Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm
  Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -
 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna i Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 24–25 april 2018. Föreläsningen har titeln "Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn".-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -
 • Brottsoffermyndigheten söker handläggare för projekt och regeringsuppdrag vid kunskapscentrum
  Brottsoffermyndigheten växer och har flera nya projekt på gång. Just nu söker vi dig som vill arbeta som handläggare för projekt och regeringsuppdrag, bland annat om den nya sexualbrottslagstiftningen.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -
 • Brottsoffermyndigheten söker notariemeriterad jurist till brottsskadeenheten
  Brottsoffermyndigheten växer och har flera nya projekt på gång. Just nu söker vi en notariemeriterad jurist för beslut om brottsskadeersättning.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2018
  Den 1 april 2018 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamh…
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -
 • Se bilderna från Internationella Brottsofferdagen
  Den 22 februari 2018 uppmärksammades den Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. Drygt 400 personer var på plats för att ta del av aulaföreläsningar och seminarier inom brottsofferområdet.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -
 • Unga ska få kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen
  Brottsoffermyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen. Målgruppen är i huvudsak unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag.--…
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -
 • Internationella Brottsofferdagen 2018
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -
 • Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm
  Nu har rättegången om attentatet på Drottninggatan i Stockholm inletts. Om du blev utsatt för brott och har ersättningsanspråk på grund av skador är det bra att kontakta polisen om du inte har gjort det tidigare. Du kan också kontakta lastbi…
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -
 • Så tycker förskolepersonalen om Liten och trygg
  Brottsoffermyndigheten har utvärderat Liten och trygg som är en handledning för förskolepersonal om brott, känslor och rättigheter. Över 95 procent av de svarande anser att handledningen gjort det enklare för dem att samtala med barnen om kä…
  - 3 days ago, 2018-04-22 15:03 -

Brottsförebyggande rådet

 • Råd för framtiden hetare än någonsin
  Nu öppnar årets brottsförebyggande konferens, Råd för framtiden. 600 av landets brottsförebyggare möts i Örebro för praktisk kunskap i vardagen – kameraövervakning, socialt utsatta områden och säkra festivaler står på programmet. 
  - 8 days ago, 2018-04-17 06:30 -
 • Allvarligare konsekvenser för äldre som utsätts för brott
  Drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Det finns även organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre. Det förekommer också att äldre utsätts för misshandel av en partner, barn eller ba…
  - 9 days ago, 2018-04-16 06:30 -
 • Brottsförebyggande arbete behöver prioriteras
  Många kommuner saknar en samordnare som arbetar med brottsförebyggande frågor. De samordnare som finns, arbetar ofta med ett antal andra uppgifter utöver det brottsförebyggande. Näringslivet har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet…
  - 21 days ago, 2018-04-04 07:23 -
 • Slutlig brottsstatistik 2017
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.
  - 29 days ago, 2018-03-27 07:31 -
 • Kameraövervakning i kombination med proaktivt polisarbete kan förebygga brott
  Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar, såväl i Sverige som i många andra länder. Två skäl till detta är ökade krav på trygghet och säkerhet samt den tekniska utvecklingen.
  - 33 days ago, 2018-03-23 12:56 -
 • Brott i arbetslivet vanligare i kvinnodominerade yrken
  Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent u…
  - 36 days ago, 2018-03-20 08:00 -
 • Boende i utsatta områden anpassar sig efter kriminella
  Kvinnor i socialt utsatta områden är otryggare än män i samma områden. Män, särskilt yngre, har lägre förtroende för polisen än vad kvinnor har. Något som drar ned befolkningens förtroende är att polisens insatser mot exempelvis buskör…
  - 41 days ago, 2018-03-15 09:30 -
 • Trakasserier och hot mot elitidrotten
  Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte at…
  - 43 days ago, 2018-03-13 13:06 -
 • Ungdomar i rika stadsdelar misstänks sällan för narkotikabruk
  I rikare stadsdelar i Stockholm misstänks ungdomar mer sällan för narkotikabruk än i områden med lägre medelinkomst, trots att de rapporterar högre narkotikakonsumtion. Det är också sex gånger vanligare att pojkar misstänks för eget bruk…
  - 49 days ago, 2018-03-07 07:30 -
 • Purple Flag-certifiering gör Karlskoga tryggare
  Att ta en shoppingtur efter klockan fem i Karlskoga ska inte längre vara omöjligt. Inte heller att ha en trevlig utekväll eller känna sig trygg under kvällspromenaden. Efter att staden Purple Flag-certifierades i oktober 2017 kan invånare och b…
  - 50 days ago, 2018-03-06 09:21 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • Skotthål upptäckta och polisanmälda
    I samband med fönsterputsning på hovrätten i Malmö upptäcktes på onsdagsmorgonen skador i fasaden som har orsakats av att någon beskjutit byggnaden.
    - 2014-04-23 13:02 -
   • Skattesmäll för delägare i finanshärva
    Skatteverket beslutade i december 2012 att öka inkomst av tjänst med 5,1 mkr för en av delägarna i Värmlands Finans Sverige AB. Beslutet gäller för taxeringsåren 2011 och 2012. Skatteverket påförde även straffavgift med 1 mkr. Förvaltning…
    - 2014-04-22 09:38 -
   • Tre års fängelse för hämndplaner
    Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt angående förberedelse till mord som begåtts i bl.a. Falkenberg under perioden den 27…
    - 2014-04-17 09:03 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-16
    - 2014-04-17 08:14 -
   • Nya domarutnämningar
    Regeringen har 2014-04-10    
    - 2014-04-17 08:07 -
   • Svea hovrätt söker
    en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .
    - 2014-04-16 11:23 -
   • Förstod du varför du dömdes? - Tingsrätten intervjuar parter för ökad begriplighet
    Går det att förstå hur tingsrätten har dömt och varför? Under veckorna 17–20 kommer Jönköpings tingsrätt att intervjua parter som fått domar muntligt avkunnade. Syftet är att hämta in synpunkter för att kunna meddela domar på ett sät…
    - 2014-04-16 09:20 -
   • Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
    Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig kvinna med ett knivliknande föremål.
    - 2014-04-16 09:14 -
   • Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
    Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar och andra bolag.
    - 2014-04-16 09:01 -
   • Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad
    Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åt…
    - 2014-04-16 06:59 -

