Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyBarn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Stockholm
  Den 22 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer.-- Delivered by Feed43 service
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -
 • nyViktimologisk forskarkonferens 2017, Stockholm
  Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn oc…
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -
 • nyTemadag Riva hinder, Umeå
  Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.-- Delivered by Feed43 service
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -
 • nyTemadag om barns utsatthet för våld, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barns utsatthet för våld. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.-- Delivered by Feed43 service
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -
 • nyBrottsoffermyndighetens kunskapscentrum söker nya medarbetare
  Brottsoffermyndigheten söker en jurist och en kommunikatör till kunskapscentrum.-- Delivered by Feed43 service
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -
 • nyUppdrag till Brottsoffermyndigheten om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat
  Regeringen har i dag beslutat om en handlingsplan för att stärka arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer. Inom ramen för handlingsplanen får Brottsoffermyndigheten i uppdrag…
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -
 • nyBrottsoffermyndigheten i Almedalen 2017
  Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?” och det andra ”Från oro till anmälan – att uppmärksamma…
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -
 • nySå får ni ut ert projektbidrag
  Om ni har beviljats medel av Brottsofferfonden får ni ett kontrakt skickat till er. Den eller de som är behöriga företrädare för föreningen ska underteckna kontraktet och skicka in det. Därefter betalar Brottsoffermyndigheten ut projektbidrag…
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -
 • nyÖver 10 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och forskning
  Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår 10,5 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Bidragen till ideella organisationer som arbetar med brottsofferfrågor fortsätter att öka.-- Delivered by Feed43 se…
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -
 • nyNya beslut om ersättning efter skolattack
  Brottsoffermyndigheten ger sex personer mellan 10 000 och 20 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning efter skolattacken i Trollhättan. Fem personer blir utan ersättning. Brottsoffermyndigheten har bedömt att dessa fem personer inte har…
  - 16 hours ago, 2017-07-22 00:03 -

Brottsförebyggande rådet

 • Brotten som anmäls mest på sommaren

  - 15 days ago, 2017-07-07 12:40 -
 • Anmälda brott under första halvåret 2017
  Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (−2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de…
  - 16 days ago, 2017-07-06 07:33 -
 • Gå från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet
  Hur går man från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet - och varför är det ibland så svårt att ta nästa steg? Det var temat för en fika på Brottsförebyggande rådets årliga konferens, Råd för framtiden , i mars, där en g…
  - 19 days ago, 2017-07-03 12:26 -
 • Pris för gränsöverskridande forskning och ett banbrytande livsverk
  Årets Stockholm Prize in Criminology delades i förra veckan ut av Drottningen. Mottagare är professor Richard E. Tremblay. Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottsli…
  - 22 days ago, 2017-06-30 12:27 -
 • Brå medverkar i Almedalen

  - 23 days ago, 2017-06-29 11:19 -
 • Medborgarlöfte ska skapa ett tryggare stationsområde i Jakobsberg
  När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen…
  - 26 days ago, 2017-06-26 13:21 -
 • Föräldrar viktiga för att förebygga brott och minska våldsamt beteende
  Forskning om sambandet mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende, har bidragit till att professor Richard E. Tremblay, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology . På tisdag de…
  - 33 days ago, 2017-06-19 06:30 -
 • Fokus på brott mot äldre i ny studie
  Kunskapen om vilka typer av brott som främst drabbar äldre personer och vilka särskilda utmaningar som äldre brottsoffer ställs inför är väldigt begränsad i Sverige. Brå har därför startat ett forskningsprojekt om äldre som ska öka ku…
  - 37 days ago, 2017-06-15 06:00 -
 • Center mot våldsbejakande extremism
  I en debattartikel i dagens DN aviserar justitie- och migrationsminsistern och kultur- och demokratiministern att den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism ska övergå till ett nytt permanent centrum – och beskriver si…
  - 38 days ago, 2017-06-14 07:57 -
 • Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga
  Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i soci…
  - 51 days ago, 2017-06-01 06:30 -

Polisen

 • Ska din tonåring på festival?
  Under sommaren händer det mycket på alla håll och kanter i länet. Till helgen arrangeras till exempel Trästockfestivalen i Skellefteå och nu börjar även Motorveckan i Lycksele.
  - 2 days ago, 2017-07-20 14:01 -
 • Nya lärosäten för polisutbildningen undersöks
  Polisen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta polisutbildningen vid ytterligare två lärosäten, en i södra och en i västra Sverige. Det beslutade regeringen på torsdagen.
  - 2 days ago, 2017-07-20 09:13 -
 • Kontrakt skrivet för Rinkeby polishus
  Ett steg närmare byggstart av det nya polishuset i Rinkeby togs onsdag den 19 juli. Kontraktet för det kommande bygget skrevs då på efter att tiden att överklaga hade passerat.
  - 3 days ago, 2017-07-19 15:08 -
 • Båtmotortjuvar döms för fem stölder

