Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

  Brottsförebyggande rådet

  • Vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi presenteras 18 oktober
   Den 18 oktober klockan 14.30 presenteras vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi.
   - 8 days ago, 2022-09-22 10:03 -
  • Anläggningsboende i fokus för brottsförebyggande samverkan 
   För första gången har samverkansmodellen testats på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden. Utvärderingen visar att samverkansprocessen varit en bra utgångspunkt för att skapa tydliga strukturer för samverkan mellan aktörer som inte ti…
   - 22 days ago, 2022-09-08 14:25 -
  • Här är sommarens nya lagar
   Vid halvårsskiftet infördes möjligheten att besluta om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek, straffen för knivbrott skärptes och för att effektivisera terrorismlagstiftningen samlas nu de tidigare lagarna på området i en enda lag.…
   - 81 days ago, 2022-07-11 13:14 -
  • Ny generaldirektör för Brå
   Regeringen har utsett Mattias Larsson till ny general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022 och kommer närmast från en tjänst som departe­mentsråd och chef för straff­rätts­en…
   - 85 days ago, 2022-07-07 10:42 -
  • Brå gör fördjupad studie av hatbrott mot samer
   Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Studien ska särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som invol…
   - 86 days ago, 2022-07-06 13:30 -
  • Två nya uppdrag för att stärka säkerheten i skolan
   Brå har fått två nya uppdrag av regeringen. Brå ska kartlägga grövre våldsbrott i skolan och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan.
   - 99 days ago, 2022-06-23 10:59 -
  • The Stockholm Prize in Criminology delades ut i Stadshuset
   H.M. Drottning Silvia delade igår ut The Stockholm Prize in Criminology i en stor cermoni i Stadshuset.
   - 2022-06-15 11:36 -
  • Kriminologiforskare från hela världen samlas på The Stockholm Criminology Symposium
   13 juni startar en av världens främsta kriminologikonferenser – The Stockholm Criminology Symposium på Norra latin i Stockholm. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut av H.M. Drottning Silvia.
   - 2022-06-14 12:21 -
  • Påbörjade verkställigheter inom frivården 2021
   I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över kriminalvård avseende påbörjade verkställigheter inom frivården under 2021, Kriminalvård-frivård 2021.
   - 2022-06-14 07:30 -
  • Tryggare Skola – verktyget som sätter samspelet mellan fysisk och social miljö i centrum
   Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med Tryggare Sverige utvecklat arbetssättet och verktyget Tryggare Skola, som ska hjälpa skolor och kommuner att kartlägga brotts- och otrygghetsproblem i skolmiljön, analysera dem, välja rätt insatser oc…
   - 2022-06-10 12:19 -

  Polisen

   Åklagarmyndigheten

    Sveriges Domstolar

    • nyHovrätten skärper fängelsestraffet i mål om grova våldtäkter på ett äldreboende i Lerum
     Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för bl.a. grova våldtäkter mot boende på ett äldreboende i Lerum.
     - 4 hours ago, 2022-09-30 09:04 -
    • nyDom i gruvmålet
     Dom i målet där en 41-årig man är åtalad för grov våldtäkt och försök till mord vid Långgruvan utanför Norberg kommer att meddelas den 21 oktober 2022 kl. 11.00
     - 22 hours ago, 2022-09-29 14:25 -
    • nyNu är det dags att söka till mark- och miljöfiskal
     I och med rekryteringsomgången i november 2022 finns det för tredje året i rad möjlighet till att söka särskild domarutbildning med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt samt plan-och byggrätt.
     - 1 day ago, 2022-09-29 11:39 -
    • Politiker döms för sexuellt ofredande
     Jönköpings tingsrätt har i dag meddelat dom mot den regionpolitiker som åtalats för att ha klappat en yngre kvinnlig partikamrat på rumpan i samband med en partisammankomst i början av 2019.
     - 2 days ago, 2022-09-28 12:00 -
    • Nytt inlägg på domarbloggen
     Vad händer när huvudförhandlingen är avslutad? Veckans inlägg handlar om överläggningen som följer när förhandlingen är avslutad. Hur går en överläggning till? Och vad händer om rättens ledamöter inte är överens? Det är domaren Pe…
     - 3 days ago, 2022-09-27 09:54 -
    • Remissvar
     Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)
     - 3 days ago, 2022-09-27 09:51 -
    • Hovrätten meddelar dom i mål om våldtäkt mot barn och grov misshandel
     Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot en man i 40-årsåldern gällande våldtäkt mot barn och grov misshandel. Hovrätten dömer mannen för sju fall av våldtäkt mot barn och fyra fall av grov misshandel och höjer straffet till fängelse…
     - 3 days ago, 2022-09-27 09:00 -
    • Förvaltningsrätten bedömer att HEETS utgör en rökfri tobaksvara
     Folkhälsomyndigheten har beslutat att klassificera tobaksvaror av varumärket ”HEETS” som ”tobaksvara för rökning” då myndigheten bedömt att varorna konsumeras genom viss förbränning. Philip Morris Products S.A. har under processen i f…
     - 4 days ago, 2022-09-26 08:58 -
    • Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
     Kammarrätten har inte gjort en så noggrann sekretessprövning som krävs vid begäran om utlämnande av allmän handling.
     - 7 days ago, 2022-09-23 11:32 -
    • Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg
     Fråga om avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § första stycket 4 inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning av näringsbetingade andelar (Mål nr 3365-22, Kammarrätten i…
     - 7 days ago, 2022-09-23 09:01 -

    Socialstyrelsen

     Sveriges Kommuner och Landsting