   Kriminalvården

   • nyMöt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -
   • nyUnik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -
   • nyKrami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -
   • nyTräffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -
   • nyKriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -
   • nySatsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -
   • nyBarnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -
   • nySuccé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -
   • nyHur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -
   • nyMartin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2018-04-25 17:57 -

   Socialstyrelsen

   • Socialstyrelsen rekommenderar att nyfödda screenas för sjukdomen SCID
    Socialstyrelsen föreslår att alla nyfödda barn ska testas för sjukdomen SCID, svår kombinerad immunbrist. Med sådan screening skulle 2-3 barn varje år kunna få diagnos och behandling för den dödliga sjukdomen. Förslaget går nu ut på remi…
    - 5 days ago, 2018-04-20 09:00 -
   • Införandet av ny teknik och e-tjänster i socialtjänsten går trögt
    Digitaliseringen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har ännu inte tagit riktig fart konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Dock räknar man med att övergången från analoga till säkrare digitala trygghetslarm kom…
    - 6 days ago, 2018-04-19 09:00 -
   • Ökning av kommunal personlig assistans för barn
    Kommunalt beslutad personlig assistans är den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest mellan 2016 och 2017. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland barn i åldern 0-12 år ökade kommunalt beslutad personlig assistans med 22 procent.…
    - 8 days ago, 2018-04-17 09:00 -
   • Förskrivningen av adhd-läkemedel varierar kraftigt i landet
    Andelen barn som får adhd-läkemedel skiljer stort över landet. I Gävleborgs län hade 8,6 procent av de 10-17-åriga pojkarna och 4,7 procent av flickorna minst ett sådant läkemedelsuttag 2017. Motsvarande siffror för Jönköpings län är 3,6…
    - 19 days ago, 2018-04-06 09:00 -
   • Rapport om metoder för åldersbedömningar förtydligas
    Socialstyrelsen har gjort en ny bedömning av en systematisk översikt om metoder för åldersbedömning. Rapportens slutsats, att magnetkamera är en lovande metod som bör studeras vidare, kvarstår. Däremot behöver beräkningarna förtydligas oc…
    - 21 days ago, 2018-04-04 18:35 -
   • Allt fler äldre får många olika läkemedel
    Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Tydliga regionala skillnader syns också vad gäller antalet lår- och höftfrakturer, visar rapporten "Öppna jämförelse…
    - 21 days ago, 2018-04-04 09:00 -
   • Socialstyrelsen drar tillbaka material om barn som är gifta
    Efter starka reaktioner har Socialstyrelsen beslutat att dra tillbaka materialet om barn som är gifta.
    - 27 days ago, 2018-03-29 12:40 -
   • Utvärdering av universitetssjukvård visar på vissa förbättringsområden
    En utvärdering av universitetssjukvården i förhållande till ALF-avtalet visar på i huvudsak goda resultat. Men det finns områden där förbättringar behöver göras. Bland annat är det brist på personer med docentkompetens, och det behövs i…
    - 28 days ago, 2018-03-28 10:00 -
   • Avancerat ingrepp kan halvera risken för ny stroke
    En metod som minskar risken att få en ny stroke hos personer under 60 år prioriteras högt i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för strokevård. Det är en av nyheterna som tillkommit sedan remissversionen släpptes i våras.I samband med…
    - 28 days ago, 2018-03-28 09:00 -
   • Vård vid endometrios ska förbättras med nya riktlinjer
    Kunskapen om sjukdomen endometrios behöver bli betydligt bättre inom vården. Det är också viktigt att smärtan inte normaliseras, att vårdinsatser sätts in tidigt och att fler får tillgång till individualiserad behandling.Det är några cen…
    - 34 days ago, 2018-03-22 09:00 -

