Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyTemadag om barn och ungas utsatthet för våld
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barn och ungas utsatthet för våld i Malmö den 17 april 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
 • nyInternationella Brottsofferdagen
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Mer information om dagen och programmet för dagen kommer inom kort.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
 • nyTemadag Tystna inte – om hot och hat i samhällsdebatten, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten anordnar temadagen Tystna inte – om hot och hat i samhällsdebatten i Göteborg den 6 december 2019.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
 • nyBeslut om bidrag från Brottsofferfonden publiceras den 17 december 2019
  -- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
 • nyFår ersättning efter attack med handgranat
  En okänd person kastade på natten in en handgranat i en lägenhet där en kvinna och hennes fem barn befann sig. Hennes åttaåriga son dog av skador från handgranaten. Någon gärningsperson har inte gått att binda till brottet. De överlevande…
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
 • nyTemadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Sundsvall
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och…
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
 • nyWebbsänd temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen
  Brottsoffermyndigheten webbsänder en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp oc…
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
 • nySe föreläsningar från Brottsoffermyndighetens jubileumskonferens
  I år firar Brottsoffermyndigheten 25 år som myndighet. Det uppmärksammades den 15 oktober med en jubileumskonferens. Nu går det att se på föreläsningar från konferensen på UR Play.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
 • nyKampanj om frivilligt sex ska nå fler unga
  Hösten 2018 genomförde Brottsoffermyndigheten en kampanj på svenska riktad till unga om den nya sexualbrottslagstiftningen. Nu fortsätter myndigheten att sprida budskapet på fler språk om att sex alltid är frivilligt, annars är det ett brott.…
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
 • nyUtbildning för vittnesstödssamordnare 2019, Stockholm
  Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 11-12 november i Stockholm.-- Delivered by Feed43 service
  - 1 min ago, 2019-12-11 22:13 -

Brottsförebyggande rådet

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   Kriminalvården

   • nyMöt tålmodiga, ödmjuka ”doers” på utlandsuppdrag
    Vill du åka till jobbet i bepansrad konvoj? Och sedan upptäcka att alla har rymt från fängelset som du skulle stödja? Eller hamna mitt i en ebola-epidemi? Senaste numret av Omkrim har internationellt tema.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
   • nyUnik satsning på frivårdsapp
    Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
   • nyKrami med dubbel vinst
    En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
   • nyTräffa oss på Sacos studentmässa
    Kom och träffa våra medarbetare i Kriminalvårdens monter på Sacos Studentmässa i Stockholm den 2 -4 december.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
   • nyKriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar
    Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
   • nySatsningar ska förbättra sysselsättningen
    Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag en kartläggning av intagnas sysselsättning. Den visar att arbetsuppgifterna inte alltid räcker för att fylla hela arbetstiden. Kriminalvården genomför just nu flera satsningar för att förbät…
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
   • nyBarnperspektiv på Polismuseet
    Den 21 november invigs ”Andra sidan murarna” på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
   • nySuccé för Entré
    Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
   • nyHur känns det att vara frihetsberövad?
    Omkrim träffar två häktade personer, en kvinna och en man, för att höra vad som händer när celldörren slås igen och man blir ensam med sina tankar.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -
   • nyMartin ska vägleda ensamkommande killar
    Kriminalvårdaren Martin Eklöv tar tjänstledigt för att jobba på ett boende för ensamkommande pojkar. Han menar att det är allas ansvar att bygga ett bättre Sverige.-- Delivered by Feed43 service
    - 1 min ago, 2019-12-11 22:14 -

   Socialstyrelsen

   Sveriges Kommuner och Landsting

   • nyVälkommet beslut om utveckling av digital infrastruktur
    Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att ta fram gemensam digital infrastruktur för myndigheter, kommuner och regioner. SKR välkomnar beslutet, som dock behöver följas av statlig investering.
    - 7 hours ago, 2019-12-11 15:40 -
   • nyPersoner mitt i livet redo att byta yrke
    6 av 10 vill kunna distansutbilda sig, en av tre vill jobba till 67 år eller längre och hälften av männen kan tänka sig ett jobb i välfärden, enligt en ny studie från SKR och Sobona.
    - 13 hours ago, 2019-12-11 09:00 -
   • SKR välkomnar besked om Arbetsförmedlingens reformering
    SKR välkomnar beslutet att bromsa takten i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det är positivt att arbetet nu ska utgå från lokala och regionala behov, samt samverkan med kommunerna.
    - 2 days ago, 2019-12-09 11:36 -
   • Viktigt besked att kostnadsvillkoret tas bort helt
    Regeringen gav i dag besked om att det så kallade kostnadsvillkoret i likvärdighetsbidraget till skolan ska tas bort. Samtidigt aviserades ökade rapporteringskrav.
    - 4 days ago, 2019-12-07 15:09 -
   • Arbetsförmedlingens nya GD står inför stora utmaningar
    SKR välkomnar Maria Mindhammar till uppdraget som Arbetsförmedlingens nya generaldirektör. Det är ett mycket viktigt uppdrag med ett antal utmaningar att ta tag i.
    - 6 days ago, 2019-12-05 12:54 -
   • Ny överenskommelse för omställning i välfärden
    SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020.
    - 7 days ago, 2019-12-04 12:00 -
   • Glädjande besked i PISA 2018
    Kommunernas långsiktiga och målmedvetna arbete med att höja kvaliteten i skolan har gett resultat. Det visar de positiva beskeden i PISA 2018.
    - 8 days ago, 2019-12-03 10:42 -
   • Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar
    Idag presenterar SKR en ny rapport som visar hur arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det innebär stora risker för den framtida kompetensförsörjningen.
    - 10 days ago, 2019-12-02 07:00 -
   • Besked i rätt riktning för arbetsmarknadspolitiken
    Arbetsförmedlingen får använda 900 mkr i tillfälliga medel för 2020 för ökade insatser för arbetssökande. Regeringen lovar också att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter.
    - 13 days ago, 2019-11-28 13:11 -
   • SKR:s nya inriktning för fyra år beslutad
    Med en beslutad inriktning för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en namnändring till SKR så avslutades kongressen idag.
    - 13 days ago, 2019-11-28 12:00 -