Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

  Brottsförebyggande rådet

  • 61 kommuner får ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder
   I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Med anledning av den nya lagen har kommuner kunnat söka ekonomiskt stöd från Brå för lokalt brottsförebyggande arbete. Brå har nu fattat…
   - 21 days ago, 2023-09-01 13:56 -
  • Brå får i uppdrag att stärka samverkan för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism
   Regeringen har gett Center mot vålds­bejakande extremism vid Brå i uppdrag att stärka sam­verkan mellan nationella myndig­heter och mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer, i syfte att före­bygga radikali­sering och sprid­ningen a…
   - 23 days ago, 2023-08-30 14:07 -
  • Brås generaldirektör Mattias Larsson ska utreda ordningslagen
   Regeringen har utsett Mattias Larsson till särskild utredare för en utredning som ska se över ordningslagen.
   - 35 days ago, 2023-08-18 14:44 -
  • Bedragare påstår att de är från Brå
   De senaste dagarna har privatpersoner utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från Brottsförebyggande rådet. Skulle någon okänd kontakta dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvi…
   - 44 days ago, 2023-08-09 14:07 -
  • Bjurholms kommun först med att ansöka om ekonomiskt stöd
   Efter att Brå lanserade e-tjänsten där kommuner kan ansöka om ekonomiskt stöd till brottsförebyggande insatser var Bjurholms kommun rekordsnabba med sin ansökan.
   - 46 days ago, 2023-08-07 15:49 -
  • Anmälda brott första halvåret 2023
   Nu publiceras den preliminära statistiken för första halvåret 2023 över anmälda brott. Här hittar du ett urval av statistiken.
   - 65 days ago, 2023-07-20 06:00 -
  • Ny lag träder i kraft – en milstolpe för det brottsförebyggande arbetet
   Från och med den 1 juli 2023 finns Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete på plats. För första gången regleras därmed det kommunala brottsförebyggandet i svensk lag.
   - 84 days ago, 2023-07-01 06:00 -
  • Brå medverkar i Almedalen
   Under Almedalsveckan medverkar vi för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. I år genomförs Almedalsveckan 27 juni – 1 juli. Här kan du se när du kan följa våra seminarier.
   - 96 days ago, 2023-06-19 13:03 -
  • Världsledande kriminologer samlas i Stockholm
   Idag, 12 juni, startar en av världens främsta kriminologikonferenser – The Stockholm Criminology Symposium på Münchenbryggeriet i Stockholm. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut av H.M. Drottning Silvia.
   - 2023-06-12 05:00 -
  • Grov fridskränkning mot barn
   Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda. Det framgår av en rapport från Brottsföreb…
   - 2023-06-01 06:00 -

  Polisen

   Åklagarmyndigheten

    Sveriges Domstolar

    • nyPrövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen
     Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.
     - 11 hours ago, 2023-09-22 14:02 -
    • nyHearing in case regarding disobeying police order
     On September 15, the prosecutor brought charges against a 20-year-old woman, who is suspected of disobeying a police order. The Malmö District Court will conduct a hearing on October 11, 2023.
     - 18 hours ago, 2023-09-22 07:21 -
    • nyHuvudförhandling i mål om ohörsamhet mot ordningsmakten
     Åklagaren väckte den 15 september åtal mot en 20-årig kvinna som är misstänkt för ohörsamhet mot ordningsmakten. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 11 oktober 2023.
     - 18 hours ago, 2023-09-22 07:14 -
    • nyMan misstänkt för försök till mord häktad
     Tingsrätten har i dag den 21 september 2023 häktat en man i 55-årsåldern såsom på sannolika skäl misstänkt för försök till mord där målsägande är polis.
     - 1 day ago, 2023-09-21 13:19 -
    • Nya domarutnämningar
     Regeringen har den 21 september 2023 utnämnt
     - 2 days ago, 2023-09-21 10:57 -
    • Förkortad expeditionstid den 21 september
     Torsdagen den 21 september har kammarrätten expeditionstid mellan 8.00-13.00.
     - 2 days ago, 2023-09-21 10:00 -
    • Svea hovrätt meddelar dom i mål om försök till finansiering av terrorism
     Svea hovrätt fastställer i huvudsak tingsrättens dom mot en man som är kopplad till PKK. Han döms för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott. Påföljden blir fängelse fyra år…
     - 3 days ago, 2023-09-20 09:00 -
    • Välkommen ökning av medel i en ekonomiskt utmanande tid
     50 miljoner kronor till domstolarna 2024, 75 miljoner 2025 och 150 miljoner 2026, det är beskedet när regeringen i dag presenterade budgetpropositionen. På sikt kan det trots detta finnas behov av ökade anslag, enligt Domstolsverkets bedömning.
     - 3 days ago, 2023-09-20 07:20 -
    • Ett avgörande om hur längden på ett näringsförbud ska bestämmas
     När längden på ett näringsförbud på grund av brott ska bestämmas bör straffvärdebedömningen kunna utgöra en utgångspunkt. Det ska dock göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.
     - 3 days ago, 2023-09-20 06:45 -
    • Nytt inlägg på domarbloggen
     Hur utvecklas man i rollen som domare? I början av juni höll tingsrätten ett internat för våra fiskaler på det temat. Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om internatet och är skrivet av tingsrättens administrativa fiskal.
     - 4 days ago, 2023-09-19 10:55 -

    Socialstyrelsen

     Sveriges Kommuner och Landsting