Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyTemadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Sundsvall
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och…
  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
 • nyWebbsänd temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen
  Brottsoffermyndigheten webbsänder en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp oc…
  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
 • nyUtbildning för vittnesstödssamordnare 2019, Stockholm
  Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 11-12 november i Stockholm.-- Delivered by Feed43 service
  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
 • nyTemadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Växjö
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Växjö om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och s…
  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
 • nyBrottsoffermyndighetens jubileumskonferens
  Brottsoffermyndigheten firar 25 år som myndighet. Detta högtidlighålls genom en jubileumskonferens på Norra Latin i Stockholm tisdagen den 15 oktober. Anmälningstiden är förlängd till den 8 oktober 2019.-- Delivered by Feed43 service
  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
 • nyRiva hinder, temadag i Umeå
  Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som vänder sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Årets tema är samhällets bemötande och stöd till personer med f…
  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
 • nySista ansökningsdag till Brottsofferfonden hösten 2019
  Den 1 oktober 2019 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verks…
  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
 • nySe forskarfilmer – lär dig mer om brottsofferfrågor
  Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? Vilken roll spelar omgivningen för om en våldsutsatt kvinna lämnar en relation eller inte? Hur skiljer sig stödet mellan glesbygd och storstad? De här frågorna…
  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
 • nyTemadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Luleå

  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
 • nyYttrande över betänkande om skydd för barn som bevittnat brott
  Här kan du läsa Brottsoffermyndighetens yttrande över betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32).-- Delivered by Feed43 se…
  - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -

Brottsförebyggande rådet

 • Förtroendet för polisen har ökat
  Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung kvinna u…
  - 6 days ago, 2019-10-08 07:30 -
 • Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport
  För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att ge tidiga utsagor ett stö…
  - 13 days ago, 2019-10-01 08:15 -
 • Orsaksanalys – navet i arbetet för en tryggare station i Rinkeby
  Sommaren 2018 blev situationen ohållbar på tunnelbanestationen i Rinkeby i Stockholm. För att få komma åt problemen med öppen narkotikaförsäljning och ungdomsgäng använde de berörda parterna sig av Brås handbok för orsaksanalys. Utifrån…
  - 13 days ago, 2019-09-30 11:52 -
 • Yngre och män lagförs oftare för nya brott under tiden i frivård
  Mer än en tredjedel lagförs för nya brott som de begått under övervakningen – andelen är större bland män liksom bland yngre personer. Oftast handlar det om narkotikabrott, trafikbrott eller stöld.
  - 20 days ago, 2019-09-24 07:00 -
 • Sollentuna testar nytt arbetssätt med stöd av Brå
  Sollentuna är ett av sju pilotområden som får stöd av Brå i sitt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet. Brå var nyligen på plats och besökte kommunledningen, samordnare och polis för att utbyta kunskaper och ta del av erfarenh…
  - 25 days ago, 2019-09-18 12:35 -
 • Polisens forensiska verksamhet ofta avgörande för brottsutredningar
  Vid rättegångar kan bevis, såsom fingeravtryck och dna, fungera som underlag till en fällande dom. Därför kan det forensiska arbetet vara den pusselbit som gör det möjligt att utreda och väcka åtal. I Brås senaste kortanalys beskriver vi N…
  - 52 days ago, 2019-08-23 07:30 -
 • Analys gav nytt fokus för arbete mot ordningsstörningar vid fotbollsmatcher
  Trygg fotboll i Göteborg har tagit sig an problemen med våld och ordningsstörningar bland vissa supportrar och den otrygghet som det skapar. Satsningen har testats vid IFK Göteborgs hemmamatcher och är nu utvärderat av Malmö universitet med ek…
  - 53 days ago, 2019-08-21 14:36 -
 • Brå får i uppdrag av regeringen att studera narkotikamarknaden
  Regeringen kommer att ge Brå i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige. Uppdraget ska ge kunskap om narkotikamarknaden och dess konsekvenser, samt hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas.
  - 60 days ago, 2019-08-14 08:52 -
 • Anmälda brott under första halvåret 2019
  Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är  1 procent fler än under motsvarande period föregående år.
  - 95 days ago, 2019-07-11 07:30 -
 • Brå och CVE medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat organiserad brottslighet, våldsbejakande ext…
  - 2019-06-28 13:21 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   Kriminalvården

   • nyMöt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:41 -
   • nyUnik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:41 -
   • nyKrami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:41 -
   • nyTräffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:41 -
   • nyKriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
   • nySatsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
   • nyBarnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
   • nySuccé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
   • nyHur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -
   • nyMartin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 4 hours ago, 2019-10-13 16:40 -

   Socialstyrelsen

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • SKL välkomnar utredning om molntjänster
    Regeringen tillsätter en utredning av statliga myndigheters behov av it-drift samt rättsliga förutsättningar för utkontraktering till privata leverantörer. Även kommuner och regioner berörs.
    - 11 days ago, 2019-10-02 14:27 -
   • Lena Micko blir civilminister
    Lena Micko har idag utsetts till civilminister och lämnar därmed sina uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting.
    - 12 days ago, 2019-10-01 13:07 -
   • Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet under nästa år
    Konjunkturavmattningen i Sverige fortsätter visar SKL:s nya skatteunderlagsprognos. Under nästa år beräknas ekonomin att gå in i en lågkonjunktur.
    - 12 days ago, 2019-10-01 12:56 -
   • Lärare prisas med Guldäpplet 2019
    Tre lärare belönas idag med Guldäpplet för sitt arbete med hur digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar, möjligheter att lyckas i skolan.
    - 16 days ago, 2019-09-27 13:40 -
   • Äntligen ses villkoren för likvärdighetsbidraget över
    SKL har under lång tid drivit frågan om att regeringen måste se över antalet riktade statsbidrag och villkoren för likvärdighetsbidraget. Nu aviserar regeringen en översyn av villkoren.
    - 18 days ago, 2019-09-25 15:47 -
   • Forskningsstudie granskar digitala vårdmöten med läkare
    Idag presenteras en forskningsstudie som studerat 17 300 digitala vårdkontakter. Resultaten visar att det främst är yngre användare och att de flesta är nöjda med sin vårdkontakt.
    - 19 days ago, 2019-09-25 08:00 -
   • Jämställdhet i fokus för högnivåforum i New York
    Ett högnivåforum för lokala och regionala myndigheter äger nu rum i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar och diskuterar bland annat måluppfyllelsen av Agenda 2030.
    - 19 days ago, 2019-09-25 05:38 -
   • Investeringsstöd till hyresbostäder behöver förbättras
    Det statliga investeringsstödet till byggande av hyres- och studentbostäder behöver förbättras för att mer effektivt motverka bostadsbristen. Det skriver SKL i ett remissvar.
    - 21 days ago, 2019-09-23 08:00 -
   • Regional fysisk planering bör inte regleras i PBL
    Regional fysisk planering ska inte regleras i plan- och bygglagen, anser SKL. Det framhåller förbundet i ett yttrande till regeringen.
    - 23 days ago, 2019-09-20 11:59 -
   • Individuell mätning spar inte energi
    SKL avstyrker ett generellt krav på individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning i flerbostadshus. Breda svenska erfarenheter visar att det inte bidrar till energieffektivisering.
    - 23 days ago, 2019-09-20 09:46 -