Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • Temadag om hatbrott
   -- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019
  -- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
 • Barnrättsdagarna
  Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna 2019.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2019
  Den 1 april 2019 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamh…
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
 • Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga
  Närmare sju av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning genom en kampanj av Brottsoffermyndigheten. Lagstiftningen och kampanjens huvudbudskap är att sex är alltid frivilligt, annars är det e…
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
 • Brottsoffermyndigheten medverkar på FN-konferens i New York
  Brottsoffermyndigheten medverkar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten på ett sidoevent till FN-konferensen Commission on the Status of Women’s (CSWs) 63:e möte i New York.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
 • Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärnings…
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
 • Film om att minnas och berätta om brott
  Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? I en ny film från Brottsoffermyndigheten berättar Pär Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, om hur vi minns och berättar om brott.--…
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
 • Mer inbetalningar från gärningspersoner
  Brottsoffermyndigheten har lyckats återkräva 35 miljoner kronor till staten från gärningspersoner under 2018. Det är en ökning med tre miljoner kronor jämfört med 2017. En bättre konjunktur i kombination med en genomgång av de skuldsattas a…
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
 • Internationella Brottsofferdagen 2019
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 högtidlighåller vi dagen för 20:e året i rad.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -

Brottsförebyggande rådet

 • ”Min förhoppning är att få fler kommuner i länet att samverka kring de utmaningar som finns”
  Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan länsstyrelserna i Sverige fick i uppdrag av regeringen att inrätta samordnare för brottsförebyggande arbete. Samordnarna ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de b…
  - 20 days ago, 2019-03-05 14:07 -
 • Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2019–2022. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka de närmaste åren.
  - 26 days ago, 2019-02-28 08:00 -
 • Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet
  Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport…
  - 42 days ago, 2019-02-12 10:00 -
 • Lokala förutsättningar styr det brottsförebyggande arbetet
  Brå har följt uppbyggnaden av det brottsförebyggande arbetet i södra Lappland. Där har man arbetet arbetat enligt samverkansprocessen med medvetna anpassningar utifrån lokala förutsättningar.
  - 49 days ago, 2019-02-04 11:58 -
 • Erik Wennerström blir domare i Europadomstolen          
  Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström har blivit vald till ny svensk domare i Europadomstolen i Strasbourg.  
  - 62 days ago, 2019-01-23 08:40 -
 • Anmälda brott 2018 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra…
  - 68 days ago, 2019-01-17 08:30 -
 • Otrygghet och oro för brott begränsar vardagslivet
  Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet har ökat, o…
  - 69 days ago, 2019-01-15 10:30 -
 • Riskfaktorerna som påverkar utsattheten mest
  Risken att utsättas för brott mot enskild person avtar med åldern – medan ensamstående och boende i flerfamiljshus har större risk att utsättas för brott. Även kön påverkar risken att utsättas för vissa brott. Det visar en ny kortanalys…
  - 75 days ago, 2019-01-10 07:30 -
 • Nya och förändrade brottskoder vid årsskiftet
  Vid årskiftet införs ett antal nya brottskoder. Bland nyheterna märks bland annat nya koder för relationen mellan offer och gärningsperson vid misshandel och våldtäkt, samt nya brottskoder för bland annat romansbedrägerier och otillåten han…
  - 90 days ago, 2018-12-26 07:00 -
 • Finland vann European Crime Prevention Award 2018
  European Crime Prevention Award (ECPA) är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Finland.
  - 96 days ago, 2018-12-19 11:47 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • Skotthål upptäckta och polisanmälda
    I samband med fönsterputsning på hovrätten i Malmö upptäcktes på onsdagsmorgonen skador i fasaden som har orsakats av att någon beskjutit byggnaden.
    - 2014-04-23 13:02 -
   • Skattesmäll för delägare i finanshärva
    Skatteverket beslutade i december 2012 att öka inkomst av tjänst med 5,1 mkr för en av delägarna i Värmlands Finans Sverige AB. Beslutet gäller för taxeringsåren 2011 och 2012. Skatteverket påförde även straffavgift med 1 mkr. Förvaltning…
    - 2014-04-22 09:38 -
   • Tre års fängelse för hämndplaner
    Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt angående förberedelse till mord som begåtts i bl.a. Falkenberg under perioden den 27…
    - 2014-04-17 09:03 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-16
    - 2014-04-17 08:14 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-10    
    - 2014-04-17 08:07 -
   • Svea hovrätt söker
    en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .
    - 2014-04-16 11:23 -
   • Förstod du varför du dömdes? - Tingsrätten intervjuar parter för ökad begriplighet
    Går det att förstå hur tingsrätten har dömt och varför? Under veckorna 17–20 kommer Jönköpings tingsrätt att intervjua parter som fått domar muntligt avkunnade. Syftet är att hämta in synpunkter för att kunna meddela domar på ett sät…
    - 2014-04-16 09:20 -
   • Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
    Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig kvinna med ett knivliknande föremål.
    - 2014-04-16 09:14 -
   • Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
    Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar och andra bolag.
    - 2014-04-16 09:01 -
   • Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad
    Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åt…
    - 2014-04-16 06:59 -

   Kriminalvården

   • Möt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
   • Unik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
   • Krami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
   • Träffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
   • Kriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
   • Satsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
   • Barnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
   • Succé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
   • Hur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -
   • Martin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2019-03-23 09:52 -

