen minskar antalet riksintressen
    Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att se över sina riksintressen. Riksintressena ska bli färre och täcka mindre områden för att underlätta bostadsbyggande. SKR välkomnar översynen.
    - 3 days ago, 2020-01-23 15:41 -
   • Carola Gunnarsson ny europeisk talesperson
    SKR:s förste vice ordförande, Carola Gunnarsson, är ny internationell talesperson för Europas kommuner och regioner. Valet innebär att SKR ytterligare stärker sin internationella position.
    - 3 days ago, 2020-01-23 15:33 -
   • Aktivt brottsförebyggande arbete i kommunerna
    Hammarö toppar nya öppna jämförelser av trygga och säkra kommuner. Rapporten med jämförelserna visar på ett utbrett samarbete mellan kommun och polis för att förebygga brott.
    - 4 days ago, 2020-01-22 07:00 -
   • Fler kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige
    Inför 2020 går ytterligare 49 kommuner och en region med SKR:s och Svenska FN-förbundets gemensamma projekt Glokala Sverige, som handlar om att arbeta med Agenda 2030.
    - 5 days ago, 2020-01-21 09:06 -
   • Tidiga beskedet om välfärdsmiljarderna behövs
    Beskedet om ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och regioner, som regeringen och dess samarbetspartier gav idag, är ett välkommet besked och ett viktigt tillskott.
    - 6 days ago, 2020-01-20 11:23 -
   • Om maxtaxa och blöjor i förskolan
    En tvist om vem som ska tillhandahålla blöjor i förskolan har väckt många frågor. SKR har nu analyserat kammarrättens dom.
    - 9 days ago, 2020-01-17 15:05 -
   • Staten måste satsa mer på bredbandsutbyggnad
    Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag för hur staten ska fördela bidrag till bredbandsutbyggnad är bra. Men bidragen är otillräckliga och hinder för kommuners utbyggnad måste röjas undan.
    - 9 days ago, 2020-01-17 12:53 -
   • Andelen vårdrelaterade infektioner minskar
    Under perioden 2013-2018 har andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner minskat från 5,2 procent till 4,4 procent.
    - 9 days ago, 2020-01-17 09:00 -
   • Tidigt besked om statsbidrag välkomnas
    Svensk ekonomi går mot sämre tider. SKR ser därför positivt på att finansministern lovar att kommunerna kommer att få ett förhandsbesked om tillskott innan vårpropositionen presenteras.
    - 10 days ago, 2020-01-16 14:59 -