Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

  Brottsförebyggande rådet

  • Anmäl dig som talare till Stockholm Criminology Symposium
   Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium. Symposiet äger rum den 10–12 juni 2024.
   - 16 days ago, 2023-11-24 12:02 -
  • Samtal om hatbrott
   Hur ser Polismyndighetens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott ut? Vad visar Brås senaste hatbrottsstatistik? Det diskuteras i webbinariet Samtal om hatbrott.
   - 16 days ago, 2023-11-24 10:10 -
  • Brottsförebyggande arbete – en högprioriterad fråga i Skurups kommun
   Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har nu funnits på plats i snart fem månader och runtom i landet jobbar kommuner med att säkerställa att deras brottsförebyggande arbete lever upp till lagen. Brå har pratat med nyckelper…
   - 16 days ago, 2023-11-23 15:09 -
  • Nära hälften av unga politiker utsätts för trakasserier, hot och våld
   29 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under valåret 2022. De yngsta politikerna är de som är mest utsatta. Det visar Politikernas trygghetsundersökning s…
   - 31 days ago, 2023-11-09 08:00 -
  • Det ökade våldet i kriminella miljöer
   De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Här hittar du statistik, forskning och förslag på olika åtgärder mot våldet.
   - 33 days ago, 2023-11-07 09:03 -
  • Vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi
   Gary LaFree och Tom R. Tyler (USA) tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2024.
   - 33 days ago, 2023-11-06 14:07 -
  • Tonåringar utnyttjar barn i kriminella nätverk
   Barn i 12–15-årsåldern rekryteras till kriminella nätverk av andra unga som ofta är 15–20 år. Rekryteringen kan gå snabbt, ibland på mindre än en dag. För de kriminella nätverken är nyrekryteringen ett sätt att bygga ut distributionsk…
   - 39 days ago, 2023-11-01 09:00 -
  • Polisen kan göra mer för att minska riskerna för etnisk diskriminering
   Polismyndigheten behöver ta fram en vägledning för poliser i yttre tjänst om vad som förväntas av dem när de kontrollerar någon som misstänks för brott. I polisens organisation behövs också en djupare kunskap om riskerna för diskrimineri…
   - 45 days ago, 2023-10-26 05:43 -
  • Bedragare påstår att de är från Brå
   De senaste dagarna har personer utsatts för bedrägeriförsök genom bluffmejl där avsändaren påstår sig vara från Brottsförebyggande rådet.
   - 46 days ago, 2023-10-24 13:53 -
  • Norsjö kommun ser vikten av samverkan i det brottsförebyggande arbetet
   Det lokala brottsförebyggande arbetet intensifieras på många håll i landet, i både större och mindre kommuner. Inte minst ligger lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, som antogs i juli i år, till grund för det. Brå har t…
   - 51 days ago, 2023-10-20 12:41 -

  Polisen

   Åklagarmyndigheten

    Sveriges Domstolar

     Socialstyrelsen

      Sveriges Kommuner och Landsting