Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyBrottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
 • nyBrottsoffermyndigheten på Socionomdagarna, Stockholm
  Brottsoffermyndigheten medverkar på Socionomdagarna i Stockholm den 11-12 november 2020 som utställare. Dessutom kommer Fredrik Selin, jurist på Brottsoffermyndigheten, att föreläsa om den nya sexualbrottslagstiftningen.-- Delivered by Feed43 se…
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
 • nyViktimologisk forskarkonferens 2020, Stockholm
  Den 5 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
 • nyRiva hinder, en föreläsningsserie om våld i nära relationer
  Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för femte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete.-- Delivered…
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
 • nyWebbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, september 2020
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld fredag den 4 september 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
 • nyVarning för bedrägerier
  Brottsoffermyndigheten varnar för bedragare som påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för bedrägerier som den uppringda har utsatts för. De kan dessutom ringa från ett telefonnummer som…
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
 • nyBrottsoffermyndigheten söker utredare
  Brottsoffermyndigheten söker nu en utredare till Kunskapscentrum. Välkommen med din ansökan senast 24 augusti.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
 • nyWebbplats om hot och hat översatt till engelska
  Brottsoffermyndigheten har översatt webbplatsen Tystna inte till engelska. På webbplatsen finns information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författa…
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
 • nySommarens öppettider på Brottsoffermyndigheten
  Mellan den 22 juni och 14 augusti går det att nå myndigheten via telefon mellan klockan 8 –12.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
 • nyBrottsoffermyndigheten ska förbereda insats om näthat
  Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en informationsinsats om näthat. Myndigheten ska analysera vilka behov som finns och hur en insats kan utformas för att nå ut brett till allmänheten.-- Delivered by Feed43 se…
  - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -

Brottsförebyggande rådet

 • Ökning av anmälda brott i juni, trots pandemin
  Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.
  - 33 days ago, 2020-07-09 07:32 -
 • Flickor får oftare åtalsunderlåtelse
  Bland ungdomar får flickor åtalsunderlåtelse i högre utsträckning än pojkar när de lagförs. I en kortanalys från Brå undersöks om åklagare behandlar pojkar och flickor lika.
  - 41 days ago, 2020-07-01 06:30 -
 • Fyra av tio gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin
  Det är cirka sju gånger vanligare att gärnings­personer vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någo…
  - 42 days ago, 2020-06-30 06:00 -
 • Kommunala skillnader i brottsförebyggande arbete
  Det brottsförebyggande arbetet tenderar att vara mer strukturerat i kommuner och stadsdelar med högre nivå av självrapporterad utsatthet för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  - 48 days ago, 2020-06-24 06:30 -
 • LOV 3§-områden: Minskad brottslighet och ökad trygghet?
  I Gamlestaden i Göteborg har man under en längre tid haft problem med narkotikarelaterad brottslighet. När otryggheten och antalet incidenter kopplade till missbruk och narkotikahandel ökade i stadsdelen beslutade man att agera och ansökte om LO…
  - 50 days ago, 2020-06-22 09:10 -
 • Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes
  Antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018. Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Det visar Brottsfö…
  - 57 days ago, 2020-06-15 07:00 -
 • Gör som du vill att andra ska göra
  I sitt uppdrag som samordnare av det brottsförebyggande arbetet i Jämtlands län arbetar Emma Ekdahl efter deviserna ”jobba smart” och att ”gå före med gott exempel”. Det finns inga lagkrav på att lokala aktörer, utöver polisen, ska jo…
  - 61 days ago, 2020-06-11 09:34 -
 • Svagare minskning av anmälda brott under maj månad
  Antalet anmälda brott i maj 2020 har minskat med 3 procent, jämfört med i maj förra året. Det är en minskning för tredje månaden i rad, men en svagare minskning jämfört med de första två pandemi­månaderna mars och april.
  - 61 days ago, 2020-06-11 07:30 -
 • Orsaksanalys framgångsfaktor vid samverkan i Rinkeby
  Efter oroligheter i Rinkeby tunnelbanestation arbetade Polisen och MTR med flera aktörer utifrån Brås samverkansmodell för lokalt brottsförebyggande arbete. En utvärdering visar att orsaksanalysen var en av framgångsfaktorerna.
  - 68 days ago, 2020-06-04 06:03 -
 • Statskontoret har utvärderat satsningarna på Brå
  Statskontoret har utvärderat regeringens satsningar på Brottsförebyggande rådet (Brå).
  - 71 days ago, 2020-06-01 08:44 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   Kriminalvården

   • nyMöt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
   • nyUnik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
   • nyKrami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
   • nyTräffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
   • nyKriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
   • nySatsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
   • nyBarnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
   • nySuccé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
   • nyHur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -
   • nyMartin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2020-08-11 06:45 -

   Socialstyrelsen

    Sveriges Kommuner och Landsting

    • Regeringen har lyssnat på kommunerna inför skolstart
     Regeringen meddelar att det kommer att vara möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- eller distansundervisning. SKR välkomnar beskedet.
     - 26 days ago, 2020-07-16 15:51 -
    • Viktig granskning av särskilda boenden
     Idag har IVO presenterat preliminära resultat av sin pågående granskning av landets 1700 särskilda boenden. SKR välkomnar granskningen, som är ett viktigt led i lärandet under pandemin.
     - 35 days ago, 2020-07-07 11:42 -
    • Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete
     Idag publicerar SKR en skrift om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. Nu behöver vården ta tillvara den utveckling som skett.
     - 40 days ago, 2020-07-02 10:00 -
    • Myndigheter uppmanas att fortsätta undvika enkäter
     SKR fortsätter att vara restriktiv med enkäter till kommuner och regioner. Av samma skäl uppmanar SKR även myndigheter att undvika enkätutskick under hösten.
     - 41 days ago, 2020-07-01 08:22 -
    • SKR redo att bistå i coronakommissionens arbete
     I dag presenterade regeringen en kommission som ska utreda krisarbetet kopplat till covid-19. SKR välkomnar beskedet och bidrar gärna i kommissionens arbete.
     - 42 days ago, 2020-06-30 15:28 -
    • Dialog och hårt arbete behövs i arbetet med Agenda 2030
     SKR välkomnar att staten vill ha en nära dialog med SKR, kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030. Samtidigt behövs ökad tydlighet från regeringen om hur målen ska uppnås.
     - 43 days ago, 2020-06-29 09:11 -
    • Caroline Olsson ny chef för arbetsgivarpolitiska frågor
     Caroline Olsson har anställts som chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Caroline Olsson tillträder sin tjänst den 1 september.
     - 46 days ago, 2020-06-26 11:30 -
    • Viktig utredning för framtidens arbetsmarknadspolitik
     Utredningen om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken visar på kommunernas viktiga roll för arbetslösa. Nu behövs snabbt ett system där alla kan bidra konstruktivt och effektivt.
     - 46 days ago, 2020-06-26 09:11 -
    • Beslut om skolstatistik leder till sämre information
     Skolverket har beslutat att bara publicera statistik på riksnivå - statistik på kommunal nivå försvinner. SKR hoppas nu att riksdagen, när de får frågan på sitt bord, snabbt åtgärdar detta.
     - 46 days ago, 2020-06-26 08:23 -
    • SKR lyfter behovet av en radikal klimatomställning
     Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.
     - 46 days ago, 2020-06-26 08:19 -