  - 3 days ago, 2017-07-19 13:21 -
 • Polisen arbetar för ökad synlighet i Dalsland
  Polisen arbetar för att bli mer synlig i Dalsland och för att öka trafiksäkerheten här. Arbetet är en del i det medborgarlöfte som togs fram för Dals-Eds kommun 2017.
  - 3 days ago, 2017-07-19 11:42 -
 • Omfattande utbildning mot terrorism
  Polisen genomför omfattande utbildningsinsatser för att kunna bemöta terrorism. Det finns inga planer på neddragningar av dessa utbildningar.
  - 3 days ago, 2017-07-19 11:35 -
 • Brottsförebyggande inriktning
  I Östersund inleds Krogstråket fredagen den 21 juli och polisen kommer att öka sin närvaro för att bidra till en säker och trygg vistelse.
  - 3 days ago, 2017-07-19 07:35 -
 • Förhindra bostadsinbrott
  Det finns saker du kan göra för att öka inbrottsskyddet och göra det svårare för tjuven att göra inbrott i din bostad under din semester.
  - 5 days ago, 2017-07-17 14:29 -
 • Tre häktade för grov våldtäkt i Barkarby
  Vid 21-tiden fredag den 14 juli anmälde ett brottsoffer att hon blivit utsatt för grov våldtäkt i Barkarby. Tre personer är nu häktade i ärendet.
  - 5 days ago, 2017-07-17 12:29 -
 • Obekväma beslut krävs
  Rikspolischef Dan Eliasson och chefen Noa Mats Löfving skriver på DN Debatt om att motverka terrorism.
  - 5 days ago, 2017-07-17 11:31 -

Åklagarmyndigheten

  Sveriges Domstolar

  • Skotthål upptäckta och polisanmälda
   I samband med fönsterputsning på hovrätten i Malmö upptäcktes på onsdagsmorgonen skador i fasaden som har orsakats av att någon beskjutit byggnaden.
   - 2014-04-23 13:02 -
  • Skattesmäll för delägare i finanshärva
   Skatteverket beslutade i december 2012 att öka inkomst av tjänst med 5,1 mkr för en av delägarna i Värmlands Finans Sverige AB. Beslutet gäller för taxeringsåren 2011 och 2012. Skatteverket påförde även straffavgift med 1 mkr. Förvaltning…
   - 2014-04-22 09:38 -
  • Tre års fängelse för hämndplaner
   Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt angående förberedelse till mord som begåtts i bl.a. Falkenberg under perioden den 27…
   - 2014-04-17 09:03 -
  • Nya domarutnämningar
   Regeringen har 2014-04-16
   - 2014-04-17 08:14 -
  • Nya domarutnämningar
   Regeringen har 2014-04-10    
   - 2014-04-17 08:07 -
  • Svea hovrätt söker
   en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .
   - 2014-04-16 11:23 -
  • Förstod du varför du dömdes? - Tingsrätten intervjuar parter för ökad begriplighet
   Går det att förstå hur tingsrätten har dömt och varför? Under veckorna 17–20 kommer Jönköpings tingsrätt att intervjua parter som fått domar muntligt avkunnade. Syftet är att hämta in synpunkter för att kunna meddela domar på ett sät…
   - 2014-04-16 09:20 -
  • Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
   Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig kvinna med ett knivliknande föremål.
   - 2014-04-16 09:14 -
  • Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
   Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar och andra bolag.
   - 2014-04-16 09:01 -
  • Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad
   Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åt…
   - 2014-04-16 06:59 -

