Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

  Brottsförebyggande rådet

  • Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad
   För att Polismyndigheten ska kunna uppnå sitt mål för 2024 om framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring har den forensiska verksamheten en viktig roll. Men kapaciteten är eftersatt, framför allt när det gäller den it-forensiska verksamhe…
   - 14 days ago, 2023-01-24 07:00 -
  • Antalet anmälda brott minskade under 2022
   Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott…
   - 19 days ago, 2023-01-19 07:00 -
  • Antalet anmälda brott minskade under 2022
   Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott…
   - 19 days ago, 2023-01-19 07:00 -
  • Ökat stöd till kommuner med utsatta områden
   Ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt skapar effekt. Brå har därför fått i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta område…
   - 21 days ago, 2023-01-17 14:51 -
  • Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2023
   I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­under­sökningen (NTU) ut till drygt 200­ 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott.
   - 26 days ago, 2023-01-12 09:54 -
  • Nytt regleringsbrev: Här är Brås uppdrag för 2023
   Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2023. Brå tillförs medel för att myndigheten ska stärka och utveckla sin förmåga att bidra med kunskapsunderlag, utvärderingar och statistik samt för att…
   - 39 days ago, 2022-12-30 09:31 -
  • Sverige vinnare av ECPA 2022
   Årets vinnare av den europeiska tävlingen ECPA är Sveriges bidrag Riskreducerande insatser, RRI, som syftar till att minska gärningspersonens motivation till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för…
   - 60 days ago, 2022-12-09 13:42 -
  • Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2021
   Varje år gör Brå en sammanställning över forskning om svensk polisverksamhet. Nu är Polisbibliotekets databas Justitia uppdaterad med svensk polisforskning från 2021.
   - 62 days ago, 2022-12-07 16:04 -
  • Anmäl dig som talare till Stockholm Criminology Symposium, 12–14 juni 2023
   Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium. Årets huvudtema är “ Principled and equitable law enforcement ” och i år kommer vi även att ha ett andra tema som är ”E vidence-based knowledge against violent extrem…
   - 69 days ago, 2022-11-30 13:54 -
  • Hatbrott påverkar afrosvenskars vardag
   Afrofobi är det vanligaste motivet bland anmälda hatbrott, bortsett från allmänt främlingsfientliga motiv. Brotten påverkar afrosvenskars vardag, och riskerar att bidra till en känsla av förstärkt utanförskap. Hatbrotten mot afrosvenskar ka…
   - 75 days ago, 2022-11-24 07:00 -

  Polisen

   Åklagarmyndigheten

    Sveriges Domstolar

    Socialstyrelsen

     Sveriges Kommuner och Landsting