Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyBrottsoffermyndighetens växel stänger klockan 12 onsdag den 19 februari
  Onsdagen den 19 februari stänger Brottsoffermyndighetens klockan 12 på grund av utbildning. Du är välkommen att kontakta oss igen torsdagen den 20 februari.-- Delivered by Feed43 service
  - 11 hours ago, 2020-02-17 19:44 -
 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 21-22 april 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
 • Temadag om barn och ungas utsatthet för våld
  Brottsoffermyndigheten anordnar en temadag om barn och ungas utsatthet för våld i Malmö den 17 april 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2020
  Den 1 april 2020 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamh…
  - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
 • Brottsoffermyndigheten på Råd för framtiden 2020
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare på Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
 • Internationella Brottsofferdagen 2020
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari men i år uppmärksammas dagen fredagen den 21 februari eftersom den 22 infaller på en lördag.…
  - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
 • Anmäl dig till Internationella Brottsofferdagen 2020
  Nu är anmälan till Internationella Brottsofferdagen öppen. Dagen äger rum den 21 februari och du får då bland annat lära dig mer om barnkonventionen och hur barn drabbas av sexuella övergrepp via nätet. Dessutom har du möjlighet att välja…
  - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
 • Uppfyller Sverige EU:s brottsofferdirektiv?
  Ett projekt lett av Victim Support Europe, där Brottsoffermyndigheten ingått i styrgruppen, har undersökt hur väl medlemsländerna uppfyller EU:s brottsofferdirektiv. Arbetet har resulterat i 26 nationella rapporter – varav en handlar om Sverig…
  - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
 • Tre nya regeringsuppdrag
  Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om information till offer för terrorism, kunskapsstöd till aktörer som kommer i kontakt med barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende samt digital kommunik…
  - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
 • Nya åtgärder för brottsoffer
  Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott. Dessutom föreslår regeringen att grundavdraget för brottsskadeersättning ska slopas från den 1 juli 2020.-- Delivered by Feed43…
  - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -

Brottsförebyggande rådet

 • nyBrottsoffer i fokus
  Lördag den 22 februari är det den internationella brottsofferdagen. Här är ett urval av Brås senaste rapporter som på olika sätt berör brottsutsatta.
  - 23 hours ago, 2020-02-17 07:36 -
 • Andelen direktavskrivna brott skiljer sig över landet
  Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Brottsstrukturen förklarar en stor del av skillnaden. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  - 14 days ago, 2020-02-04 12:21 -
 • Sprängningarna ökar
  Under 2019 anmäldes 257 brott om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, vilket var 59 procent fler jämfört med 2018.
  - 20 days ago, 2020-01-29 10:07 -
 • Fler hatbrottsutsatta behöver få stöd
  Hatbrottsutsatta skulle behöva få stöd i betydligt större utsträckning – endast vid 9 procent av brotten hade de utsatta erbjudits stöd från någon ideell organisation. Polisen är en viktig aktör för att hatbrottsutsatta ska erbjudas stö…
  - 20 days ago, 2020-01-29 05:00 -
 • Trygg i Åre – ett långsiktigt arbete mot våld och droger
  Ett av alla inspirerande bidrag till ECPA 2019 kom från Åre kommun, en ort som präglas av sin turism. Kommunen har tillsammans med näringslivet, hälso­centralen och polisen arbetat för att minska våldet i offentlig miljö, och efterhand även…
  - 21 days ago, 2020-01-28 12:25 -
 • Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2020
  I dagarna skickar Brå ut enkäten för Nationella trygghetsundersökningen (NTU) till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om otrygghet och utsatthet för brott.
  - 25 days ago, 2020-01-24 08:47 -
 • Anmälda brott 2019 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra…
  - 33 days ago, 2020-01-16 08:30 -
 • Brå i debattartikel: Otryggheten delar landet
  Den enda verkliga otryggheten är den som folk känner. Den känslan får stora konsekvenser, inte bara för den enskilda individen utan för samhället i stort. Det skriver Brå idag i en debattartikel i Göteborgsposten.
  - 53 days ago, 2019-12-27 08:57 -
 • Brås regleringsbrev för 2020
  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2020.
  - 60 days ago, 2019-12-20 10:06 -
 • Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt
  Brå får i uppdrag att följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018. 
  - 62 days ago, 2019-12-18 14:42 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • nyNy tid för dom i uppmärksammat mål om ungdomsrån
    Tingsrätten avslutade huvudförhandlingen i målet den 5 februari 2020. Målet rör bl.a. ett rån där en av de tilltalade är åtalad för att ha urinerat på brottsoffret.
    - 18 hours ago, 2020-02-17 13:06 -
   • nyDom i mål om tilläggsbelopp till fristående skola enligt skollagen
    Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående grundskola i form av tilläggsbelopp för en elev med omfattande behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram.
    - 18 hours ago, 2020-02-17 12:48 -
   • nyDom i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen
    Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående förskola i form av tilläggsbelopp ska bestämmas individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram.
    - 18 hours ago, 2020-02-17 12:38 -
   • Verksamhetsberättelse
    Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2019
    - 4 days ago, 2020-02-14 12:53 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har den 13 februari 2020 utnämnt:
    - 4 days ago, 2020-02-14 12:48 -
   • Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården
    Regeringen har i dag tillkännagivit att Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården. Martin tillträder sin nya tjänst den 2 mars.
    - 4 days ago, 2020-02-14 11:00 -
   • Det s.k. styckmordet
    Åklagaren väckte den 6 februari 2020 åtal mot den man som är misstänkt för mord, brott mot griftefrid och narkotikabrott. Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas den 21 februari kl. 09.00.
    - 4 days ago, 2020-02-14 10:18 -
   • Dom i mål om offentlig visning av film för barn
    Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om film som visats offentligt för barn utan att först anmälas till Statens medieråd. Även hovrätten dömer en representant för Jehovas vittnen för brott mot den s.k. åldersgränslagen.
    - 4 days ago, 2020-02-14 10:00 -
   • Skolinspektionens beslut om återkallelse av godkännande för skolverksamhet kvarstår
    Skolinspektionens beslut om återkallelse av godkännandena av English School Scandinavia AB (tidigare Elma School AB) som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Elma School kvarstår. Det beslutar förvaltningsrätten i en dom i…
    - 4 days ago, 2020-02-14 09:57 -
   • Kommitté ska se över domstolarnas oberoende
    Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska se över formerna för ändring av grundlag – och utreda åtgärder för att stärka domstolarnas och domarnas oberoende. Kommitténs arbete kommer att ledas av…
    - 4 days ago, 2020-02-14 07:32 -

