Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

  Brottsförebyggande rådet

  • Så förbereder sig Halmstads kommun inför den kommande lagen om kommunalt brottsförebyggande ansvar
   I väntan på beslut om lagförslaget förbereder sig många kommuner i landet med att utöka, bredda och systematisera det brottsförebyggande arbetet. En av dessa är Halmstads kommun. Therese Wallgren , kommunsamordnare för det brottsförebygga…
   - 9 days ago, 2023-03-17 11:52 -
  • Våld mot kvinnor i fokus
   När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Här har vi samlat statistik och rapporter som berör våld mot kvinnor.
   - 18 days ago, 2023-03-08 05:00 -
  • Mer kompetens behövs för att klara upp dödligt våld i kriminell miljö
   Många åtgärder görs i utredningar av dödligt våld i kriminella miljöer, men det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda den typen av grova våldsbrott. För att effektivisera utredningsarbetet och öka uppklaringen, behö…
   - 19 days ago, 2023-03-07 07:00 -
  • Brå får i uppdrag att utveckla det natio­nella stödet i det brottsföre­byggande arbetet
   Regeringen ger Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet i det brotts­före­byggande arbetet. Brå ska särskilt utveckla följande delar: behovs­anpassade och praktik­nära stöd­insatser till kommuner och andra aktörer, stöd­insats…
   - 27 days ago, 2023-02-27 16:42 -
  • Presentera din forskning på Stockholm Criminology Symposium
   Missa inte chansen att presentera din forskning på Stockholm Criminology Symposium, 12–14 juni 2023. Sista dagen att skicka in abstracts är tisdag den 28 februari 2023.
   - 33 days ago, 2023-02-21 13:00 -
  • Nytt metodstöd för att förebygga våld mot kvinnor och flickor
   Mäns våld mot kvinnor utgör en allvarlig brottslighet i Sverige. Brå har därför tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd som kan användas för att kartlägga mäns våld mot kvinnor och flickor. De tre våldstyper s…
   - 34 days ago, 2023-02-20 15:16 -
  • Polisen har växt mer centralt än lokalt
   Polismyndigheten kommer att kunna nå målet om 10 000 fler polisanställda till slutet av 2024, men inte med bibehållen fördelning mellan antalet poliser och civilanställda. Utsatta områden har prioriterats i enlighet med regeringens direktiv, d…
   - 38 days ago, 2023-02-16 06:30 -
  • Större risk att utsättas för hot eller våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar
   Vilken skola en elev går i påverkar risken att bli utsatt för hot eller våld, särskilt för sexualbrott. Störst skillnad syns mellan skolor som ligger i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Risken att utsättas är också stör…
   - 46 days ago, 2023-02-08 07:30 -
  • Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad
   För att Polismyndigheten ska kunna uppnå sitt mål för 2024 om framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring har den forensiska verksamheten en viktig roll. Men kapaciteten är eftersatt, framför allt när det gäller den it-forensiska verksamhe…
   - 61 days ago, 2023-01-24 07:00 -
  • Antalet anmälda brott minskade under 2022
   Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott…
   - 66 days ago, 2023-01-19 07:00 -

  Polisen

   Åklagarmyndigheten

    Sveriges Domstolar

    • Dom i mål om bostadstillägg
     Bristande insikt hos en person om att denne har fått bostadstillägg utan att vara berättigad till det har inte ansetts utgöra särskilda skäl för att efterge ett krav på återbetalning av bostadstillägget när personen har god man förordnad…
     - 2 days ago, 2023-03-24 14:49 -
    • Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade
     Enbart det förhållandet att en assistansanordnare underlåtit att på föreskrivet sätt lämna uppgifter till kommunen innebär inte att den insatsberättigade kan nekas retroaktiv ersättning för kostnader för assistans.
     - 2 days ago, 2023-03-24 14:31 -
    • Man häktas för misstänkt mord i Taberg
     En man i 20-årsåldern har idag häktats, på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna som hittats i ett skogsparti utanför Taberg.
     - 2 days ago, 2023-03-24 13:04 -
    • Mord m.m. i Kramfors
     Åklagaren väckte den 21 mars åtal mot en person som är misstänkt för mord, alternativt grov misshandel och grovt vållande till annans död, samt grovt gravfridsbrott. Rättegången i målet kommer att inledas den 3 april.
     - 2 days ago, 2023-03-24 12:53 -
    • Beslut om häktning och tid för dom i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka
     Tingsrätten har i dag beslutat att de tre män som är häktade i målet ska fortsätta att vara häktade. Dom kommer att meddelas den 26 april 2023 kl. 11.00.
     - 2 days ago, 2023-03-24 10:05 -
    • Högsta domstolen har beslutat att Hovrätten för Västra Sverige ska yttra sig i ett uppmärksammat mål
     Högsta domstolen har i dag beslutat att Hovrätten för Västra Sverige ska yttra sig över riksåklagarens överklagande i ett uppmärksammat mål. Yttrandet ska avse vad riksåklagaren har anfört i fråga om att rättegångsfel har begåtts i hov…
     - 2 days ago, 2023-03-24 09:10 -
    • Nya domarutnämningar
     Regeringen har utnämnt nya domare.
     - 3 days ago, 2023-03-23 15:17 -
    • Remissvar
     Remissvar över delbetänkandet Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet (SOU 2022:66)
     - 3 days ago, 2023-03-23 14:59 -
    • Sveriges Domstolar populäraste arbetsgivaren bland studenter
     För första gången hamnar Sveriges Domstolar i topp när juriststudenterna rankar den mest attraktiva arbetsgivaren.
     - 3 days ago, 2023-03-23 10:30 -
    • Fyra män döms för hanteringen av 330 kilo kokain som dumpades från ett fartyg
     I maj 2020 lastades 380 kilo kokain av från ett lastfartyg till en mindre båt utanför Göteborg. 50 kilo förlorades i havet. De fyra män som har stått åtalade för hanteringen av lasten har dömts till ansvar för synnerligen grovt narkotikabr…
     - 3 days ago, 2023-03-23 10:00 -

    Socialstyrelsen

     Sveriges Kommuner och Landsting