  Kriminalvården

   Socialstyrelsen

   • Många organdonatorer – men behovet fortsatt stort
    Hittills i år har 91 avlidna personer kunnat bli organdonatorer. Det innebär ett resultat i nivå med 2016, då antalet donatorer var högre än någonsin tidigare. Samtidigt är det fortsatt många som står på väntelistan för ett nytt organ.
    - 9 days ago, 2017-07-13 09:00 -
   • Könsdysfori ökar – särskilt bland unga
    Antalet personer som får diagnosen könsdysfori ökar. Särskilt tydlig är ökningen bland unga, det visar en ny sammanställning från Socialstyrelsen.
    - 17 days ago, 2017-07-05 09:00 -
   • Underlag till demensstrategi lämnas över
    Det finns stora brister i vård och omsorg om personer med demenssjukdom när det gäller kompetens, samverkan och insatser för patienter och anhöriga. Vården skiljer sig också åt i landet. I dag lämnar Socialstyrelsen över ett underlag till e…
    - 23 days ago, 2017-06-29 14:30 -
   • Många initiativ har gjorts för cancervården
    Debattreplik av Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Länstidningen Östersunds webbplats den 29 juni 2017.
    - 23 days ago, 2017-06-29 09:25 -
   • Andelen ensamkommande flickor och yngre barn ökar
    En allt större andel av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn. Socialstyrelsens analys visar att kommunerna behöver utveckla sitt mottagande av dem. Många befinner sig i en utsatt situation – flera av flickor…
    - 23 days ago, 2017-06-29 09:00 -
   • Ny specialitet ska stärka kvaliteten i framtidens specialisttandvård
    Införandet av en ny specialitet ska leda till en god och patientsäker tandvård för äldre, multisjuka och patienter med funktionsnedsättning.
    - 31 days ago, 2017-06-21 10:00 -
   • Spelmissbruk likställs med annat missbruk
    Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner liksom landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar.
    - 32 days ago, 2017-06-20 17:00 -
   • Placerade barn klarar gymnasiet sämre än andra
    Barn som är placerade sista året i grundskolan klarar gymnasiet betydligt sämre än jämnåriga som inte omhändertagits av socialtjänsten. Färre än fyra av tio lyckas slutföra en treårig gymnasieutbildning. Av de som inte placerats är det d…
    - 37 days ago, 2017-06-15 13:00 -
   • ”Ny modell för nationell högspecialiserad vård”
    Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, och Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL. Publicerad på Dagens Medicins webbplats den 15 juni 2017.
    - 37 days ago, 2017-06-15 07:00 -
   • Ny studie: Varannan sjuksköterska läser vidare till specialist

    - 38 days ago, 2017-06-14 09:00 -

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • Stärkt skydd för hotade förtroendevalda ses över
    Regeringen ska utreda möjligheten till ett förstärkt skydd för hot och hat mot förtroendevalda. SKL ser positivt på att frågan lyfts i regeringens handlingsplan.
    - 9 days ago, 2017-07-13 14:19 -
   • Tillfälligt bidrag ska stötta ensamkommandes boende
    Nu skjuter regeringen till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor som ett stöd för kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor.
    - 15 days ago, 2017-07-07 11:22 -
   • Skolans utmaningar löser vi gemensamt
    SKL välkomnar Skolkommissionens förslag om extra resurser till skolan, men avvisar förslaget om miniminivåer för kommunernas skolbudgetar. Det finns bättre sätt att uppnå en likvärdig skola.
    - 18 days ago, 2017-07-04 09:22 -
   • Trygg hela vägen – före, under och efter graviditeten
    SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur landstingen använt de medel som ingår i överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Cirka hälften har använts till bemanning.
    - 22 days ago, 2017-06-30 11:59 -
   • Lagförslag om vatten hotar samhällsutveckling
    Regeringens lagförslag om skärpta krav på vattenkraften måste arbetas om. Det slår hårt mot många olika verksamheter, inte bara vattenkraften, och kan stoppa viktig samhällsutveckling.
    - 23 days ago, 2017-06-29 14:58 -
   • SKL i samtal med regeringen om LSS
    SKL hade igår överläggningar med regeringen om LSS och personlig assistans. Den restriktiva tolkningen av LSS skapar oro hos brukare och ökade utgifter för många kommuner.
    - 23 days ago, 2017-06-29 08:16 -
   • Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända
    SKL och LRF har tagit fram en avtalsmall som kan göra det enklare för kommuner att ingå avtal med ägare av jord- och skogsbruksfastigheter som vill hyra ut boenden till nyanlända.
    - 26 days ago, 2017-06-26 11:28 -
   • Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman
    Pacta och KFS bildar en ny nationell arbetsgivarorganisation. Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige och stärka medlemsföretagens konkurrenskraft.
    - 26 days ago, 2017-06-26 09:39 -
   • Fortsatt trygg förlossningsvård
    Svensk förlossningsvård håller hög kvalitet. Men svårigheter att rekrytera och behålla erfarna barnmorskor är en utmaning på flera håll.
    - 32 days ago, 2017-06-20 13:46 -
   • 70 nya delägare i Inera – snabbare digitalisering möjlig
    Nu har nästan var fjärde – drygt 70 stycken – av Sveriges kommuner beslutat att gå in som delägare i Inera AB. Arbete pågår för att se vilka tjänster som ska prioriteras för kommunerna.
    - 36 days ago, 2017-06-16 09:09 -