Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyBrottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
 • nyWebbsändning om barn och ungas utsatthet för våld
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld den 17 april 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
 • nyHöjd ersättning vid oaktsam våldtäkt
  En man utsatte en kvinna för oaktsam våldtäkt i september 2018. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 55 000 kronor. Brottsoffermyndigheten har beslutat om högre brottsskadeersättning än så i enlig…
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
 • nySå kan övergrepp upptäckas bland äldre
  Ett formulär med tio frågor kan hjälpa sjukvården att upptäcka och följa upp utsatthet för övergrepp bland äldre. En första studie har visat att formuläret fungerar bra – utsatthet upptäcks oavsett om det hänt nyligen eller för över…
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
 • nyBrottsoffermyndigheten expert i två utredningar
  Brottsoffermyndigheten medverkar som expert och sakkunnig i två statliga utredningar som ska presentera förslag under 2021.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
 • nyRekord i inbetalningar från gärningspersoner
  Förra året krävde Brottsoffermyndigheten tillbaka 37 miljoner kronor från gärningspersoner som har en skuld till myndigheten. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin.-- Delivered by…
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
 • nyTre uppsatsvinnare får pris
  Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp, hur domstolar tillämpar ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott och hur förundersökningsbegränsning för…
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
 • nySe filmade föreläsningar från Internationella Brottsofferdagen 2020
  Den 21 februari högtidlighölls Internationella Brottsofferdagen 2020 på Norra Latin i Stockholm. Brottsoffermyndigheten arrangerade dagen tillsammans med nio ideella organisationer och årets tema var barn och ungas rättigheter. Nu finns de filma…
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
 • nyInformation om besök till Brottsoffermyndigheten
  Brottsoffermyndigheten kan med hänsyn till situationen kring utbrottet av coronaviruset för närvarande inte ta emot oplanerade personliga besök.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
 • nyFortsatt uppdrag om stöd till personer som utsätts för hot och hat
  Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida information om webbplatsen Tystna inte till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -

Brottsförebyggande rådet

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   Kriminalvården

   • nyMöt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
   • nyUnik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
   • nyKrami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
   • nyTräffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
   • nyKriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
   • nySatsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
   • nyBarnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
   • nySuccé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
   • nyHur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -
   • nyMartin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-04-10 05:38 -

   Socialstyrelsen

    Sveriges Kommuner och Landsting

    • nySamverkan för att tillgängliggöra personal
     SKR och Sobona har tagit fram en vägledning för att underlätta för anställda i kommunala företag eller andra kommunala verksamheter att bidra i kommuner och regioner under coronakrisen.
     - 14 hours ago, 2020-04-09 15:20 -
    • nyÄndringar i vårdöverenskommelser
     Regeringen har idag beslutat om ändringar i ett flertal av årets vårdöverenskommelser. Beskeden är nödvändiga för att avlasta kommuner och regioner i det ansträngda läge som nu råder.
     - 17 hours ago, 2020-04-09 13:08 -
    • SKR kräver ersättningsgaranti för hantering av covid-19
     Staten behöver garantera att kommuner och regioner ersätts för skäliga merkostnader inom hälso- och sjukvården för covid-19. SKR ställer nu kravet i en hemställan till regeringen.
     - 2 days ago, 2020-04-08 16:53 -
    • Skolans aktörer rekommenderar samarbete
     SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund rekommenderar samarbete mellan kommuner och enskilda huvudmän om regeringen beslutar om stängning av skolor och förskolor.
     - 2 days ago, 2020-04-08 08:15 -
    • Stärkt samverkan för inköp av bristvaror till kommunerna
     De största kommunerna och regionerna i Sverige har nu gått samman för att kunna öka inköpen av skyddsutrustning och andra bristvaror till alla kommuner i landet.
     - 2 days ago, 2020-04-08 06:30 -
    • Samarbete mellan regioner och life science-industrin
     SKR och branschorganisationer inom life science-industrin har tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under pågående pandemi.
     - 4 days ago, 2020-04-05 19:30 -
    • SKR: Säkra smittskyddslagens allmänna riktlinjer
     SKR avstyrker att regeringen ska kunna omfördela läkemedel och sjukvårdsmateriel mellan regioner och kommuner utöver dagens reglering.
     - 5 days ago, 2020-04-05 16:45 -
    • Överenskommelse om inlåning av vårdpersonal
     Läkare och fysioterapeuter som är verksamma enligt den nationella taxan kan efter en överenskommelse nu stötta regionerna i den akuta situationen med covid-19-patienter.
     - 5 days ago, 2020-04-05 16:30 -
    • Stängda skolor får ta emot mindre grupper av elever
     Stängda gymnasieskolor kan nu erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat utföra examinationer, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler.
     - 6 days ago, 2020-04-04 09:10 -
    • Krislägesavtal aktiveras för IVA i Region Stockholm
     SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.
     - 7 days ago, 2020-04-03 10:00 -