Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2019
  Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld är brottsoffer” och det andra ”Av fri vilja – om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning-- D…
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -
 • Sista dag att skicka in bidrag till Brottsoffermyndighetens uppsatstävling
   För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centru…
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -
 • Brottsoffermyndigheten på Victim Support Europes konferens 2019
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Victim Support Europes årliga konferens. Föreläsningen har titeln Free will only - new law on sexual offences and awareness raising campaign.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -
 • Liten och trygg ger kunskap om barn som bevittnat brott
  En utredning föreslår att det ska bli straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Brottsoffermyndigheten välkomnar det nya lagförslaget och framhåller hur viktigt det är att uppmärksamma barn som lever med våld. Med hjäl…
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -
 • Brottsoffermyndigheten på Stockholm Criminology Symposium 2019
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Stockholm Criminology Symposium den 12 juni 2019. Föreläsningen har titeln Free will only – A campaign about the new sexual offence legislation och handlar om en kampanj som myndigheten ge…
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -
 • Temadag om hatbrott, Göteborg 2019
  Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.-- Delivered by Feed43 service
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -
 • Boka in temadagar om den nya sexualbrottslagstiftningen
  Hösten 2019 bjuder Brottsoffermyndigheten in till tre temadagar om den nya sexualbrottslagstiftningen. Temadagarna anordnas i Luleå den 25 september, i Växjö den 30 oktober och i Sundsvall den 20 november. En av temadagarna planeras att webbsänd…
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -
 • Får ersättning efter att nakenbilder spridits
  Fyra personer utsattes för att gärningspersoner spred nakenbilder och filmer av dem på internet. De har nu fått rätt till brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Det har Nämnden för brottsskadeersättning beslutat. Besluten är avgö…
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -
 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förho…
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -
 • Tystna inte – en ny webbplats om hot och hat
  Brottsoffermyndigheten lanserar i dag webbplatsen tystnainte.se. Webbplatsen ger information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer,…
  - 5 days ago, 2019-06-19 15:27 -

Brottsförebyggande rådet

 • Brå medverkar i Almedalen
  Kom och lyssna på våra intressanta seminarier! Under Almedalsveckan medverkar vi även i andra organisationers seminarier. Vi finns här för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. Välkommen!
  - 6 days ago, 2019-06-18 11:48 -
 • Brå rustar det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden
  Brottsförebyggande rådet (Brå) har under tre år genomfört ett utvecklingsarbete med kommuner, polis och fastighetsägare för att skapa en effektivare samordning för ökad trygghet och minskad kriminalitet i utsatta bostadsområden i sju kommun…
  - 6 days ago, 2019-06-18 07:00 -
 • Färre brott registreras som grov kvinnofridskränkning

  - 10 days ago, 2019-06-14 06:30 -
 • Fasmodell ger stöd i arbetet mot den grova brottsligheten i Uppsala
  Uppsala kommun har tillsammans med polisen inlett ett samarbete mot den grova brottsligheten i stadsdelen Gottsunda. Brå kommer att följa och stötta arbetet som utgår från den så kallade fasmodellen.
  - 11 days ago, 2019-06-13 07:49 -
 • Världens ledande kriminologer samlas i Stockholm
  Måndag den 10 juni startar en kriminologikonferens med några av toppnamnen inom internationell kriminologisk forskning. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut. I år går priset till Ruth Dreifuss, Distinguis…
  - 17 days ago, 2019-06-07 07:34 -
 • Ökning i vissa typer av dödligt våld
  Det dödliga våldet har ökat de senaste åren men nivåerna är ändå lägre jämfört med i början av 1990-talet. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt medan dödligt familjevåld minskat. Det visar en ny studie fr…
  - 20 days ago, 2019-06-04 07:00 -
 • Snäv tillämpning av lagen om kränkande fotografering
  Lagen om kränkande fotografering är användbar i större utredningar av sexualbrott och barnpornografi. Men många anmälningar är svåra att utreda. Lagen har dessutom visat sig vara svår att tillämpa mot integritetskränkande smygfotografering…
  - 21 days ago, 2019-06-03 07:00 -
 • Förtydligande kring två av Brås nyligen publicerade studier
  Brå har nyligen redovisat två regeringsuppdrag, vilka i viss media har blandats ihop. Sammanblandningen blir missvisande och försvårar tolkningen av rapporternas resultat. För att förtydliga skillnaderna i rapporternas frågeställningar, metod…
  - 24 days ago, 2019-05-31 15:23 -
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2018, samt återfall i brott 2012 (slutlig) och 2016 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av i…
  - 26 days ago, 2019-05-29 07:30 -
 • Ny studie belyser antisemitiska hatbrott
  Hur ser antisemitiska hatbrott ut, och vilka är personerna som begår dem? Det är de två huvudfrågor som Brå har studerat och nu presenterar i en rapport, på uppdrag av regeringen.
  - 26 days ago, 2019-05-29 07:00 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • Skotthål upptäckta och polisanmälda
    I samband med fönsterputsning på hovrätten i Malmö upptäcktes på onsdagsmorgonen skador i fasaden som har orsakats av att någon beskjutit byggnaden.
    - 2014-04-23 13:02 -
   • Skattesmäll för delägare i finanshärva
    Skatteverket beslutade i december 2012 att öka inkomst av tjänst med 5,1 mkr för en av delägarna i Värmlands Finans Sverige AB. Beslutet gäller för taxeringsåren 2011 och 2012. Skatteverket påförde även straffavgift med 1 mkr. Förvaltning…
    - 2014-04-22 09:38 -
   • Tre års fängelse för hämndplaner
    Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt angående förberedelse till mord som begåtts i bl.a. Falkenberg under perioden den 27…
    - 2014-04-17 09:03 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-16
    - 2014-04-17 08:14 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-10    
    - 2014-04-17 08:07 -
   • Svea hovrätt söker
    en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .
    - 2014-04-16 11:23 -
   • Förstod du varför du dömdes? - Tingsrätten intervjuar parter för ökad begriplighet
    Går det att förstå hur tingsrätten har dömt och varför? Under veckorna 17–20 kommer Jönköpings tingsrätt att intervjua parter som fått domar muntligt avkunnade. Syftet är att hämta in synpunkter för att kunna meddela domar på ett sät…
    - 2014-04-16 09:20 -
   • Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
    Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig kvinna med ett knivliknande föremål.
    - 2014-04-16 09:14 -
   • Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
    Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar och andra bolag.
    - 2014-04-16 09:01 -
   • Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad
    Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åt…
    - 2014-04-16 06:59 -