   Kriminalvården

   • Möt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
   • Unik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
   • Krami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
   • Träffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
   • Kriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
   • Satsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
   • Barnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
   • Succé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
   • Hur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -
   • Martin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 3 days ago, 2020-02-15 17:02 -

   Socialstyrelsen

    Sveriges Kommuner och Landsting

    • Svag tillväxt av skatteunderlaget under 2020 och 2021
     Sverige beräknas gå in i en mild lågkonjunktur i slutet av året och skatteunderlagstillväxten blir svag både i år och nästa år. Det är slutsatserna i årets första skatteunderlagsprognos.
     - 5 days ago, 2020-02-13 16:31 -
    • Svenska lokal- och regionpolitiker på viktiga EU-poster
     I veckan samlades kommun- och regionpolitiker för en ny mandatperiod i Europeiska Regionkommittén. Flera svenska ledamöter har fått ledande poster i utskott, arbetsgrupper och partigrupper.
     - 5 days ago, 2020-02-13 09:16 -
    • Arbeta aktivt med en jämställd arbetsgivarpolitik
     SKR presenterar idag ett nytt program för att bidra till ökad jämställdhet i arbetslivet. Det innehåller praktiska verktyg för det lokala arbetet med att öka jämställdheten.
     - 5 days ago, 2020-02-13 08:00 -
    • Nytt avtal ska ge fler förskolor
     Elva företag tilldelas i dag ramavtal i en upphandling av förskolebyggnader. Avtalet ska göra det enklare för kommuner att beställa förskolor med hög kvalitet.
     - 11 days ago, 2020-02-07 09:22 -
    • Därför ökar kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd
     Två tredjedelar av kommunerna hade ökade kostnader för ekonomiskt bistånd under 2019. Bristande stöd från Arbetsförmedlingen är en av huvudorsakerna. Det visar en sammanställning från SKR.
     - 11 days ago, 2020-02-07 08:06 -
    • SKR välkomnar utredning av automatiserat beslutsfattande
     SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning som bland annat ska ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner.
     - 12 days ago, 2020-02-06 15:21 -
    • Satsning på digital utveckling inom vård och omsorg
     Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025.
     - 12 days ago, 2020-02-06 11:30 -
    • SKR kraftsamlar för stärkt psykisk hälsa
     I dag samlar SKR ett stort antal organisationer för att diskutera hur samhällets alla delar bättre kan kraftsamla för att stärka den psykiska hälsan i Sverige.
     - 13 days ago, 2020-02-05 08:40 -
    • Bättre erfarenheter av primärvården
     När över 100 000 personer besvarar frågor om sin upplevelse av primärvården så är den stora majoriteten positiva.
     - 14 days ago, 2020-02-04 09:00 -
    • Positivt att fler får möjlighet att ge betyg i åk 4
     SKR har lämnat synpunkter på hur försöket med betyg i årskurs 4 kan permanenteras. SKR är i huvudsak positiv, men motsätter sig att beslutet om betygssättning eller ej ska ligga på skolnivå.
     - 15 days ago, 2020-02-03 10:20 -