Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • Utbildning för vittnesstödssamordnare 2019, Stockholm
  Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 11-12 november i Stockholm.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -
 • Riva hinder, temadag i Umeå
   -- Delivered by Feed43 service
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -
 • Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2019
  Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld är brottsoffer” och det andra ”Av fri vilja – om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning-- D…
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -
 • Sista dag att skicka in bidrag till Brottsoffermyndighetens uppsatstävling
   För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centru…
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -
 • Närmare 15 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor
  Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår närmare 15 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -
 • Brottsoffermyndigheten på Victim Support Europes konferens 2019
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Victim Support Europes årliga konferens. Föreläsningen har titeln Free will only - new law on sexual offences and awareness raising campaign.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -
 • Liten och trygg ger kunskap om barn som bevittnat brott
  En utredning föreslår att det ska bli straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Brottsoffermyndigheten välkomnar det nya lagförslaget och framhåller hur viktigt det är att uppmärksamma barn som lever med våld. Med hjäl…
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -
 • Brottsoffermyndigheten på Stockholm Criminology Symposium 2019
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Stockholm Criminology Symposium den 12 juni 2019. Föreläsningen har titeln Free will only – A campaign about the new sexual offence legislation och handlar om en kampanj som myndigheten ge…
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -
 • Temadag om hatbrott, Göteborg 2019
  Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -
 • Får ersättning efter att nakenbilder spridits
  Fyra personer utsattes för att gärningspersoner spred nakenbilder och filmer av dem på internet. De har nu fått rätt till brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Det har Nämnden för brottsskadeersättning beslutat. Besluten är avgö…
  - 5 days ago, 2019-07-12 06:01 -

Brottsförebyggande rådet

 • Anmälda brott under första halvåret 2019
  Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är  1 procent fler än under motsvarande period föregående år.
  - 5 days ago, 2019-07-11 07:30 -
 • Brå och CVE medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat organiserad brottslighet, våldsbejakande ext…
  - 18 days ago, 2019-06-28 13:21 -
 • Kortfattad lägesbild av brottsutvecklingen
  En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen för bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån och misshandel.
  - 18 days ago, 2019-06-28 08:36 -
 • Resultat från NTU på kommunnivå
  Nu kan du ta del av resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen på kommual nivå – samt på stadsdelsnivå för de tre största städerna.
  - 19 days ago, 2019-06-27 07:30 -
 • Södra innerstaden har flest utsatta för brott mot person i polisregion Syd
  Jämfört med hela riket uppger en något större andel personer i polisregion Syd att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Södra innerstaden och minst i Olofström. I regionen har Fosie…
  - 19 days ago, 2019-06-27 07:30 -
 • Sigtuna har flest utsatta för brott mot person i polisregion Stockholm
  Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Sigtuna och minst i Nykvarn. I regionen har Upplands Bro störst and…
  - 19 days ago, 2019-06-27 07:30 -
 • Lundby har flest utsatta för brott mot person i polisregion Väst
  Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion Väst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Lundby och minst i Sotenäs. I regionen har Östra Göteborg s…
  - 19 days ago, 2019-06-27 07:30 -
 • Åre har flest utsatta för brott mot person i polisregion Nord
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Nord att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Åre och minst i Jokkmokk. I regionen har Härnösand störst an…
  - 19 days ago, 2019-06-27 07:30 -
 • Håbo har flest utsatta för brott mot person i polisregion Mitt
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Mitt att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta störst i Håbo och minst i Ovanåker. I regionen har Håbo och Hallstahammar stör…
  - 19 days ago, 2019-06-27 07:30 -
 • Eskilstuna har flest utsatta för brott mot person i polisregion Öst
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Öst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Eskilstuna och minst i Gnosjö. Eskilstuna har även störst and…
  - 19 days ago, 2019-06-27 07:30 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • Skotthål upptäckta och polisanmälda
    I samband med fönsterputsning på hovrätten i Malmö upptäcktes på onsdagsmorgonen skador i fasaden som har orsakats av att någon beskjutit byggnaden.
    - 2014-04-23 13:02 -
   • Skattesmäll för delägare i finanshärva
    Skatteverket beslutade i december 2012 att öka inkomst av tjänst med 5,1 mkr för en av delägarna i Värmlands Finans Sverige AB. Beslutet gäller för taxeringsåren 2011 och 2012. Skatteverket påförde även straffavgift med 1 mkr. Förvaltning…
    - 2014-04-22 09:38 -
   • Tre års fängelse för hämndplaner
    Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt angående förberedelse till mord som begåtts i bl.a. Falkenberg under perioden den 27…
    - 2014-04-17 09:03 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-16
    - 2014-04-17 08:14 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-10    
    - 2014-04-17 08:07 -
   • Svea hovrätt söker
    en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .
    - 2014-04-16 11:23 -
   • Förstod du varför du dömdes? - Tingsrätten intervjuar parter för ökad begriplighet
    Går det att förstå hur tingsrätten har dömt och varför? Under veckorna 17–20 kommer Jönköpings tingsrätt att intervjua parter som fått domar muntligt avkunnade. Syftet är att hämta in synpunkter för att kunna meddela domar på ett sät…
    - 2014-04-16 09:20 -
   • Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
    Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig kvinna med ett knivliknande föremål.
    - 2014-04-16 09:14 -
   • Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
    Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar och andra bolag.
    - 2014-04-16 09:01 -
   • Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad
    Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åt…
    - 2014-04-16 06:59 -

   Kriminalvården

   • nyMöt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -
   • nyUnik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -
   • nyKrami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -
   • nyTräffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -
   • nyKriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -
   • nySatsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -
   • nyBarnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -
   • nySuccé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -
   • nyHur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -
   • nyMartin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 21 hours ago, 2019-07-15 21:59 -