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder
    SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete med fokus på förebyggande och frivilliga insatser.
    - 5 days ago, 2018-04-20 10:07 -
   • Digitalisering kräver fördjupad samverkan
    Mål och strategi för digitalisering av offentlig sektor välkomnas av SKL, som menar att det krävs en fördjupad samverkan mellan staten och kommunsektorn för att uppfylla målen i strategin.
    - 5 days ago, 2018-04-20 09:40 -
   • SKL kritiskt till nya energiregler
    Boverket föreslår nya byggregler för energianvändning. Förslaget riskerar att ge en ökad klimatpåverkan och minskad resurseffektivitet istället för tvärtom, skriver SKL i ett yttrande.
    - 5 days ago, 2018-04-20 09:32 -
   • Så ska välfärden hitta och utveckla framtidens chefer
    För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med medarbetarna. I en ny rapport diskuterar SKL hur välfärden blir mer attraktiv för nya chefer.
    - 6 days ago, 2018-04-19 06:31 -
   • Glädjande besked om höghastighetsbanor
    SKL välkomnar att regeringen nu bjuder in allianspartierna och Vänsterpartiet till överläggningar om framtida satsningar på stambanor för höghastighetståg.
    - 8 days ago, 2018-04-17 12:16 -
   • Det behövs framförhållning vid satsning på feriejobb
    Satsningen på feriejobb i regeringens budget är positiv, men för att kommunerna ska kunna använda extrapengarna behöver informationen komma tidigare.
    - 8 days ago, 2018-04-17 07:56 -
   • SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget
    Regeringens satsning på ny teknik i äldreomsorgen välkomnas av SKL. Riktade statsbidrag är dock fortsatt problematiskt för att hantera kommunsektorns långsiktiga utmaningar.
    - 9 days ago, 2018-04-16 09:36 -
   • Fokus på kvalitet i särskilt boende för äldre
    Över 200 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om kvalitetsarbete i särskilt boende för äldre. En rapport har nu lämnats till regeringen, samtidigt som arbetet fortsätter.
    - 15 days ago, 2018-04-10 08:29 -
   • Rapport av arbetet för psykisk hälsa 2017
    SKL har lämnat en rapport till regeringen om vad som gjorts inom överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017”. Behov av långsiktiga satsningar kvarstår.
    - 21 days ago, 2018-04-04 13:06 -
   • Äldrevård och omsorg jämförd
    Vården och omsorgen om äldre har både förbättras och försämrats något jämfört med förra året. Det visar en gemensam rapport från SKL och Socialstyrelsen.
    - 21 days ago, 2018-04-04 07:00 -