   Kriminalvården

   • nyMöt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -
   • nyUnik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -
   • nyKrami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -
   • nyTräffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -
   • nyKriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -
   • nySatsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -
   • nyBarnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -
   • nySuccé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -
   • nyHur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -
   • nyMartin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 13 hours ago, 2019-06-23 22:56 -

   Socialstyrelsen

   • Ingemar Skogö har avlidit
    Socialstyrelsens styrelseordförande, Ingemar Skogö, har gått bort efter en tids sjukdom. Ingemar Skogö avled på tisdagskvällen.
    - 26 days ago, 2019-05-29 09:06 -
   • Utveckling pågår men svårt se effekter av miljardsatsning på psykisk hälsa

    - 27 days ago, 2019-05-28 09:00 -
   • Förslag till lagändring ska ge möjlighet att bättre skydda barn
    Socialstyrelsen föreslår en ändring i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Syftet är att socialnämnderna bättre ska kunna identifiera och skydda barn som far illa och kunna sätta in insatser.
    - 28 days ago, 2019-05-27 13:00 -
   • ”Orsaken till ökningen av psykisk ohälsa inte klarlagd”
    Debattreplik av generaldirektör Olivia Wigzell och avdelningschef Thomas Lindén, publicerad på DN.se fredag den 24 maj 2019.
    - 31 days ago, 2019-05-24 14:40 -
   • Det juridiska läget är inte oklart
    Debattreplik av Mona Heurgren, avdelningschef statistik och jämförelser, Socialstyrelsen, och Peter Alvinsson, avdelningschef e-hälsotjänster, eHälsomyndigheten. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 23 maj 2019.
    - 32 days ago, 2019-05-23 07:00 -
   • Fortsatt minskning av aborter bland yngre
    Socialstyrelsens nya statistik om aborter 2018 visar att antalet tonårsaborter minskar, att de flesta aborter utförs före vecka 7 i graviditeten och att medicinsk abort är den vanligaste metoden.
    - 33 days ago, 2019-05-22 09:00 -
   • Bristande skydd för personuppgifter i socialtjänsten
    Information om individers missbruk, ekonomi och familjesituation riskerar att läcka ut från socialtjänsternas it-system. Detta eftersom många kommuner inte försäkrar sig om att känsliga personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Det visar…
    - 38 days ago, 2019-05-17 09:00 -
   • Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården
    Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga. Fler får vård och behandling men trots det växer köerna. Det visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression och ångestsyndrom, som pu…
    - 40 days ago, 2019-05-15 09:00 -
   • Ångest och depression ökar bland våra unga
    Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 15 maj 2019.
    - 40 days ago, 2019-05-15 09:00 -
   • Övervikt och fetma bland gravida fortsätter öka
    Andelen gravida som skrivs in i mödrahälsovården med övervikt eller fetma fortsätter att öka. Andelen allvarliga bristningar vid förlossning liksom kejsarsnitt ligger kvar på samma nivåer som året innan, med fortsatt stora skillnader över…
    - 53 days ago, 2019-05-02 09:00 -

   Sveriges Kommuner och Landsting