Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

  Brottsförebyggande rådet

  • Här är sommarens nya lagar
   Vid halvårsskiftet infördes möjligheten att besluta om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek, straffen för knivbrott skärptes och för att effektivisera terrorismlagstiftningen samlas nu de tidigare lagarna på området i en enda lag.…
   - 39 days ago, 2022-07-11 13:14 -
  • Ny generaldirektör för Brå
   Regeringen har utsett Mattias Larsson till ny general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022 och kommer närmast från en tjänst som departe­mentsråd och chef för straff­rätts­en…
   - 43 days ago, 2022-07-07 10:42 -
  • Brå gör fördjupad studie av hatbrott mot samer
   Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Studien ska särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som invol…
   - 44 days ago, 2022-07-06 13:30 -
  • Två nya uppdrag för att stärka säkerheten i skolan
   Brå har fått två nya uppdrag av regeringen. Brå ska kartlägga grövre våldsbrott i skolan och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan.
   - 57 days ago, 2022-06-23 10:59 -
  • The Stockholm Prize in Criminology delades ut i Stadshuset
   H.M. Drottning Silvia delade igår ut The Stockholm Prize in Criminology i en stor cermoni i Stadshuset.
   - 65 days ago, 2022-06-15 11:36 -
  • Kriminologiforskare från hela världen samlas på The Stockholm Criminology Symposium
   13 juni startar en av världens främsta kriminologikonferenser – The Stockholm Criminology Symposium på Norra latin i Stockholm. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut av H.M. Drottning Silvia.
   - 66 days ago, 2022-06-14 12:21 -
  • Påbörjade verkställigheter inom frivården 2021
   I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över kriminalvård avseende påbörjade verkställigheter inom frivården under 2021, Kriminalvård-frivård 2021.
   - 66 days ago, 2022-06-14 07:30 -
  • Tryggare Skola – verktyget som sätter samspelet mellan fysisk och social miljö i centrum
   Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med Tryggare Sverige utvecklat arbetssättet och verktyget Tryggare Skola, som ska hjälpa skolor och kommuner att kartlägga brotts- och otrygghetsproblem i skolmiljön, analysera dem, välja rätt insatser oc…
   - 70 days ago, 2022-06-10 12:19 -
  • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
   I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut 2021, kriminalvård avseende fängelse och häkte 2021, samt återfall i brott 2015 (slutlig) och 2019 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare…
   - 80 days ago, 2022-05-31 07:30 -
  • Huskurage gör fler benägna att agera vid oro för våld
   Den våldspreventiva metoden Huskurage har under 2020 införts i tre stadsdelar i Gävle kommun. Högskolan i Gävle har processutvärderat implementeringen av insatsen som bland annat visar att samverkan, engagemang och kommunikation är viktigt. Sa…
   - 2022-05-04 08:15 -

  Polisen

   Åklagarmyndigheten

    Sveriges Domstolar

    Socialstyrelsen

     Sveriges Kommuner och Landsting