   Socialstyrelsen

   • Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb
    Få funktionshindrade går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Siffror vi…
    - 7 days ago, 2019-03-19 07:00 -
   • Risk att daglig verksamhet låser in människor
    Debattartikel av Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 19 mars 2019.
    - 7 days ago, 2019-03-19 06:30 -
   • Långsiktiga satsningar behövs för att hindra att barn far illa
    Debattartikel i Socionomen 2/2019 av generaldirektör Olivia Wigzell och enhetschef Annika Öquist, om Socialstyrelsens arbete med den sociala barn- och ungdomsvården.
    - 11 days ago, 2019-03-14 11:00 -
   • Ej likriktning i rekommendationer
    Debattreplik av Mattias Fredricson och Anders Berg i Socionomen 2/2019. Svar på vårdcentralen i Hagfors artikel "Socialstyrelsen blockerar utvecklingen" i Socionomen 1/2019.
    - 11 days ago, 2019-03-14 11:00 -
   • Socialstyrelsen polisanmäler misstänkt fusk med intyg
    Socialstyrelsen har nu polisanmält de personer som beviljats sjuksköterskelegitimation i Sverige och där misstanke finns att de har lämnat in examensbevis utfärdade i Rumänien utan att ha närvarat vid utbildningen i den omfattning som krävs.
    - 13 days ago, 2019-03-12 15:10 -
   • Pilotområden föreslås bli nationell högspecialiserad vård
    Nu har de första områdena för nationell högspecialiserad vård utretts av sakkunniga experter. Tre områden föreslås bli nationell högspecialiserad vård: avancerad kirurgi vid endometrios, viss vård inom trofoblastsjukdomar och viss vård in…
    - 14 days ago, 2019-03-11 13:00 -
   • Man har minst fem år på sig att klara proven
    Debattreplik av Magnus Hultin, Umeå universitet, Nils Danielson, Lunds universitet, Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen och Åsa Wennberg, enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 8 mars 2019.
    - 17 days ago, 2019-03-08 17:00 -
   • Fortsatt personalbrist i hälso- och sjukvården
    Det råder fortsatt brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården. Nästan alla regioner redovisar brist på sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och psykologer. Många behöver också fler specialistläkare. I syfte att minska bristen på…
    - 26 days ago, 2019-02-28 09:00 -
   • Kommunikationshinder försvårar handläggningen av LSS-insatser för barn
    Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS till barn. Brist på kunskap om funktionsnedsättningars konsekvenser och hur man samtalar med barn med kommunikationssvårigheter försvårar arbet…
    - 27 days ago, 2019-02-27 09:00 -
   • Se direktsändning från seminarium om högspecialiserad vård
    Fredag 22 februari anordnar Socialstyrelsen ett frukostseminarium om framtidens högspecialiserade vård. Seminariet direktsänds på Socialstyrelsens webbplats.
    - 32 days ago, 2019-02-21 14:00 -

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • nyNyckeltal ska stödja genomförande av Agenda 2030
    I dag lanseras nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp sitt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Till exempel om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom.
    - 9 hours ago, 2019-03-25 13:00 -
   • SKL stöder färdplan för fossilfri uppvärmning
    SKL ställer sig bakom Fossilfritt Sveriges färdplan för en fossilfri uppvärmning. Visionen är att all uppvärmning av bostäder och lokaler ska ske utan fossila bränslen senast år 2030.
    - 5 days ago, 2019-03-20 11:20 -
   • SKL:s politiska organisation klar
    I dag valdes ledamöter och ordföranden till SKL:s arbetsutskott, beredningar och delegationer på styrelsens första konstituerande möte.
    - 5 days ago, 2019-03-20 10:45 -
   • Ny ordförande och styrelse för SKL
    I dag har kongressen valt Anders Knape till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även en ny styrelse har valts för mandatperioden 2019-2023.
    - 6 days ago, 2019-03-19 14:17 -
   • Anslagen till länstransportplanerna måste ökas
    Länsplanerna för infrastruktur utarmas och det måste satsas mer pengar i den kommande planeringsomgången. Det skriver SKL i ett ställningstagande som lämnats till regeringen.
    - 7 days ago, 2019-03-18 14:03 -
   • Från plan till verkstad – #skolDigiplan
    Skolväsendet står inför olika utmaningar för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Den nationella handlingsplanen pekar på flera nödvändiga insatser av nationell karaktär.
    - 8 days ago, 2019-03-18 09:30 -
   • Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven
    Statens sänkta ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader för kommunerna. Nu uppvaktar SKL regeringen med krav på förändringar.
    - 10 days ago, 2019-03-16 07:30 -
   • Den tillfälliga lagens konsekvenser behöver analyseras
    I ett utkast till en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska förlängas. SKL efterfrågar en analys av konsekvenserna för kommuner och regioner.
    - 10 days ago, 2019-03-15 12:55 -
   • Specialistsjuksköterskor viktiga i vårdens omställning
    SKL anser att det finns ett stort behov av en förändrad specialistsjuksköterskeutbildning, men är kritisk till flera delar av den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska.
    - 10 days ago, 2019-03-15 12:47 -
   • Så kan kommuner upphandla klimatsmart
    Kommuner upphandlar varor och tjänster för mångmiljardbelopp och inköpen har stor påverkan på klimatet. SKL ger nu ut nya råd och exempel om hur inköpen kan bli mer klimatsmarta.
    - 12 days ago, 2019-03-14 08:59 -