   Socialstyrelsen

   • Ingemar Skogö har avlidit
    Socialstyrelsens styrelseordförande, Ingemar Skogö, har gått bort efter en tids sjukdom. Ingemar Skogö avled på tisdagskvällen.
    - 48 days ago, 2019-05-29 09:06 -
   • Utveckling pågår men svårt se effekter av miljardsatsning på psykisk hälsa

    - 49 days ago, 2019-05-28 09:00 -
   • Förslag till lagändring ska ge möjlighet att bättre skydda barn
    Socialstyrelsen föreslår en ändring i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Syftet är att socialnämnderna bättre ska kunna identifiera och skydda barn som far illa och kunna sätta in insatser.
    - 50 days ago, 2019-05-27 13:00 -
   • ”Orsaken till ökningen av psykisk ohälsa inte klarlagd”
    Debattreplik av generaldirektör Olivia Wigzell och avdelningschef Thomas Lindén, publicerad på DN.se fredag den 24 maj 2019.
    - 53 days ago, 2019-05-24 14:40 -
   • Det juridiska läget är inte oklart
    Debattreplik av Mona Heurgren, avdelningschef statistik och jämförelser, Socialstyrelsen, och Peter Alvinsson, avdelningschef e-hälsotjänster, eHälsomyndigheten. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 23 maj 2019.
    - 54 days ago, 2019-05-23 07:00 -
   • Fortsatt minskning av aborter bland yngre
    Socialstyrelsens nya statistik om aborter 2018 visar att antalet tonårsaborter minskar, att de flesta aborter utförs före vecka 7 i graviditeten och att medicinsk abort är den vanligaste metoden.
    - 55 days ago, 2019-05-22 09:00 -
   • Bristande skydd för personuppgifter i socialtjänsten
    Information om individers missbruk, ekonomi och familjesituation riskerar att läcka ut från socialtjänsternas it-system. Detta eftersom många kommuner inte försäkrar sig om att känsliga personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Det visar…
    - 60 days ago, 2019-05-17 09:00 -
   • Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården
    Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga. Fler får vård och behandling men trots det växer köerna. Det visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression och ångestsyndrom, som pu…
    - 62 days ago, 2019-05-15 09:00 -
   • Ångest och depression ökar bland våra unga
    Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 15 maj 2019.
    - 62 days ago, 2019-05-15 09:00 -
   • Övervikt och fetma bland gravida fortsätter öka
    Andelen gravida som skrivs in i mödrahälsovården med övervikt eller fetma fortsätter att öka. Andelen allvarliga bristningar vid förlossning liksom kejsarsnitt ligger kvar på samma nivåer som året innan, med fortsatt stora skillnader över…
    - 75 days ago, 2019-05-02 09:00 -

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • nySKL deltar vid FN:s uppföljning av Agenda 2030
    Genomförandet av Agenda 2030 följs årligen upp under två veckor juli i FN:s högkvarter i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar för att representera lokal och regional nivå.
    - 9 hours ago, 2019-07-16 10:00 -
   • Statsbidrag för ökad likvärdighet i skolan måste ändras
    Sex kommuner ska betala tillbaka närmare 24 miljoner kronor av likvärdighetsbidraget. SKL kritiserar i en skrivelse till regeringen statsbidragets konstruktion och kräver förändringar.
    - 9 days ago, 2019-07-07 09:39 -
   • SKL välkomnar långsiktiga lösningar genom ny kommission
    SKL har länge efterlyst långsiktiga överenskommelser för att hantera välfärdens utmaningar. Det är glädjande att regeringen nu tillsätter en välfärdskommission med centrala välfärdsaktörer.
    - 11 days ago, 2019-07-05 11:38 -
   • SKL på plats i Almedalen
    Välfärdens finansiering, ett förändrat klimat och digitalisering av sektorn. Det är några av de stora ämnena som just nu diskuteras i Almedalen. SKL deltar i ett stort antal seminarier.
    - 14 days ago, 2019-07-02 09:53 -
   • SKL vill bli en samlande arena för psykisk hälsa
    Kortsiktiga projekt och satsningar räcker inte för att stärka den psykiska hälsan. Nu vill SKL bli en samlande arena för en långsiktig kraftsamling där många olika samhällsaktörer medverkar.
    - 15 days ago, 2019-07-01 15:36 -
   • Nytt ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar
    Med start den 1 september kan kommuner, genom ett nytt upphandlat ramavtal, köpa in it-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid.
    - 15 days ago, 2019-07-01 11:00 -
   • Klimatförändringarna kan få allvarliga följder lokalt
    Temperaturen ökar mer i Sverige än globalt i de pågående klimatförändringarna. Ett varmare klimat riskerar att få allvarliga följder lokalt, visar en ny rapport som SKL låtit göra.
    - 16 days ago, 2019-07-01 06:00 -
   • Nationellt avtal för krissituationer klart
    SKL, Sobona och de fackliga organisationerna i välfärdssektorn är överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Krislägesavtalet kan vid en kris aktiveras redan under sommaren.
    - 18 days ago, 2019-06-28 12:00 -
   • Nödvändig utredning om informationsöverföring
    SKL välkomnar regeringens besked om en utredning om informationsutbyte inom vård och omsorg. Lagen behöver anpassas för att bättre utgå ifrån individens behov.
    - 19 days ago, 2019-06-27 14:14 -
   • Skolan stjälps av villkorade statsbidrag
    Sex kommuner ska betala tillbaka närmare 24 miljoner kronor av det statliga likvärdighetsbidraget. De villkorade statsbidragen konserverar skolan istället för att utveckla den långsiktigt.
    - 19 days ago, 2019-06-27 13:22 -