Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed
Välkommen till vår webbtidning för alla som är intresserade av brottsförebyggande arbete, brottsdrabbades rättigheter och andra kriminalpolitiska frågor. Tidningen är en kostnadsfri tjänst från Tryggare Sverige. Vi bevakar artiklar i media med hjälp av ämnesord och samlar nyheter från myndigheter, organisationer och företag. Tipsa oss gärna om ämnen, myndigheter etc. du saknar.

Brottsdrabbade

 • nyThis RSS feed URL is deprecated
  This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news
  - 1 min ago, 2018-07-18 18:27 -
 • nyMisstänkta våldsverkare frisläppta - Östgöta Correspondenten
  Östgöta CorrespondentenMisstänkta våldsverkare frisläpptaÖstgöta CorrespondentenFlera polispatruller dirigerades till platsen. Två unga män greps. Enligt polisen fick två brottsoffer söka vård för sina skador. På onsdagen uppgav polisen…
  - 2 hours ago, 2018-07-18 16:11 -
 • nyFick betala 110 000 för polisarbetet i mördade sonens hus - Aftonbladet
  AftonbladetFick betala 110 000 för polisarbetet i mördade sonens husAftonbladetAllmänintresset av att utreda allvarliga brott är viktigare än att brottsoffer drabbas av ekonomiska kostnader på grund av avspärrningar. Försäkringsbolag ersätt…
  - 14 hours ago, 2018-07-18 04:44 -
 • nyHon forskar om hedersvåldet och dess förövare - Expressen
  ExpressenHon forskar om hedersvåldet och dess förövareExpressenI Sverige har vi jobbat mycket kring brottsoffer och är väldigt duktiga på det, enligt Jenny Yourstone, forskningsledare inom Kriminalvården. Men för ett antal år sedan identifie…
  - 1 day ago, 2018-07-17 18:03 -
 • Hanne Kjöller: Det är omöjligt att värdera brottsoffers själsliga smärtor - Dagens Nyheter
  Dagens NyheterHanne Kjöller: Det är omöjligt att värdera brottsoffers själsliga smärtorDagens NyheterBrottsoffer, visst. Men ska vi också betala skadestånd till hemvändande IS-resenärer som utsatts för brott? Att Johan Gustafsson ter sig s…
  - 2 days ago, 2018-07-16 22:01 -
 • Polisen fortsätter att klara upp fler brott - Dagens Nyheter
  Polisen fortsätter att klara upp fler brottDagens NyheterMen Mats Löfving ser positiva tecken om man går till kategorin som polisen valt att kalla ”särskilt utsatta brottsoffer”. Det kan handla om kvinnor som utsatts för våld i hemmet eller…
  - 7 days ago, 2018-07-11 12:26 -
 • Lisah Silfwer granskar mäns våld mot kvinnor - Expressen
  ExpressenLisah Silfwer granskar mäns våld mot kvinnorExpressenHundratals kvinnor lever på flykt från sina våldsamma män, många kvinnor och barn utsätts för sexuellt våld. I en serie på tio program i Expressen TV möter Brottscentralens pro…
  - 11 days ago, 2018-07-08 03:58 -
 • Marttinen: ”Vi flyttar fokus från förövare till brottsoffer” - Samtiden
  SamtidenMarttinen: ”Vi flyttar fokus från förövare till brottsoffer”SamtidenALMEDALEN. SD sätter agendan i kriminalpolitiken och de andra partierna följer efter. Men det är inte bara det. – Vi flyttar fokus från förövaren till brottsof…
  - 11 days ago, 2018-07-07 16:06 -
 • Samtycke och brottsofferskydd i nya lagar - Eskilstuna-Kuriren
  Eskilstuna-KurirenSamtycke och brottsofferskydd i nya lagarEskilstuna-KurirenBrottsoffer ska få bättre stöd – målsägarbiträdet ska uppfylla särskilda krav, och får inte bytas ut hur som helst längre. Offer för förföljelse och trakasseri…
  - 19 days ago, 2018-06-29 08:08 -
 • Brottsoffer väntar på utbetalning - Kristianstadsbladet
  KristianstadsbladetBrottsoffer väntar på utbetalningKristianstadsbladetFör snart 11 år sedan kom jag hem från arbetet på eftermiddagen, möttes av blodspår i hallen. Fick hjälp av en granne gå igenom lägenheten där mycket värdesaker sakna…
  - 21 days ago, 2018-06-28 02:10 -

Brottsförebyggande

Trygghet

Gärningspersoner

Aktuellt ämne: Våld och hot i arbetslivet

Aktuellt ämne: Trafficking

Video från Tryggare Sverige

Intervju med polisinspektör Frank Carlsson
Här intervjuas Frank Carlsson, vinnaren av det brottsförebyggande priset 2017. Frank vann en studieresa till New York, med fokus på brottsförebyggande arbete i offentlig miljö. Han berättar i intervjun om sina upplevelser av priset och delar…
- 2017-09-11 11:10 -
Vad händer med brottsdrabbade när rättsstaten krackelerar?
Sändes live 3/7 i Almedalen 2017De som drabbats av brott får sällan sina rättigheter tillgodosedda i form av hjälp, stöd och skydd. Dessutom har polisen vikande resultat vad gäller uppklarade brott. Vad innebär detta för de drabbade? Vad k…
- 2017-07-17 11:24 -
Hotet mot företagarna och företagandet
Sändes live 3/7 i Almedalen 2017Många företag rapporterar om ökade problem med kriminalitet. Det handlar om hot, våld och rån. Framför allt är det i utsatta områden som problemen med brottslighet är så stora att många företag överväg…
- 2017-07-17 10:30 -
Drabbad av våldtäkt – hur fungerar omhändertagandet i praktiken?
Sändes live 3/7 i Almedalen 2017Få frågor har diskuterats lika mycket som våldtäkt. Fortfarande finns dock stora brister i omhändertagandet, i praktiken. En del handlar om hur polisen hanterar sin del av processen. Vad innebär kraven från 2…
- 2017-07-17 09:58 -
Dövas rätts(o)säkerhet
Sändning från 3/7 Almedalen 2017Det finns grupper i samhället där kunskap och erfarenheter om konsekvenser av brott saknas eller är bristfällig. En sådan grupp är döva och hörselskadade personer som använder teckenspråk. Vilken kunskap…
- 2017-07-16 15:42 -
Äldres utsatthet för brott – vad vet vi och hur kan dessa brott förebyggas och hanteras?
Sändning från 3/7 under Almedalen 2017.Äldre utsätts precis som andra grupper i samhället för olika typer av brott. Konsekvensen kan dock slå hårdare och vissa brott kan ge upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala problem. Vad…
- 2017-07-16 15:26 -